نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار گروه اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه­های مالی بر چرخه­های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل­ مورد نظر است. یکی از تکنیک­های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین­گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه­های ­مالی بر چرخه­های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین­گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت­های جاری دولت می­باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه­ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین­گیری بیزی از ضرایب، نشان می‌دهد هر 5 متغیر توضیحی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر چرخه­های تجاری در ایران شناسایی شده­اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه­های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت­های جاری دولت بر چرخه­های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه­های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه­های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می­تواند از منظر سیاست­گذاری مورد استفاده برنامه‌ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Financial Cycles on the Business Cycles in Iran Based on Bayesian Averaging Approach

نویسندگان [English]

 • Farkhondeh Soleimani 1
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash 2
 • Gholamreza Zamaniyan 3
 • Reza Z Zamani 4

1 Phd student Economics in Sistan & Baluchestan University

2 Associate Professor of Economics, Universiy of Sistan & Baloochestan

3 Associate Professor of Economics, Universiy of Sistan & Baloochestan

4 Assistant Professor of Economics,Universitty of Allame tabatabaei

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship and effects of financial cycles on economic growth cycles by using uncertainty in the model. One of the appropriate techniques in the model is the Bayesian Model Averaging.This study consider the strong affecting factors of the financial cycles on the economic growth cycles in Iran during period 2009 to 2018. The studied variables are GDP, Total Index of Tehran Stock Exchange, Average Cost per Square Meter, Govermental and nongovernmental Current Credit, oil Revenues and Government current payments.First, the cycles are extracted by using the Hodrick–Prescott (HP) filter.Then, the relationship between financial cycles and economic growth cycles is investigated using the Granger causality test. The results show bilateral causal relationship between the Variables Exception of current credit with economic growth cycles.Finally, estimation of eight regressions and Bayesian model averaging of the coefficients show that all five explanatory variables have been identified as the most important factors on the economic growth cycles in Iran.Also,we determine the variables of the Stock Exchange Index,current credit and current payments have the positive effect on the economic growth cycles, and the variables of the housing and oil revenues cycles have the negative effect on the economic growth cycles index. The results of this study can be used by macroeconomic planners from a policy viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BMA
 • business cycles
 • financial market
 • Financial cycles
 • . فارسی

  • امامی، کریم و علیا، میترا (1391)، «برآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 1، صص 59-85..
  • انصاری، فاطمه (1396)، «مطالعه تأثیر سیکل‌های تجاری بر شاخص‌های مالی بورس در ایران»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه آزاد تهران، صص 1-13.
  • بت‌شکــن، محمـدهاشـم؛ صادقــی، مهــدی؛ سلیمـی، محمـدجـواد و محسنـی، حســن (1396)، «سرریزنوسانات بر بورس اوراق بهادار»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 48، سال 25، صص 165-183.
  • رحمانی، تیمور؛ بهپور، سجاد و استادزاد، علی حسین (1392)، «بررسی رابطه بین رشد بهره‌وری و نرخ بیکاری در ایران. رویکرد سیستم معادلات هم‌زمان»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست­های اقتصادی، دوره21، شماره 67، صص 153-170.
  • رستمی، محمدرضا وکروبی، سمیه (1392)، «بررسی رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه‌های تجاری و رشد اقتصادی»، پژوهشهای تجربی حسابداری، دوره4، شماره11، صص201-215.
  • زائر، آیت و غلامی، الهام (1386)، «بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی VAR»، پژوهشنامه مالیات و توسعه، دوره 2، شماره 5، صص 27-42.
  • شریعتی، اعظم؛ مرادی، مهرداد و زراعت‌کیش، سید یعقوب (1392)، «بررسی روابط بلندمدت نوسانات شاخص سهام و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو دی هشت»، همایش الکترونیکی ملی چشم­انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، صص1-21.
  • صیادی، محمد و بهرامی، جاوید (1394)، «ارزیابی اثرات سیاست‌های سرمایه‌گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)»، نشریه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، شماره 16، صص 85-135.
  • طیبی، کمیل؛ ساطعی، مهسا و صمیمی، پریسا (1389)، «تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران»، نشریهپول و اقتصاد،  دوره 2، شماره 4، صص 1-33.
  • جلائی، عبدالمجید؛ شکیبایی، علیرضا؛ نجاتی، مهدی و انصاری‌نسب، مسلم (1395)، «بررسی آثار عوامل مؤثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 4، صص77-100.
  • عینیان، مجید و برکچیان، مهدی (1393)، «شناسایی و تاریخ­گذاری چرخه­های تجاری اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال هفتم، شماره 20، صص 161-194.
  • فطرس، محمدحسن؛ نجارزاده نوش‌آبادی، ابوالفضل و محمودی، حسین (1389)، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی: مورد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست­های اقتصادی، سال 18، شماره 56، صص 73-94.
  • کریم‌زاده، مصطفی (1384)، «بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، صص 41-54.
  • کوزه چی، هادی (1393 استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ایران، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
  • مولایی، محمد وگلخندان، ابولقاسم (1393)، «سیکل‌های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 14، شماره 4، صص 229-253.
  • وظیفه دیمرچی، قادر و رحیمی، غلامرضا (1389)، «اثرات درآمدهای نفتی بر ادوار تجاری اقتصاد ایرانطی دوره 1368 تا 1386»، دومین همایش ملی اقتصاد ایران، خمینی شهر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر.

