نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Choice of Efficient Islamic Financial Instruments and Asymmetric Information

نویسنده [English]

  • Seyed Kazem Sadr

Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

 Islamic bankers use a combination of equity and non-equity financial instruments for financial investment purposes. Choice of an efficient portfolio of financial assets requires direct functional relationship between the supply of fund via each instrument with its rate of return and a negation relationship with its risk. Asymmetric information hinders selection of efficient equity instruments, unless Islamic bankers monitor the implementation of contracts with their partners. Although romitoring is a costly operation for bankers it is at the sante time an investment for obtaining new information which will he used for the choice of efficient equity tools and their super, ision. The performance of 24 regional supervisory units of Agricultural Bank all over the country during a five-year period of this study verifies this hypothesis. That is. the allocation of financial resources among equity and non equity instruments has been found to have a significant positive relationship with the rate of recovery and a negative relationship with the risk of selected instruments. It is, therefore, concluded that monitoring services of the bank is instrumental in the choice of an efficient selection of equity and non equity financial tools in Islamic banking

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic banking
  • Islamic financial tools
  • asymmetric information
  • Agricultural Bank
  • agricultural credit (finance)
منابع
1-      صمصامی،‌حسین،‌کاظم صدرو ....« الگوئی برای بانکداری بدون ربا»، ‌اقتصاد، ‌شماره4، ‌بهار 1374.
انگلیسی
2-      Cobham, David. “Financial Institutions” Economica, Societa E. Istituzioni, year 5. Jan-Apr. 1993.
3_ Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, The InternationalAssociation of Islamic Banks, Jeddah, Saudi Arabia, 1977.
4_ Hillier, Brian, The Economics of Asymmetric Information. London, Macmillan Press LTD. 1997.
5_ Khan, Fahim, "Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques," Islamic Economic Studies, vo12, no.1, 1994.
6_ Khan, Mohsen, “Islamic Interest Free Banking: A Theoretical Analysis” I Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, ed. By M. Khan & A Mirakhor. Houston, Texas. The Institute for Research and Islamic studies, 1987.
7_ Macho-stadler, Ines & J. David Perez-Castrilli. An Introduction to the Economics of Information. Tras. By Richard Watt. Oxford University Press, 1997.
8_ Mirakhor, Abbas. “Short-Term Asset Concentration and Islamic Banking”. In Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance. Ed. By M. Khan & A. Mirakhor. Houston, Texas. The Institute for Research and Islamic studies, 1987.
9_ Mishkin, F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 3rd.ed.Harper Collins Publisher, 1992.
10_ Nadeem ul Haque & A. Mirakhor, “Saving Behavior in an Economy without fixed Interest”. In theoretical studies in Islamic Banking and Finance. Ed. By M. Khan & A. Mirakhor. Houston, Texas. The Institute for Research and Islamic studies, 1987.
11_ Nadeem uI Uaque & A. Mirakhor, “Optimal Profit Sharing Contracts and Investment in an Interest Free Economy”. In theoretical studies in Islamic Banking and Finance, ed. By M. Khan & A. Mirakhor, Houston, Texas. The Institute for Research and Islamic studies, 1987.
12_ Stiglitz, Joseph. Economics, New York, Norton, 1993.
13_ Wilson, Rodney. "Development of Islamic Financial Instruments." Islamic Econ. Studies, vo12, no.1.1994.
CAPTCHA Image