نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 دانشیار، مدیرگروه دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم،‌ ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه‌ بر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل می‌کند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند، مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی‌ سیاست‌های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می‌کند. نتایج نشان می‌دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی به عنوان پیرو سبب شده است در زمان اعمال سیاست‌ها، نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد که نشان‌ از تسلط بخش مالی و همچنین تأثیر اهداف سیاسی دولت بر اهداف اقتصادی بانک مرکزی دارد و همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of monetary and fiscal coordination policies on macroeconomic components in Iran

نویسندگان [English]

 • seyyed javad emadi 1
 • Nasser Elahi 2
 • said ziyaodin kiyaalhosaini 3

1 Assistant Professor, Higher Education Institute, rahbordshomal, Rasht, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

3 Associate Professor, Head of the Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of coordinating of monetary and fiscal policies in the co-operative game space on macroeconomic components in which the government acts as a leader and central bank as a follower and its effect on macroeconomic variables including inflation. Unemployment, economic growth, as well as the Tehran Stock Exchange market index have been studied and compared with the situation in which these two institutions operate in a non-cooperative manner. This article uses SVAR method to study and test the coordination of monetary and fiscal policies in the period 1979 to 2016. The results show that the dominance of the financial sector as a leader over the monetary sector as a follower has led to higher inflation and lower unemployment rates as policies are implemented, indicating the dominance of the financial sector as well as the government's political goals. The central bank's economic goals have led to an increase in the GDP gap during the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Harmonized Monetary Policy
 • Inflation
 • Economic Growth
 • Stock Market Index
 • Optimal Combination of Monetary and Financial Policies
 • SVAR
 1. الف- منابع فارسی:

   ابریشمی، حمید، تیمور رحمانی، و ابراهیم نصیرالاسلامی. «تنوع‌بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران باهدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پرتفوی»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 1، شماره3، (پاییز 1391). 1-26.

  افشاری، زهرا. «هماهنگی سیاست‌های پولی و رشد پایدار غیرتورمی»، مجموعه مقالات  نهمین کنفرانس پولی و ارزی، (تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1378).

  برهانی، حمید. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در آزاد‌سازی اقتصادی، نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، (تهران: مرجع دانش، 1387).

  زارعی، ژاله. ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی: دستیابی به رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی پایدار، بیست‌و‌پنجمین همایش پولی و ارزی، (تهران: خرداد 1394).

  معدلت، کوروش. «ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد (تحلیل اقتصاد سنجی)»، پژوهش‌های اقتصادی 1، شماره 65، (تابستان 1380): 68-92.

   

  ب) منابع لاتین:

   Andersen, L. C. and J. L. Jordan. “Monetary and Fiscal actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization” in Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 50, (1968):11-24.

  Balino,Tomas J.T. 1995, “central bank independence and coordination of monetary policy and public debt management”, in andre lara resend, policies for growth. The latin American experience, international monetary found.

   Bean, C. "Monetary Policy under EMU", Oxford Review of Economic Policy 14, (1998): 41-53.

   bogdan Andrei, Dumitrescu. “the coordination of the monetary and fiscal policies in Romania and their impact on the economic cycle”, empirical evidence and some policy proposals, working paper,  Romanian Journal of Economics 40 (2015)

   Dixit, A, and L. Lambertini. “Monetary – Fiscal Policy Interactions and Commitment Versus Discretion in a Monetary Union.” European Economic Review 45, (2001): 977-97.

   Dixit, A. and L. Lambertini. "Interactions of Commitment and Discretion in Monetary and Fiscal Policies", American Economic Review 93, no. 5 (2003): 1552-1542.

   Elliot, J. W. “The Influence of Monetary and Fiscal Actions on Total Spending: The St. Louis Total Spending Equation Revisited.’ Journal of Money Credit and Banking 7, (1975): 181-192.

  halett, A.H. “coordition without explicit cooperation: monetary-fiscal interactions in an era of demographic change”, European-economic papers 305, directorate general economic and financial affairs(DG ECFIN), European commission, (2008).

