نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحدشیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصادومدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاداسلامی، شیراز، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری ­حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت­هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می­رسد تا از زاویه­ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت­های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری ­حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده­ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم­افزار متلب بر اساس روش مونت­کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم ­متروپولیس ­هستینگز صورت گرفته است. به‌طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می‌تواند تحولات بازار سهام و به‌خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان‌کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه­های بهره­وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می­باشد. به­علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intangible Capital and Value Premium in Iranian Stock Market: Evidence From Real Business Cycle Pattern

نویسندگان [English]

 • Fereshte Baghbanzade 1
 • Hashem Zare 2
 • Abbas Aminifard 3
 • Ali Haghighat 3

1 Department of economics, Faculty of economics and management, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

3 Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to add the intangible capital to real business cycle models in general equilibrium model. In this framework, the dynamics of the economy and value premium puzzle are also examined. Due to the limitations existing in similar studies for the stock market in Iran, it is essential to add the intangible capital to general equilibrium model for Iranian stock market. Then, value premium puzzle in different situations were compared and analyzed. In this regard, four different regressions are carried out. In order to analyze the data, the Dynare program in the MATLAB software environment is used based on the Markov chain Monte Carlo within the framework of the metropolis-Hastings Algorithm. The results indicate that the addition of intangible capital to the real business cycle model can cause the reduction of the volatility in the growth of physical capital as well as the increase of its efficiency. In addition, the results demonstrate that a model employing intangible capital is susceptible to a higher risk premium for the physical capital in comparison to intangible capital. Therefore, it is concluded that a model with intangible capital is better than the other models explaining the value premium of the stock market in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Real Business Cycle
 • General Equilibrium
 • Intangible Capital
 • Value Premium
 • 1. لاتین

