نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه حضرت معصومه-قم

3 دکتری اقتصاد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران.

10.22096/esp.2022.129435.1362

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص‌های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین‌ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم‌فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس‌های کوتاه و زیر دو‌سال بسیار بااهمیت است. شدت هم‌حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوره‌هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می‌یابد و شاهد شکل‌گیری قله‌های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشیم.
این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید‌کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم‌حرکتی، حرکت مشابه و هم‌جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره‌های افزایش نااطمینانی در دوره‌های زمانی طولانی‌تری نیز ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comovement of exchange rate and price indicators in Iran: An Application of Economic Physics in the Study of Mutual Relationships

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Saboori Deilami 1
  • Hassan ValiBeigi 3

1 Ph.D, Institute for Trade Studies and Research (ITSR), Tehran, Iran.

3 Ph.D, Institute for Trade Studies and Research (ITSR), Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between price indicators and exchange rate in Iran with the approach of Wavelet coherence analysis in the period of April 2002 to December 2017. The results show that the relationship between consumer price index and exchange rate in in the mentioned period and at the one-year time scale has been homogeneous. And the intensity correlation between these variables for a short time scale, below two years, is very important. The interaction intensity between exchange rate and the consumer price index increases when exchange rate and inflation uncertainties have increased, and we are witnessing the formation of inflationary peaks in the inflation rate of the consumer price index. Also, examining the relationship suggests a strong and positive relationship between exchange rate and the producer price index during uncertain periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer price index
  • exchange rate
  • producer price index
  • wavelet analysis
CAPTCHA Image