نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

نظریه برابری قدرت خرید بیان‌کننده رابطة بلند مدت بین نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز است. مقاله حاضر نظریه برابری قدرت خرید (PPP) را در گروه کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از داده‌های سالانه (2003-1965) آزمون می‌کند. برای این منظور از آزمون ریشه واحد پانل جهت بررسی وضعیت مانایی نرخ حقیقی ارز استفاده شده است. شواهد حاکی از این است که فرضیه وجود ریشه واحد در آن دسته از کشورهای صادرکننده نفت که در طی دوره نمونه از داده‌های قابل اتکاء و اقتصاد نسبتاً بازتری برخوردار بوده‌اند، رد می‌شود. به عبارت دیگر نظریه برابری قدرت خرید بر اساس آزمون ریشة واحد پانل در کل کشورهای منتخب صادرکننده نفت پس از خارج کردن کشور لیبی و در برخی موارد ایران برقرار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Purchasing Power Parity in Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Nosrat Abbaszadeh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 PhD student in Economics, University of Tehran

چکیده [English]

The Purchasing Power Parity theorizes a long-run relationship between prices and exchange rate in an open economy. The validity of this theory is dependent on the selected time period and the data frequency. This paper examines PPP hypothesis in the oil – exporting countries by using annual data (1965-2003). The thesis employs panel unit root technique to test whether the real exchange rates in the panel are mean reverting or not. The evidence shows that the null hypothesis of a unit root is rejected for the group of oil-exporting countries that have reliable data and relatively open economy. Indeed, Purchasing Power Parity is confirmed for the selected countries excluding Libya and Iran suffering official multiple exchange rates with associated exchange restrictions and import controls during sample period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing Power Parity
  • Real Exchange Rate
  • Oil-Exporting Countries
  • Panel Unit Root Tests

منابع

الف- فارسی

1 ـ        ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن، اقتصاد سنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
2 ـ        ادوارد، سباستین، مشکل تنظیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه، اسدالله فرزین وش، مؤسسة پولی و بانکی، تهران، آذرماه، 1373.
3 ـ        استقامت، فاطمه، اوپک (سازمان کشورهای صادرکنندة نفت)، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، تابستان، 1383.
4 ـ        دنیس اپل یار دو آلفردفیلا، مالیة بین‌الملل، ترجمة محمدعلی مانی، نشر نی، 1378.
5 ـ        رحیمی بروجردی، علیرضا، نظام ارزی مطلوب و رفتار نرخ واقعی ارز در مدل­های مالیة بین‌الملل، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی، 1379.
6 ـ        سالواتوره، دومینیک، مالیة بین الملل، حمید رضا ارباب، نشر نی، 1379.
7 ـ        نوفرستی، محمد، ریشة واحد و هم‌جمعی در اقتصاد سنجی، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1378.
8 ـ        ابراهیمی، امیر هوشنگ، بررسی پدیدة تنظیم نامناسب نرخ ارز واقعی در ایران، رسالة دکتری، دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1372.
9 ـ        باقری، امیر، تئوری برابری قدرت خرید و بررسی ارزش برابری ریال/ دلار، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1376.
10 ـ    ختائی، محمود و خاوری نژاد، ابوالفضل، بررسی رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران، روند، سال ششم، شمارة 20-21 بهار و تابستان، 1374.
11 ـ    درگاهی، حسن و گچلو، جعفر، بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز حقیقی در ایران، پژوهش‌نامه بازرگانی، شمارة 21 زمستان، 1380.
12 ـ    ذالنور، حسین، آزمون اعتبار فرضیة برابری قدرت خرید، ششمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، 1375.
13 ـ    رحیمی، آزاده، بررسی علل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کنندة نرخ واقعی ارز در چارچوب سه کالایی(ایران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد دانشگاهتهران، 1382.
14 ـ    شجری، هوشنگ و نصر الهی، خدیجه، نظریة برابری قدرت خرید و ساختار بازار در ایران، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی سال دوم، شماره پنجم و ششم، پاییز و زمستان، 1381.
15 ـ    شیوا، رضا و خیابانی، ناصر، آزمون برابری قدرت خرید در ایران به روش هم انباشتگی برداری، فصلنامة پژوهش‌های بازرگانی، 1375، شمارة 1.
16 ـ    مهرآرا، محسن، نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران، مجلة تحقیقات اقتصادی، 1384، شمارة 75.
17 ـ    نصرالهی، خدیجه و طیبی، سید کمیل، برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری، مجلة تحقیقات اقتصادی، 1383، شمارة 65.

