نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

درآمدهای نفتی بخش عمده درآمدهای صادراتی کشورهای عضو اوپک را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه بازارهای جهانی نفت در طول چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر گذاری درآمدهای نفتی بر تورم این کشورها برای سیاست‎گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع مقاله «اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه» می‌باشد. به این منظور از داده‌های پانل در طی دوره  1983 تا  2006 برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه‌ای استفاده شده است. تخمین‌های بدست آمده نشان می‎دهد که، رشد مثبت درآمد‌های نفتی تورم‌زا می‌باشد و چنانچه رشد درآمدهای نفتی از حد آستانه 45 درصد تجاوز نماید اثر شدیدتری بر تورم خواهد داشت. نتیجه مذکور فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه واکنش تورم نسبت به درآمد‎های نفتی غیر خطی است را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Non-Linear Effects of Oil Revenues on Inflation in OPEC Countries Using the Threshold Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Saeed Bayat 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master student of the Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Oil revenues constitute the major part of export revenues in OPEC[1]countries. In regard to this fact that prices in oil markets have been very so swinging in the past four decades,identifying manner and severity of affecting oil revenues on inflation for economic policy making is very important. Topic of this paper is" The nonlinear effects of oil revenues on inflation in OPEC countries". We have used panel data during the 1983-2006 for OPEC countries in the research. The way which is applied for estimation is"Threshold error correction model". Estimations show that the oil revenue increase is significantly inflationary, and when oil revenue increase is upper than 45 percent threshold level, its effect on inflation will be more severe. This result confirms the main hypothesis of this research which asserts that relation between inflation and oil revenues is positive and nonlinear.[1] . Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenue
  • OPEC
  • Threshold Error Correction Model

منابع

الف- فارسی

1-       احمدیان، مجید، اقتصاد نظری و کاربردی نفت، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1378.
2-       تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تهران، نشر نی، چاپ سیزدهم، 1381.
3-       زمان‌زاده نصر آبادی، حمید، نفرین منابع یا موهبت؟،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1387.
4-       سیمون پیتر و یزربز، دانیل، ادراکات و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت، ترجمه حمید ابریشمی، مجله تحقیقات اقتصادی، 1371، شماره 45.
5-       طیب‌ نیا، علی، تئوری‌های تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1374.
6-       طیب نیا، علی. 1376. تبیین پولی تورم: تجربه ایران، نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1376.
7-       کرمی قمی، ولی الله، تأثیر عوامل پولی و ارزی بر تورم در ایران طی سال‌های (1374-1353)، مجله برنامه و بودجه، شماره 12.
8-       گرجی، ابراهیم، سیر تحول در تجزیه وتحلیل‌های اقتصاد کلان، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1384.
9-       یدالله زاده طبری،ناصرعلی،اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران (بیماری هلندی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1372.

ب- لاتین

10-    Algebrin. Mohamad, 2006, Analysis of Inflation Determinants In Developing oil-Export Based Economies
11-    Bruno, M. and Sachs, J. 1985; Economics of Worldwide Stagflation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
12-    Barsky,R.B And L.Killian, 2004, "Oil And The Macroeconomy Since The 1970s", Jounal Of  Economic Perspectives, 18(4), 115-134.
13-    Chan.K.S(1993):"Consistency And Limiting Distribution Of The Least Squares Estimator Of A Threshold Autoregressive Model",The Annuals Of Statistics, 21, 520-533.
14-    Davis G A (1995), Learning to love the Dutch Disease: Evidence from the mieconomies, World Development 23.
15-    Hamilton, K. (2001), The sustainability of extractive economics, Chapter 3 in Auty, R., (ed.) Resource Abundance and Economic Development, WIDER Studies in Development Economics, Oxford University Press.
16-    Hansen,Bruce, 1998, Threshold Effects In Non-Dynamic Panels:Estimation, Testing And Infrence.
17-    Hunter, J and Lewis C M (Eds), The new institutional economics and third worlddevelopment, Routledge, London.
18-    Im, Kyung S., M. Hashem Pesaran and Yongcheol Shin, Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics115 (2003), 53-74.
19-    Levin, Andrew, Chien-Fu Lin and James Chu, "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic andFiniteSample Properties", Journal of Econometrics108 (2002), 1-24.
20-    Pascal Jacquinot, Mika Kuismanen, Ricardo Mestre And Martin Spitzer, 2009, Assessment Of The Inflationary Impact Of oil Shocks In The Euro Area, the Energy Journal", 2009, 30, 1.
21-    Panels: A Survey, in Badi H. Baltagi (Ed.), Nonstationary Panels Panel Cointegration, and Dynamic Panels (Advances in Econometrics), (New York: Elsevier, 2000).
22-    Pedroni, Peter, "Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple"
23-    Rodriquez, F. and Sachs, J.D. (1999), "Why do resource abundant economies grow more slowly? A new explanation and application to Venezuela", Journal of Economic Growth, Vol.4 .
24-    Rasch, R.H, And J. A.Tatom, 1981, "Energy Price Shocks, Aggregate Supply And MonetaryPolicy :The Theory And International Evidence", Canegie-Rochester Conference Series On Public Policy, 14, 125-142.

25-    Van Wijnbergen, S. (1984b), "Inflation, unemployment and the Dutch disease in oil-exporting countries: A short-run dis-equilibrium analysis", Quarterly Journal of Economics,Vol 99, May.


 

CAPTCHA Image