  2. لاتین

  • Antonakakis, N., & Badinger, H. (2015). "Economic growth, volatility, and cross-country spillovers: New evidence for the G7 countries", Economics Modelling, Vol.52, No.21,pp. 352-365.
  • Barro, R. J. (1990). "Government spending in a simple model of endogenous growth", Journal of Political Economy, Vol. 98, No. S5, pp.103-125.
  • Barseghyan, L.; Battaglini, M. & Coate, S. (2013). "Fiscal policy over the real business cycle: A positive theory", Journal of Economic Theory, Vol. 148, No. 6, pp. 2223-2265.
  • Bartoletto, Silvana; Chiarini, Bruno; Marzan, Elisabetta & Piselli, Paolo (2019). "Business cycles, credit cycles, and asymmetric effects of credit fluctuations: Evidence from Italy for the period of 1861–2013", Journal of Macroeconomics , 61, No.8, pp.103-130.
  • Bean, C. (1990). "Endogenous Growth and the Pro-Cyclical Behaviour of Productivity", European Economic Review, Vol. 34, No. 17, pp. 355-363.
  • F. (1987). Business Cycles and Equilibrium, Cambridge: MA: Blackwell, p. 146.
  • Caballero, R. (1991). "On the Sign of the Investment Uncertainty Relationship", America Economic Review, Vol. 81, No. 1, pp. 279-288.
  • Chun Tsai (2019). "Dynamic price–volume causality in the American housing market: A signal of market conditions", North American Journal of Economics and Finance, Vol. 48, 13, pp. 385–400.
  • Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose, & Marco E. Terrones (2011). "Financial Cycles: What? How? When?", NBER International Seminar in Macroeconomics, Chicago: University of Chicago Press, pp. 303–343.
  • Stijn, M. Ayhan Kose, & Marco E Terrones (2012). "How Do Business and Financial Cycles Interact?", Journal of Finance and Development, Vol. 87, No.1, pp. 178-190.
  • Danilov, D. & Magnus, J. R, (2004). "On the harm that ignoring pretesting can cause", Journal of Econometrics, Vol. 22, No. 1, pp.27- 46.
  • De Luca, G. & Magnus, J. R, (2011). "Bayesian model averaging and weighte average least squares: equivariance, stability, and numerical issues, Stability, and Numerical Issues", Econometrics, Vol. 82, No. 23, pp. 518-544.
  • Dees, Stéphane (2016). "Credit, asset prices and business cycles at the global level", Economic Modelling, 54, No. 2, pp. 139-152.
  • Draper, D. (1995). "Assessment and propagation of model uncertainty", Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), Vol. 57(1), pp. 45-97.
  • Goldsmith, R. W. (1969). Financial Structure and Development, New Haven, CT: Yale University Press.
  • Hamilton, J.D. (1983). "Oil and the Macroeconomy since World War II", Journal of political Economy, No. 91, No. 2, pp. 228-248.
  • Herring, R. & Wachter, S. (1999). Real Estate Booms and Banking Busts-An International Perspective, Group of Thirty, occasional paper 58.
