نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت‎کوش. تنوع فرهنگ­ها، مذهب­ها، زبان‎ها و نژادها، بافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی‎رسد. در هر حال، اجرای برنامه‎های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال­های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال­ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست‎گذاری در ایران پیام‎گیری کرد. در قسمت اول مسائل آغازین و معرفی کلی ذکر می‎شود. قسمت­های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مسئله و قسمت پایانی به جمع‎بندی می­پردازد. علاوه بر استفاده از روش‎های کتاب‎نامه‎ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده‎ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می‎دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل‎های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلاً ذکر می‎شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود، از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست‎اندرکاران مسائل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت­آمیز بوده است اما به نظر می­رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا­اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است[1].1- برای پیشرفت اقتصادی فراهم شدن یک مجموعه عناصر غیر اقتصادی اما مرتبط با اقتصاد (فضاهای مطلوب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همانند امنیت اقتصادی، انظباط مدیریتی و مالی دولت، شفافیت قوانین و ...) ضروری است که معمولاً به عوامل پسماند توسعه مشهور هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some lessons from Indian Economic Reform and It’s Impact on Private Investment

نویسنده [English]

  • Yadollah Dadgar

Associate Professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

India is a large country with hard working people. Analysis of Economic reforms in such country is full of experiences. This paper attempts to investigate the impacts of economic reform on investment and some other variables in Indian society. We, by using official data and relevant models, have organized some kinds of empirical research, which shows the successes of that reforms program in Indian economy. This success is mainly due to existing consistent residual factors in India along with the appropriate use of adjustment policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Reforms
  • Indian Economics
  • Private Investment
  • Adjustment Theory
  • Lessons for Iran
منابع
1-  آموزگار، جهانگیر، چاره‎های ایرانی برای حل مسائل اقتصادی، تحقیقات اقتصادی شماره 21، دانشگاه تهران،1355.
2-  تفضلی، فریدون،  اقتصاد کلان، تهران، نشر نی،1383 .
3-  تقوی، مهدی،  تجارت بین‎الملل، تهران، انتشارت پیشبرد، 1366.
4-  تودارو، مایکل،  توسعه اقتصادی در جهان سوم، غلامعلی فرجادی، برنامه و بودجه، تهران، 1364.
5-  درن بوش، رودیگر و فیشر استنلی، 2004، اقتصاد کلان، یداله دادگر و محمدرضا منجذب ، نشر البرز (آسیم)، چاپ پنجم (تجدید نظر شده)، تهران، 1384.
6-  رابطه غیرخطی تورم و رشد در ایران، مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس پولی بانکی، مؤسسه پولی، بانک مرکزی ایران، 1378 .
7-  ستاری فر، محمد، درآمدی بر سرمایه و توسعه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.
8-  طبیبیان، محمد،  اقتصاد ایران، تهران، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‎ریزی، 1378.
9-  عظیمی، حسین،  اقتصاد ایران، تهران،‌ نشر نی،1371.
10-            کانث، راجانی،  اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد، تهران، نشر دیدار،1374.
11-            گریفین، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، تهران، 1375.
12-            لوئیس، آرتور، برنامه‎ریزی توسعه، انتشارات سازمان برنامه، تهران، 1370.
13-            محبوب الحق، مردم در فرایند توسعه، قدرت معمارزاده، گزیده مسائل اقتصادی، شماره 89.
14-            نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، مجموعه مقالات، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‎ریزی و توسعه، 1376.
15-            ویلداوسکی، آرون، برنامه‎ریزی در کشورهای فقیر، علی پارسائیان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه، 1371.
 
16-  Ahluwalia, I, Structural adjustment and productivity growth in India, Productivity, 33(2), 201-8, Athukoral, P, reforms in India, national university press, 1992.
17-  Bhagwati, J, Testimony before the senate committee, Delhi,daily jornal, March 20,2001.
18-  Bhagwati, J.N, India in transition, Oxford, Clarendon press, 1993.
19-  Bleeney, M, Fielding, D, Trade Liberalization and structural adjustment, Journal of development studies, 32(2), 175-94, 1995.
20-  Cassen, R and Joshi, V, 1995, India, the future of reform, Delhi, Oxford university press, Chadha, R, 1997, trade and reform in India, university of Michigan press.
21-  Chibber, A, et al, Private investment in developing countries, Amsterdam, North Holland, 1992.
22-  Chopra, A, et al, India economic reforms and growth, IMF, Occasionally, paper 134, 1995.
23-  CSO, National accounts statistics, Delhi (for different Years), Cso center.
24-  Devereux, M, et al, investment and cash flow, Chicago, ChicagoUniversity press, 1990.
25-  Finger, M and Schler, P, the Development Challenge, journal of the world economy, 23(41), 511-525, 2000.
26-  Gertler, M, Financial structure and aggregate economic activity, Journal of Money, credit and Banking, (20), 559-88, 1988.
27-  Green, J and Villanueva, D, Private investment in Developing countries, IMF, Staff papers, 38(1), 33-58, 1991.
28-  Greenway, D and Morrissey, O, Structural adjustment in developing countries, Kyklos, (46), 241-61, 1992.
29-  Harrigan, J, and Mosley, P, the impact of structural Adjustment, Journal of Development studies, Vol. 27, 95-134, 1991.
30-  Hoshi, T, et al, corporate structure, Liquidity and investment, Quarterly journal of economics, 106, 33-60, 1991.
31-   Hudec, R, Overview & the first Three Years, Journal of Global trade, 8(1), 1-53, 1999.
32-  Jorgenson, D.W, Econometrics studies of investment Behavior, Journal of economic literature, 11(3), 11-47, 1971.
33-  Joshi, V and Little, I, India, Macro economics and political economy, 1964-1991, World bank, Washington D.C, 1994.
34-  Mckinon, R.I, Money and capital in economic development, Washington D.C. Brooking institute, 1973.
35-  Panagaria, A, India, trade policy, College ParkMD, University of Maryland, 1999.
36-  Pussel, G, Indian trade policy, WashingtonD.C., World Bank, 1996.
37-  Pyndick, R.S, Irreversibility and investment, journal of economic literature, 29(3), 1110-48.
38-  RBI, Report on Currency and Banking, Delhi (for different Years).
39-  Rodrick, D, Policy uncertainty and private investment in countries, Journal of development economics, 36, 229-43, 1991.
40-  Salvatore, D, International economics, NY, McGraw-Hill, 1996.
41-  Saprin, Saprin Report, Structural adjustment, London, Zed Books, 2004.
42-  Serven, L, Solimano, A, Debt crisis, World Development, 21(1), 127-40, 1993.
43-  Shaw, E, Financial deepening in economic development, Oxford, Oxford university press, 1973.
44-  Solimano, A, How private investment react to macro – conditions (in chibber, et al), 1992.
45-  Tendulkar, S, India, Important economic performance in Asian Perspective, National economic relation center, 2000.
46-  Thapar, R, A History of India, New Delhi, Penguin Books, 1966.
47-  World bank, Adjustment Lending, Research papers No. 1, Washington D.C: the World Bank, 1988.
48-  World Bank, India, industrialization in transition, a World Bank country study, 1989.
49-  World Bank, India, Sustainable development, Washington D.C, 2000.
 
 
CAPTCHA Image