دانشگاه مفید بر اساس اندیشه بنیان‌گذار فقید آن، آیت الله العظمی موسوی اردبیلی؛ با هدف پژوهش و تحقیق دربارۀ علوم انسانی و ربط و پیوند آن با مبانی دینی و برای پاسخ به پرسش‌های انسان معاصر در گسترۀ رابطه دین و مسائل روز به‌دور از تعصب و تلاش برای توجیه عقلانی مسائل اجتماعی تأسیس شد. در این راستا دوفصلنامه «مطالعات و سیاست‌های اقتصادی» برای بسط اندیشه‌ی شیوۀ تعامل موضوعات اقتصادی در اسلام و اقتصاد روز دنیا و موضوعات بنیادی اقتصاد اسلامی، همچنین موضوعاتی که موجب گسترش ادبیات اقتصادی در ایران می‌شود و مرتبط با حوزه سیاست‌های اقتصادی که دارای نتایج کاربردی و روشن برای اقتصاد ایران باشد؛ پذیرای آثار گران‌بهای اساتید و متفکران و صاحبان اندیشه است. بنابراین نشریه «مطالعات و سیاست‌های اقتصادی» از همه پژوهشگران در این زمینه دعوت می‌کند تا با ارسال آثار و مقالات اقتصادی خود در تداوم این مسیر همیار ما باشند.