  • Hild Christiane Bjomland (2000). "The Dynamic Effect of Aggregate Demand, Supply and Oil price Shocks. A Comparative Study", A Comparative Study, The Manchester School, Vol. 68, No. 5, pp. 578-607.
  • King, R. G. & Levine, R. (1993c). Financial Intermediation and Economic Development, In: Financial Intermediation in the Construction of Europe, (eds) C. Mayer and X. Vives, London: Centre for Economic Policy Research, pp. 156-189.
  • Kydland, F. & Prescott, E. (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations". Econometrica, Vol. 50, No.6, pp.134-170.
  • J. and Plosser.C, (1983). "Real Business cycle". Journal of political Economy, Vol. 9, No.1, pp. 39-69.
  • Magnus, J. R.; Powell, O. & Prüfer, P. (2010). "A comparison of two model averaging techniques with an application to growth empirics",Journal of Econometrics, Elsevier, Vol. 154, No. 2, pp.139-153.
  • McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington D.C.: Brookings Institution.
  • Mendoza, E.G. & Terrones, E. (2008). An Anatomy of Credit booms: Evidence form Macro Aggregates and Finn Level Data, NBER Working Paper, NO. 14049.
  • Mourre, G.; Astarita, C. & Princen, S. (2014). Adjusting the budget balance for the business cycle: the EU methodology, EUROPEAN ECONOMY, pp. 536.
  • Olivera, Cristiano Duarte (2014). The Interaction between Business and Financial Cycles, in USA, Japan and UK, Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master in Finance, pp.1-84.
  • Pagano, Marco (1993). "Financial Markets and Growth- An Overview". European Economic Review, Vol. 37, No. 11, pp. 613-622.
  • Papageorgiou, T.; Michaelides, P. G. & Tsionas, E. G. (2016). "Business cycle determinants and fiscal policy: A panel ARDL approach for EMU". The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 13, No. 5, pp. 57-68.
  • QingHe, FanggeLiu; ZongxinQian, TerenceTai & Leung Chong,(2017). "Housing prices and business cycle in China: A DSGE analysis". International Review of Economics & Finance, Vol. 52, No. 11, pp. 246-256.
  • Raftery, A. E.; Hoeting, J. A.; Madigan, D. & Volinsky, C. T, (1999). "Bayesian model averaging: a tutorial", Statistical science, Vol. 14, No. 4, pp. 382-417.
  • Saleh, G. (2008). The Dynamic Relation between Stock Prices and Exchange Rates in Egypt, Saudi Arabia and UAE, PHD Thesis in Economics: University of Illinois.
  • Shaw, E. S. (1973). Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford University Press.
  • Trablesi, Mohamad (2002). Finance and Growth, Empirical Evidence from Developing Countries (1960 -1990), Tunisia: IHEC.
  • Woodford, Michael (2010). "Financial intermediation and macroeconomic analysis". Journal of Economic Perspectivs, 24, No. 4, pp. 21-44.
  • Yang Han, Zehao Liu, Jun Ma, (2019). "Growth cycles and business cycles of the Chinese economy through the lens of the unobserved components model", China Economic Review,Vol. 63, No.10, pp. 103-153.
CAPTCHA Image