نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر

چکیده

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. لیکن سرمایه‌گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارزیابی شرکت‌ها دارند. معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر سهم، رشد سود، نرخ بازده، هزینه سرمایه و سایر معیارهایی که صرفاً مبتنی بر ارزش فعلی درآمدهای آتی صاحبان سهام می‌باشد، نمی‌توانند به تنهایی به عنوان معیاری قابل اطمینان جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از معیارهایی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. ارزش افزوده عبارت از ارزشی است که به واسطه فعالیت‌های عملیاتی واحد تجاری ایجاد شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها و تنظیم طرح­های انگیزشی مدیران کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی ارزش افزوده اقتصادی طی سال­های 1381 و 1382 در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در سال 82 نسبت به سال 81 به میزان 47 درصد کاهش داشته است که عمدتاً به علت پایین بودن نرخ بازدهی دارایی‌ها، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و افت قیمت مس در سال­های مذکور بوده که این امر موجب کاهش 65 درصدی سود پرداختی به صاحبان سهام گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Economic Value Added (E.V.A) in National Iranian Copper Industries Company (N.I.C.I.Co) During 2002-2003

نویسنده [English]

  • Ali Molla Hoseini

Assistant Professor of Economics, Shahid Bahonar University

چکیده [English]

The investment is one of the key factors on economic development in every society, but the investors’ need the criteria for evaluation of companies. The traditional criteria such as EPS, rate of profit, rate of return, cost of capital, and the other criteria’s that only based on present value of stock holders future income can not be used as a credible criteria for evaluation of the performance.
One of the criteria which can be helpful in the investors’ decision making is (E.V.A). E.V.A is a value which has been created by operational activities and applies for evaluation of companies’ performance and the managers’ motivation plans. This research has paid attention to the survey of E.V.A during 2002-2003 in (N.I.C.I.Co).
The results show that E.V.A in 2003 decreased 47 percent relative to 2002, because of the low rate of return on assets. Low investment rate and the decline of copper price which caused 65 percent decline in profit earned by stockholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value Added (E.V.A)
  • National Iranian Copper Industries Company (N.I.C.I.Co
  • profit rate
  • EPS.)
منابع
1- ایزدی‌نیا، ناصر، «مدیریت مبتنی بر ارزش و چالش­های مدیریت»، ماهنامه حسابدار، شماره 155، 1382.
2-جهانخانی، علی، «آیا مدیران و سهام­داران از معیار مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می­کنند؟»، مجله تحقیقات مالی، دانشگاه تهران، سال دوم، شماره 7 و 8، 1374.
3- سیداصفهانی، سیدمهدی، «طراحی شاخص‌های ارزیابی و تحلیل بهره‌وری بر مبنای ارزش افزوده»، مجموعه مقالات دومین کنگره ملی بهره‌وری ایران، 1375.
4- طبیبان، محمد،  اقتصاد کلان، مرکز مدارک اقتصادی _ اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1367.
5- عالی‌ور، صورت‌های مالی اساسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، 1371.
6- میرمحمدصادقی، علیرضا، بررسی وضعیت فلز مس، انتشارات دانشگاه امام حسین‌(ع)، 1375.
7- واریان. اقتصاد خرد، ترجمه سیدجواد پورمقیم، انتشارات نی، 1380.
 
8- Byrne, O.S, “EVA and Market value”, Journal of Applied Corporate and Education, vol 50, 1996.
9- Bernald. Cox, Value added, Imca, London: Heinemann,1979.
10- Frerrik Weissenrieder, “Value Management: Economic Value added or cash value added?”, Department of Economics, GothenburgUniversity,1997.
11- Knight, J.A, “Value Based Management: A systematic approach to creating shareholders value.” Mc Graw-Hill, 1997.
12- Michael F. Morley, The value added statement, London: gee and colimited, 1978.
13- Stewart, G. Bennett), The Quest for Value. Harper Collins, Publishers Inc, 1991.
14- Yong, D, Stephen, F, EVA and value –based management: A practice guide to implementation. Mc Graw-Hill, 2000.
CAPTCHA Image