  • Adrian, Tobias; Richard K. Crump, & Emanuel Moench (2015). "Regression-based estimation of dynamic asset pricing models", Journal of Financial Economics, Vol. 118, No. 2, pp. 211-244.
  • Ai, Hengjie; Mariano Massimiliano Croce, & Kai Li (2013). "Toward a quantitative general equilibrium asset pricing model with intangible capital", The Review of Financial Studies, Vol. 26, No. 2, pp. 491-530.
  • Ai, Hengjie, & Dana Kiku (2013). "Growth to value: Option exercise and the cross section of equity returns", Journal of Financial Economics, Vol. 107, No. 2, pp. 325-349.
  • Ai, H. (2009). Intangible capital and the value premium, Working paper.
  • Andonova, Veneta & Guillermo Ruíz-Pava (2016). "The role of industry factors and intangible assets in company performance in Colombia", Journal of Business Research, 69, No. 10, pp. 4377-4384.
  • Arrow, K. J. (1974). "General economic equilibrium: purpose, analytic techniques, collective choice". The American Economic Review, Vol.64, No.3, pp. 253-272.
  • Blundell, R. & Bond, S. (2000). "GMM estimation with persistent panel data: an application to production functions", Econometric reviews, Vol. 19, No. 3, pp. 321-340.
  • Berk, J. B. & Van Binsbergen, J. H. (2016). "Assessing asset pricing models using revealed preference", Journal of Financial Economics, Vol. 119, No. 1, pp. 1-23.
  • Bontis, N. (2001), "Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field", In World Congress on intellectual capital readings, 13-56.
  • Campbell, J. Y. (2003). "Consumption-based asset pricing", Handbook of the Economics of Finance, Vol. 77, No. 1, pp. 803-887.
  • Campbell, J. Y. & Cochrane, J. H. (2000). "Explaining the poor performance of consumption‐based asset pricing models", The Journal of Finance, Vol.55, No. 6, pp. 2863-2878.
  • Chen, Z.; Cooper, I.; Ehling, P. & Xiouros, C. (2018). "Risk aversion sensitive real business cycles", Available at SSRN 2158064.
  • Chun, H. & Nadiri, M. I. (2016). "Intangible Investment and Changing Sources of Growth in Korea", The Japanese Economic Review, Vol. 67, No. 1, pp. 50-76.
  • Constantinides, G. M. (1990). "Habit formation: A resolution of the equity premium puzzle", Journal of political Economy, Vol. 98, No. 3, pp. 519-543.
  • Croce, M. M. (2014). "Long-run productivity risk: A new hope for production-based asset pricing? ", Journal of Monetary Economics, Vol. 66, No. 1, pp. 13-31.
  • Dornbusch, R. & Fischer, S. (1994). Macroeconomics, New York: McGraw-Hill, Coll. Economics series.
  • Fama, E. F. & French, K. R. (2017). "International tests of a five-factor asset pricing model", Journal of financial Economics, Vol. 123, No. 3, pp. 441-463.‏
  • Fama, E. F., & French, K. R. (1992). "The cross‐section of expected stock returns", The Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, pp. 427-465.
  • Fama, E. F. & French, K. R. (1995). "Size and book‐to‐market factors in earnings and returns". The Journal of Finance, Vol. 50, No.1, pp. 131-155.‏‏ ‏
  • Fischer, S. (1977). "Long-term contracts, rational expectations, and the optimal money supply rule", Journal of political economy, Vol. 85, No. 1, pp. 191-205.
  • Fukuta, Y., & Yamane, A. (2015). "Value premium and implied equity duration in the Japanese stock market". Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.39, No. 1, pp. 102-121.
  • Herskovic, B.; Kelly, B.; Lustig, H. & Van Nieuwerburgh, S. (2016). "The common factor in idiosyncratic volatility: Quantitative asset pricing implications", Journal of Financial Economics, Vol. 119, No. 2, pp. 249-283.
  • Jegadeesh, Narasimhan; Joonki Noh, Kuntara Pukthuanthong; Richard Roll & Junbo Wang (2019). "Empirical tests of asset pricing models with individual assets: Resolving the errors-in-variables bias in risk premium estimation", Journal of Financial Economics, Vol. 133, No. 2, pp. 273-298.
  • Jovanovic, Boyan & Peter L. Rousseau (2001). "Why wait? A century of life before IPO", American Economic Review, Vol.91, No. 2, pp. 336-341.
  • Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1982). "Time to build and aggregate fluctuations", Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 56, No. 6, pp. 1345-1370.
  • Lakonishok, J.; Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1994). "Contrarian investment, extrapolation, and risk",The journal of finance, Vol. 49, No. 5, pp. 1541-1578.‏‏
  • Lee, H. S.; Cheng, F. F. & Chong, S. C. (2016). "Markowitz portfolio theory and capital asset pricing model for Kuala Lumpur stock exchange: A case revisited", International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 6, No. 3, pp. 59-65.
  • Lim, S. C.; Macias, A. J. & Moeller, T. (2018). "Intangible assets and capital structure", In Paris December 2016 Finance Meeting EUROFIDAI-AFFI, Available at: www. Ssrn.com.
  • Lin, Q. (2017). "Noisy prices and the Fama–French five-factor asset pricing model in China", Emerging Markets Review, Vol. 31, No. 1, pp. 141-163.
  • Long Jr, J. B. & Plosser, C. I. (1983). "Real business cycles", Journal of political Economy, Vol. 91, No. 1, pp. 39-69.
  • Loughran, T. & Ritter, J. R. (2002). "Why has IPO underpricing changed over time? ", Financial Management, Vol. 33, No.1, pp. 5-37.
  • Markowitz, H. (1952). "Portfolio selection", The journal of finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91.
  • McQuade, Timothy (2018). Stochastic volatility and asset pricing puzzles, Available at SSRN 3222902.
  • Mehra, R. & Prescott, E. C. (1985). "The equity premium: A puzzle", Journal of monetary Economics, Vol. 15, No. 2, pp. 145-161.
  • Molodchik, M.; Fernández-Jardón, C. M. & Barajas, A. (2015). "The firm size effect on performance due to intangible resources", Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 35.
  • Rapach, D. & Tan, F (2019). Bayesian Estimation of Macro-Finance DSGE Models with Stochastic Volatility, Available at SSRN 3469356.
  • Romer, D (2006). "Advanced macroeconomics", New York: Mcgraw-hill , 3rd
  • Stiles, P., & Kulvisaechana, S. (2003). Human capital and performance: A literature review, DTI, Cambridge: university of Cambridge.
  • Sharpe, W. F. (1964). "Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk", The journal of finance, Vol. 19, No. 3, pp. 425-442.
  • Tavakoliyan, H., & Sarem, M. (2016). DSGE Models in DAYNARE, Tehran: Monetary and Banking Research Institute.
CAPTCHA Image