دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 دی 1392، صفحه 1-232
شماره 23 تیر 1392، صفحه 1-199
شماره 22 دی 1391، صفحه 1-219
شماره 21 تیر 1391، صفحه 1-173
شماره 20 دی 1390، صفحه 1-173
شماره 19 تیر 1390، صفحه 1-152
شماره 18 دی 1389، صفحه 1-176
شماره 17 تیر 1389، صفحه 1-182
شماره 16 دی 1388، صفحه 1-172
شماره 15 تیر 1388، صفحه 1-192
شماره 14 دی 1387، صفحه 1-184
شماره 13 تیر 1387، صفحه 1-196
شماره 12 دی 1386، صفحه 1-168
شماره 11 تیر 1386، صفحه 1-172
شماره 10 دی 1385، صفحه 1-174
شماره 9 تیر 1385، صفحه 1-104
شماره 8 آبان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تیر 1384، صفحه 1-113
شماره 6 آذر 1383، صفحه 1-169
شماره 5 آبان 1383، صفحه 1-182
شماره 4 آبان 1382، صفحه 1-228
شماره 3 فروردین 1382، صفحه 1-160
شماره 2 مهر 1381، صفحه 1-186
شماره 1 آذر 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن
نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن

ناصر فرشاد گهر

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 5-26

چکیده
  این مقاله تلاش می­کند, یکی از اساسی ترین مسائل کشورهای نفت خیز یعنی عدم دستیابی به درآمد واقعی نفت را بررسی نماید. از همین روی ضمن کنکاشی گذرا بر پیامدهای اقتصادی, سیاسی و اجتماعی تأثیر کاهش بهای نفت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران
بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 27-58

چکیده
    هدف این مطالعه ارزیابی علل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل است، معادله بهره­وری کل عوامل را به وسیلة به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره­گیری از مجموعه سری­های زمانی طی دوره  1338- 1380 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید
تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید

یدالله دادگر

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 59-94

چکیده
  نویسندگان‌، پس‌ از ذکر یک‌ مقدّمه‌ در مورد شکل‌گیری‌ نظریة‌ اقتصاد کلان‌، به‌ ارزیابی‌ مکتب‌های‌ مهم‌ آن‌ می‌پردازند. ابتدا به‌ شعبه­های کینزی‌ اشاره‌ می‌کنند، سپس‌ مکاتب‌ پولگرا، کلاسیک‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد

عبدالعلی منصف؛ علی صادقی تهراتی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 95-120

چکیده
  اصولا وقتی اقتصاد دانی دربارة بازارهای کارآمد سخن می‎گوید، بی‎گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست ؟ و چگونه می‎توان آن را محقق کرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بلای منابع و اثر آزمندی
بلای منابع و اثر آزمندی

جعفر خیرخواهان

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 121-158

چکیده
  بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت), به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی, عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)
تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)

محمد رضا شریف آزاده؛ محمد حسین حسین‌زاده بحرینی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 159-192

چکیده
  سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تأثیر پذیری از متغیّرهای اقتصادی مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیّرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی
تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی

مجتبی سراج؛ مجید احمدیان

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، صفحه 193-225

چکیده
  این مقاله با توجه به اهمیت مواد غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه‌های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79 – 1362 بصورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوراکی به عنوان تابعی از قیمت آن ...  بیشتر