نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌مطالعات اقتصادی دفتر امور بین‌الملل و سازمان‏های تخصصی وزارت بازرگانی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران

10.22096/esp.2011.26192

چکیده

یکی از دغدغه‏های اصلی دولت‏ها و سیاست‌گذاران، افزایش رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه ملت‏ها است و فرایند همگرایی درآمد سرانه کشورها به نوعی حاکی از تحولات سطح رفاه آن‌ها است. بدین دلیل، در این مقاله، جهت شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با 129 کشور دنیا در قالب مدل سری زمانی فرضیه همگرایی درآمد سرانه و با استفاده آزمون‏های ریشه واحد نوع دیکی فولر با لحاظ شکست‏های ساختاری درون‌زا بررسی نمودیم. نتایج این بررسی نشان می‏دهد که اول، مهم‏ترین شوک‏های وارده بر اقتصاد ایران در سال‏های 1345، 1352، 1357-1356، 1364 و 1376 اتفاق افتاده ‏است. دوم، درآمد سرانه ایران به خاطر تحمل شوک‏های مختلف، به سمت سطح پایدار مشخصی همگرا نشده ‏است. سوم آنکه، ایران، طی دوره زمانی (2006-1950) موفق نشده‏ که از مدارهای توسعه نیافتگی خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته ارتقاء یابد، به ‏طوری‏ که تحولات درآمد سرانه ایران طی این دوره نشان از ورود ایران به باشگاه کشورهای عقب مانده نسبت به کشورهای هم گروهش در سال 1950 دارد. اگر چه شوک نفتی اول، سطح درآمد سرانه ایران را افزایش داده ‏است اما شوک‏های دهه‏های بعد منجر به کاهش سطح درآمد سرانه و حتی انحراف درآمد سرانه ایران از برابری با درآمد سرانه کشورهای ثروتمند شده ‏است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detecting the Iran’s Income per Capita Convergence Using Unit Root Tests with Endogenous Structural Breaks

نویسندگان [English]

 • Omid Ranjbar 1
 • Zahra (Mila) Elmi 2

1 Expert -Economic Studies Office of International Affairs and Specialized Organizations of the Ministry of Commerce

2 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University

چکیده [English]

Economic growth and promoting the nation’s welfare is one of the main concerns of governments and policy makers. Also, the process of per capita income convergence indicates changes to countries welfare. In this paper, in order to realize the convergence process of Income per capita of Iran with income per capita of 129 countries we use the time series model and ADF unit root test with multiple structural breaks. The results of this study show that, first; in Iran the most important shocks occurred in the years 1966, 1973, 1977-1978, 1985 and 1997. Secondly, due to various shocks, Iran could not reach to specific steady state in per capita income. Thirdly, Iran could not escape vicious circles and converge to high level per capita income during 1950-2006.  Although, due to the first oil shock, the level of per capita income increased, but the negative shocks in the later decades leads to not only a decrease in per capita income but also a divergence between Iran per capita incomes with high per capita income countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Convergence Hypothesis
 • Time Series Model
 • Unit Root Test
 • Structural Breaks
 • Iran
 1. الف- فارسی

  1.         احسانی، محمد علی؛ رنجبر، امید؛ آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه همگرایی است (تحلیل داده‏های مقطعی و سری زمانی)، مجله تحقیقات اقتصادی، 1386.

  2.         خلیلی عراقی، منصور؛ مسعودی، ناهید؛ بررسی مسیر شکاف درآمدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره (2002-1975)، با توجه به تئوری همگرایی، تحقیقات اقتصادی، 1385.

  3.         رنجبر، امید؛ علمی، زهرا میلا؛ تفسیر مدل سری زمانی و شاخص‌های نابرابری از شکل‌گیری همگراییدرکشورهای گروه D8، مجله تحقیقات اقتصادی ایران، 1387، شماره 10. 

  4.         فروغی پور، الهام؛ بررسی همگرایی سیگما و بتا (مطلق) بین کشورهای عضو اوپک، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 1385، شماره 39.

  5.         کارنامه حقیقی، حسن؛ اکبری، نعمت‌اله؛ بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران  (1380-1362)، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1383، شماره 6.

  ب- لاتین

  1. Abramovitz, Moses, Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, Journal of Economic History, 46, 1986, 385-406.

  2. Afshari, Zahra, Fouroghi Pour Elham, and Iman Sheibani, the growth dynamism in the Islamic countries (1950-1998), Iranian Economic Review, 10, 2005, 1-20

  3. Azariadis, Costas & Drazen, Allan, Threshold Externalities in Economic Development, The Quarterly Journal of Economics, vol. 105 (2), 1990, pages 26-501.

  4. Barro, R.J, Xavier, S.M, Convergence across States and Regions, Brookings Papers, 1, 1991, 82-107.

  5. Barro, Robert J.& Xavier, S.M, Regional Growth and Migration: A Japan-United States Comparison, journal of the Japanese and international economics, 6, 1992b, 312-346.