   Hanif, N. Muhammad, and Arby M. Farooq. (2008) “Monetary and Fiscal Policy Coordination”, MPRA Paper No. 10307.

   Jackson, K. James. “Limiting Central Government Budget Deficits: International Experiences”. Congressional Research Service, (2011).

   John Nash, “Non-cooperative Games,” Annals of Mathematics 54, no. 2 (1951): 286-295.

   Lambertini, Luca, and Riccardo Rovelli. “Monetary and Fiscal policy coordination and macroeconomic stabilization”, work paper 464, department of economics, university of bologna. (2013).

  1. S. Abdel-Ghaeim, (2016). Coordination of Monetary and Fiscal Policies: The Case of Egypt. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy 2, (2016): 933-954.

   Mahmood, T. and M. H. Sial. “The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies in Economic Growth: A Case Study of Pakistan”, Asian Economic and Financial Review 1, no. 4 (2011): 236-244.

   Martin Kliem, Alexander Kriwoluzky, and Samad Sarferaz. “Monetary fiscal policy interaction and fiscal inflation, Deutsche Bundesbank”, Discussion Paper, no. 42 (2015).

   Nordhaus, William D. “Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies”, Brookings Papers on Economic Activity 2, (1994).

   Okemini, E. B. and D. T. Uranta. “Poverty and Criminality in the Niger-Delta Region: A Critical Analysis”, Integrated Social Management Journal 1, no. 2 (2008): 1-8.

   Omitogun, O. and T. A. Ayinla. “Fiscal Policy and Nigerian Economic Growth”, Journal of Research in National Development 5, no. 2 (2007): 45-54.

   Omojimite, B. C. and E. C.  Tom. “Macroeconomic Instability and AggregateInvestment in Nigeria”, Nigerian Journal of Monetary Economics 6, no. 6-7 (2006): 16-26.

   Onoh, O. Dimensions of Nigeria’s Monetary and Fiscal Policies- Domestic andExternal. Aba: Astra Meridian Publishers. 2007.

   Rahman Md. Habibur. “Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Output Growth in Bangladesh: A VAR Approach”, Working Papers 0601(2005).

   Rogoff, Kenneth, “The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target”, Quarterly Journal of Economics 100 (1985): 1169-1189.

   Saulo, Helton, C. Rêgo Leandro, and Jose A. Divino. "Fiscal and monetary policy interactions: a game theory approach", Annals of Operations Research 206, (2013): 341–366.

   Simorangkir, I. and J. Adamanti. “The Role of Fiscal Stimuli and Monetary Easing in Indonesian Economy during Global Financial Crisis: Financial Computable General Equilibrium Approach”, Paper Presented at EcoMod 13, no. 2 (2010).

   Sims, C. A. "Macroeconomics and Reality." Econometrica 48 (1980): 1-48.

   Sundararajan, V., P. Dattels, I.S. MacCarthy, M. Castello-Branco, & H.J. Blommestein. “The Coordination of Domestic Public Debt and Monetary Management in Economies in Transition-Issues and Lessons from Experience”, International Monetary Fund, Working Paper WP/94/148. (1994).

   Van Aarle, B., J. Engwerda, & J.  Plasmans. “Monetary and fiscal policy interactions in the EMU: a dynamic game approach”, Annals of Operations Research 109, (2002): 229–264.

   William, H. Branson. “Macroeconomic Theory and Policy”, business& economic. (1989).

  Woodford, M. “Monetary Policy and Price Level Determinacy in a Cash-in-Advance Economy”, processed, University of Chicago. In this issue. (1988).

   Yap, Josef. “Output Gap and its Role in Inflation Targeting for the Philippines”, Bangko Sentral Review, Vol. V. no. 2 (July 2003).

CAPTCHA Image