نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه

چکیده

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون ها یک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Justice from Hayek's and an Islamic Perspective

نویسنده [English]

  • Hasan Nazori

Assistant Professor of Field and University Research Institute

چکیده [English]

The existence of abnormal phenomena such as unemployment, Unstable prices, currency depreciation etc are considered to be the symbols of economic injustice in the economic relations, Therefore, economic justice has always been and continues to remain as a deep concern for economists. The paper attempts to assess the nature of economic justice from Von Ilayek's, Veiwpoint, a contemporary economist, and from an Islamic Perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Justice
  • Right Hayek competition

 

1 ـ العسقلانى، احمد بن حجر، فتح البارى، المطبعة البهیه، 1348.
2 ـ ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاویس، ترجمه: علیرضا نوروزى و محمد ابراهیم جهان دوست، تلخیص فصل سوم، تهران 1371.
3 ـ غنى‏نژاد، موسى، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر، 1381
4 ـ عبادى، جعفر، مباحثى در اقتصاد خرد، تهران، سمت، 1370.
5 ـ غنى‏نژاد، موسى، مقدمه‏اى بر معرفت‏شناسى علم اقتصاد، مؤسسه عالى پژوهش و برنامه‏ریزى توسعه، 1376.
6 ـ کاشانى، فیض، وافى، ج3، جزء 10، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1350.
7 ـ گرى، جان، فلسفه سیاسى فون هایک، ترجمه: خشایار دیهیمى، تهران، طرح نو، 1379.
8 ـ نهج‏البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363.
9 ـ دادگر، یداللّه، مرورى بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، 1380، شماره دوم.
10 - Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, 1938.
11 - F. A. HAEK "The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking", The Collected Works of Vol, III, Routledge, 1991.
12 - Hayck "The use of knowledge in society in Individualisme" Cit., and Economic orderop.
13 - Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, 1957.
CAPTCHA Image