نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22096/esp.2013.26165

چکیده

نفت هم به  لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص  داخلی و هم به  لحاظ سهم آن در بودجه  دولت و نیز منابع  ارزی در اقتصاد‌ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار  مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به  نحوه برخورد دولت‌ها جهت هزینهِ  کرد آن در اقتصاد نسبت  می‌دهند. از طرف دیگر وابسته  بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه  با نوسانات آن، نکته‌ای‌است که محققین  زیادی به عنوان مهم‌ترین علت تورم به‌آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته  تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی  می‌شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی‌که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل‌ملاحظه‌ای  بر هسته  تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی  از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته  تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی  که علاوه  بر تأثیر  مثبت جزءِ  دائمی یا هموار‌شده درآمد  نفت بر هسته  تورم، جزءِ گذرای  (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته  تورم تأثیر  مثبت دارد. در‌نتیجه چنانچه به  جای تزریق کل درآمد تحقق‌یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ  بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می‌توان به‌طور معناداری هسته  تورم را کاهش‌داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Oil Revenues Fluctuations on Core Inflation in Iran (1338-1388)

نویسندگان [English]

 • Seyed Aziz Arman 1
 • Abdulmajid Ahangari 2
 • Mansour Zarra-Nezhad 3
 • Abdullah Zeinvand 4

1 Associate Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

4 PhD student in Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

The oil revenue in terms of its situation in the GDP and its share in the budget and foreign exchange resources of the Iranian economy is very important. The dependence of government budget to oil revenue and its fluctuations is pointed out by many researchers as the main cause of inflation. The effect of fluctuations in oil revenues on core inflation is evaluated using VARX approach. Results show that, besides a significant positive effect of the permanent (smoothed or long-run) component, there is also a significant positive effect of cyclical component of oil revenues on core inflation. Subsequently, if the government purchases only the smoothed part of oil revenue and discard the transitory part, the core inflation could be significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil Revenue
 • Core Inflation
 • Government Budget
 • Dutch Disease
 1. الف- فارسی

  1. امیری، هادی؛ چشمی، علی؛ «محاسبه هسته‌ تورم در ایران»، جستارهای‌اقتصادی، بهار و تابستان 1383، شماره1.
  2. بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامة بانک ‌مرکزی، درسال‌های مختلف.
  3. رزاقی، ابراهیم؛ الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، تهران، نشرنی، نشریه مشعل، انتشارات وزارت نفت، 1380، شماره‌های مختلف.
  4. غنی‌نژاد، موسی؛ ایدئولوژی اقتصاد‌دولتی، مهم‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی، خبرگزاری آفتاب، آرشیو فرهنگ و ادب، 1387.
  5. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل‌محمدی و فتاحی، تهران، نشرنی، ۱۳۸۸.

  ب- لاتین

  1. Bahmani-Oskooee, M; 1995, "Source of Inflation in Post-Revolutionary Iran", International Economic Journal 9, 61-72.

  2. Bagliano, Fabio C. and Claudio Morana; 2003, "Measuring US core inflation: A common trends approach", Journal of Macroeconomics no.25, 197–212.

  3. Bakhshi, Hasan and Yates, Tony; 1999, To trim or not to trim? An application of a trimmmed mean inflation estimator to the United Kingdom, Bank of England working papers 97, Bank of England.

  4. Bear, W; 1987, The Resourgence of Inflation in Brazil, World Development (August), 1007-1034.

  5. Becker, T; 1999, "Common Trends and Structural Change: A Dynamic Macro Model for the Pre- and Post-Revolution Islamic Republic of Iran", IMF Working Paper 99/82.

  6. Bryan, M.F., Cecchetti, S.G; 1994, Measuring Core Inflation In: Mankiw, N.G. (Ed.), Monetary Policy, University of Chicago Press-NBER, Chicago.

  7. Cogley, Timothy; 2002, "A Simple Adaptive Measure of Core Inflation", Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 34(1), pages 94-113.

  8. Freeman, D.G; 1998, "Do Core Inflation Measures Help Forecast Inflation?", Economics Letters 58 (February), 143–147.

  9. Garratt, T., K. Lee, M. H. Pesaran, and Y. Shin; 2006, Global and National Macroeconometric Modelling: A Long Run Structural Approach, Oxford, Oxford University Press.

  10. Hamilton, James D., Herrera, Ana Maria; 2004, Oil shocks and aggregate macroeconomic behavior: The role of monetary policy: Comment, Journal of Money, Credit, and Banking 36 (2), 265–286.

  11. Harberger, A; 1963, The Dynamic of Inflation in Chile, IN C. F. Christ (Eds.), Measurement in Economics, Stanford University Press.

  12. Hooker, Mark A; 2002, "Are Oil Shocks Inflationary? Asymmetric and Nonlinear Specifications Versus Changes in Regime", Journal of Money, Credit, and Banking 34 (2), 540–561.

  13. Karshenas, M., pesaran, M. H; 1995, "Economic, Reform and the Iranian Economy, Middle East Journal, 49(1), 89-111.

  14. Le Bihan, Herve and Sedillot, Franck; 2002, "Implementing and interpreting indicators of core inflation: the case of France", Empirical Economics, Springer, vol. 27(3), 473-497.

  15. Leo Bonato; 2007, Money and Inflation in the Islamic Republic of Iran, IMF Working Paper, Middle East and Central Asia Department.

  16. Liu, O. and O.S. Adedeji; 2000, Determinants of Inflation in the Islamic Republic of Iran, A Macroeconomic Analysis, IMF Working Paper 00/127.

  17. Maher Hasan and Hesham Alogeel; 2007, Understanding the Inflationary Process in the GCC Region: The Case of Saudi Arabia and Kuwait.

  18. Marques, Carlos Robalo, Pedro Duarte Neves, and Luıs Morais Sarmento; 2003, Evaluating Core Inflation Indicators, Economic Modeling, Vol. 20 (July), 765-775.

  19. Quah, D., Vahey, S.P; 1995, "Measuring Core Inflation", Economic Journal 105 (Sept), 1130–1144.

  20. Ravn, Morten O., and Harald Uhlig; 1997, On Adjusting the HP-Filter for the Frequency of Observations, CentER discussion paper.

  21. Saini, Krishan G; 1982, "The Monetarist Explanation of Inflation: The Experience of Six Asian Countries", World Development, October, 871-884.

  22. Salehi, H., Mohaddes, K., and Pesaran, M. H; 2009, "Oil Exports and the Iranian Economy", IZA Discussion Paper No. 4537, Germany, December 13.

  23. Sheehey, Edmund J; 1979, On the Measurement of Imported Inflation in Developin g Countries, Weltwirtschaftliches Archive, Heft 1, 68-80.

  24. Shiu-Sheng, Chen; 2009, "Oil Price Pass-Through into Inflation", Energy Economics, no. 31, 126-133.

  25. Snowdon, Brian & Vane, Howard R; 2003, A Macroeconomics reader, second edition, New York, 270-295.

  26. Wynne, M.A; 1999, Core inflation: A Review of Some Conceptual Issues, European Central Bank working paper No. 5.

CAPTCHA Image