  6. Barro, R. J. & Xavier, S.M, Economic Growth, McGraw Hill, NewYork, 2004.

  7. Baumol, W. J. (1986), Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show?, American Economic Review, LXXVI, 85-1072.

  8. Bernard, A and Steven N. D, Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, Journal of Econometrics, 71, 1996, 61-173.

  9. Carlino, G and L. Mills, are U.S. regional incomes converging? A time series analysis, Journal of monetary economics, 32, 1993, 335-346 .

  10. Cunado, J, and F. Perez de Gracia, Real convergence in Africa in the second-half of the 20th century, Journal of Economics and Business, 58, 2006, 153–167.

  11. Durlauf, S.N. & Johnson, P.A, Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behavior, Journal of Applied Econometrics, vol. 10(4), 1994, pages 84-365.

  12. Durlauf, S. N. & Quah, D. T, the New Empirics of Economic Growth, Handbook of Macroeconomics, in: J. B. Taylor & M. Woodford (ed.), Handbook of Macroeconomics, volume 1, 1999, 235-308.
  13. Gerald C and Leonard M, Convergence and the U.S. States: A Time-Series Analysis, Journal of Regional Science, Vol. 36, 1996, No. 4, 597-616.
  14. Howard, p, endogenous growth theory: intellectual appeal and empirical shortcoming, journal of economic perspectives, 7, 1994, 27-55.
  15. Hardi, K, Testing for stationarity in heterogeneous panel data, Econometrics Journal, 3, 2000, 61-148.
  16. Im, K.S, Lee, J., Tieslau, M, Panel LM unit-root tests with level shifts, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67 (3), 2005, 393-419.
  17. Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y, Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics 115 (1), 2003, 53-74.
  18. Islam, N, What Have we learnt from the convergence debate?, journal of economic surveys, 17, 2003, 309-362.
  19. Jewell, T, Lee, J, Tieslau, M, and Strazicich, M, C, Stationarity of expenditures and GDP: evidence from panel unit root tests with heterogeneous structural breaks, Journal of health economics, 22, 2003, 313-323.
  20. Joseph, D, Marc. T, Income convergence across Canadian provinces in the 20th century: Almost but not quite there, Annual of Regional Science, 39, 2005, 567-592.
  21. Junsoo, L, John A. L, Mark C. S, Non-renewable resource prices: Deterministic or stochastic trends?, Journal of Environmental Economics and Management 51, 2006, 354-370.
  22. Kin g, A and Ramlogan, C, Is Latin America catching up? A time series approach, Review of development economics, 12, 2008, 397-415.     
  23. Lee. H, K. lim, and M. Azli, Income disparity between Japan and ASEAN-5 countries: convergence, catching up or diverge?, Economics Bulletin, 6, 2005,1-20.
  24. Levin, A., Lin, C.-F., Chu, C.J, Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics 108, 2002, 1-24.
  25. Li, Q and Papell, D, Convergence of international output Time series evidence for 16 OECD countries, International Review of Economics and Finance, 8, 1999, 267-280.
  26. Loewy, M and, D. Papell, Are U.S. Regional Incomes Converging? Some Future Evidence, Journal of Monetary Economics, 38, 1996, 587-598.
  27. Lucas R. E. J, Why doesn’t capital flow from rich to poor countries?, American Economic Association Papers and Proceedings, 80(2), 1990, 92-96.
  28. Lumsdaine,R and D. Papell, Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis, Rev. Econ Statistic, 79 (2) 2, 1997, 12–218.
  29. MacKinnon, J, Critical values for cointegration tests, In R. Engle, & C. Granger (Eds.), Long-run economic relationships: readings in cointegration. Oxford: Oxford University Press, 1991.
  30. Perron, P, The Great Crash, the oil price shock and the unit root hypothesis, Econometrica 57 (6), 1989, 1361-1401.
  31. Romer, David, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York, 2002.
  32. Rassekh, F, the convergence hypothesis: History, theory and evidence, Open Economies Review, 9, 1998, 85-105.

  33. Solow, R. M, a Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70, 1956, 65-94.
  34. Strazicich, M. C., Lee, J., and Day, E, are incomes converging among OECD countries? Time series evidence with two structural breaks, Journal of macroeconomics, 26, 2004, 131-145.
  35. Westerlund, J, a panel unit root test with multiple endogenous breaks, Technical Report, Lund University, 2005.
  36. WWW. Penn World Table.Com
  37. Zivot, E., Andrews, D.W.K, further evidence of the great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics 10, 1992, 251-270.
  38. DeJuan, J & M. Tomljanovich, Income Convergence Across Canadian Provinces in the 20th Century: Almost But Not Quite There, Annals of Regional Science, 39, 2005, 567-592.
CAPTCHA Image