ب- لاتین

 
18 ـ  Levin، A.، Lin، C. F.، and Chu، C-S. J، Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties، University of California، San
19 ـ  Montiel، P. and Hinkle، L. E، "Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement for Developing Countries"، Oxford       University press، 1999.
20 ـ  IMF Country Report. Islamic Republic of Iran: Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement; Staff Statement،and Public Information Notice on the Executive Board Discussion، International Monetary Fund، No. 04/306، 2004.
21 ـ  IMF Country Report. Libya: Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement; Staff Statement،and Public Information Notice on the Executive Board Discussion، International Monetary Fund، No. 05/83، 2005.
22 ـ  Alba، J. D. and Park، D، Purchasing Power Parity in Developingcountries: Muiti – period Evidence under the current Float، World Development، 31(12)، pp 2049-2060، 2003.
23 ـ  Azali، M.، Habibullah، M. S. and Baharumshah، A. Z، Does PPP hold between Asian and Japanese economies? Journal of Japan and the world economy، 13، 35-50، 2001.
24 ـ  Bahmani-Oskooee، M، The Purchasing Power Parity Based On Effective Exchange Rate and co integration، World Development، 21(6)، 1993.
25 ـ  Chiu، R. L، Testing the purchasing power parity in panel data، International Review of Economics and Finance، 11، 349-362، 2002.
26 ـ  Coakley، J. and Fuertes، A. M، New Panel Unit Root Test of PPP، Economic Letters، 57، 17-22، 1997.
27 ـ  Devlin، J. and Lewin، M، Managing Oil Booms and Busts in Developing Countries، Draft Chapter for: Managing Volatility and Crises، A Practitioner’s Guide، 2004.
28 ـ  Hadri، K، Testing for stationarity in heterogeneous panel data، Econometrics Journal، 3، 148–161، 2000.
29 ـ  Hinkle، L. E، and Nsengiyumva، F.، "External Real Exchange Rates: Purchasing power Parity،the Mundell-Fleming Model،and Competitiveness in Tradables"، in Hinkle، Lawrence E and Montiel، Peter J.، (ed. )، Exchange Rate Misalignment: Concepts and measurement for Developing countries، Oxford University Press، 1999.
30 ـ  Holmes، Mark، J،Does Purchasing Power Parity Hold in African Less Developed Countries? Evidence from a Panel Data Unit Root Test، Journal of African Economies، 9(1)، 63-78، 2000.
31 ـ  Im، K. S.، Pesaran، M. H. and Shin، Y، Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels،Mimeo، Department of Applied Economics، University of Cambridge، Working Paper، No. 9526، 1997.
32 ـ  Joseph D. Alba، Donghyun Park، Purchasing Power Parity in Developing Countries: Multi-Period Evidence Under the Current Float، World Development، 31(12)، PP. 2049-2060، 2003.
33 ـ  Kónya. L، Panel Data Unit Root Tests with an Application، Central European University، Working Paper، No. 21، 2001.
34 ـ  Kwiatkowski، D.، Phillips، P. C. B.، Schmidt، P. and Shin، Y، Testing the Null Hypothesis of Stationary against the Alternative of a Unit Root، Journal of Econometrics، 54، PP. 159-178، 1992.
35 ـ  Levin، A.، and Lin، C. F، Unit Root Tests in Panel Data: New Results،Discussion Paper، Department of Economics، University of California، San Diego، No. 93، PP. 35-56، 1993. Diego، 1997.
36 ـ  Mkenda، B. K، An Empirical Test of Purchasing Power parity in selected African countries- A panel Data Approach، working papers in Economics، No. 39، 2004.
37 ـ  Nagayasu، J، Does the Long-Run PPP Hypothesis Hold for Africa? Evidence from Panel Cointegration، IMF Working Paper، WP/98/123، 1998.
38 ـ  Pedroni، P، Panel cointegration،asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests، with an application to the PPP hypothesis، Indiana University، Working Paper in Economics، No. 95-031، June، 1995.
39 ـ  Pedroni، P، Panel cointegration،asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests، with an application to the PPP hypothesis: new results، Indiana University، Working Paper in Economics، 1997.
40 ـ  Sideris، D، Testing for long-run PPP in a system context: Evidence for the US،Germany and Japan، Journal of International Financial Markets، institutions& Money، 15، 2005.
41 ـ  Sarno، I. and Taylor، P. M، Purchasing Power parity and The Real Exchange Rate، IMF Staff Paper، 49(1)، 2002.
42 ـ  Tang، M.، Butiong، R. Q، Purchasing Power Parity in Asian Developing Countries: Co integration Test، Asian Development Bank، Number 17، 1994.
43 ـ  Yeob Oh، K، Purchasing Power Parity and Unit Root Tests using Panel Data، Journal of International Money and Finance، 15(3)، PP. 405-418، 1996.
 
 
CAPTCHA Image