دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 دی 1392، صفحه 1-232
شماره 23 تیر 1392، صفحه 1-199
شماره 22 دی 1391، صفحه 1-219
شماره 21 تیر 1391، صفحه 1-173
شماره 20 دی 1390، صفحه 1-173
شماره 19 تیر 1390، صفحه 1-152
شماره 18 دی 1389، صفحه 1-176
شماره 17 تیر 1389، صفحه 1-182
شماره 16 دی 1388، صفحه 1-172
شماره 15 تیر 1388، صفحه 1-192
شماره 14 دی 1387، صفحه 1-184
شماره 13 تیر 1387، صفحه 1-196
شماره 12 دی 1386، صفحه 1-168
شماره 11 تیر 1386، صفحه 1-172
شماره 10 دی 1385، صفحه 1-174
شماره 9 تیر 1385، صفحه 1-104
شماره 8 آبان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تیر 1384، صفحه 1-113
شماره 6 آذر 1383، صفحه 1-169
شماره 5 آبان 1383، صفحه 1-182
شماره 4 آبان 1382، صفحه 1-228
شماره 3 فروردین 1382، صفحه 1-160
شماره 2 مهر 1381، صفحه 1-186
شماره 1 آذر 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد
ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد

یداللّه دادگر

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 5-22

چکیده
  کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی
مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی

سیدحسین میرمعزى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 23-40

چکیده
  در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه
مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه

سید محمد موسى مطلبى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 41-62

چکیده
  در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟
مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

مجید رضایى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 63-84

چکیده
  اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام

حسن نظرى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 85-98

چکیده
  در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران
جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران

کاظم یاوری؛ امیر حسین مزینی

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 99-128

چکیده
  جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام

شمیم احمد صدیقى؛ محمد لشکرى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، صفحه 129-158

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله نقدی بر اصول مختلف اقتصاد نئوکلاسیک و بحثی درباره روش شناسی بدیل برای اقتصاد اسلامی است. این مقاله از یک طرف بعضی از انتقادات مطرح شده از سوی اقتصاددانان اسلامی در مورد روش شناسی ...  بیشتر