نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Losses Due to Uncertainty of Oil Revenues in Economic Growth & the Necessity of Foreign Exchange Reserve Fund

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ebrahimi
  • Ali Souri

Assistant Professor Bu Ali Sina University

چکیده [English]

Uncertainty of oil export often affects the other major economic sectors. This is not only the case in Iran, but most oil exporting countries are facing the same problem. In order to overcome the problem of changes in oil price & losses due to this, most countries have established a foreign exchange fund To this end, Iran has also established such a reserve fund. In this paper first, we have tried to review the record of foreign exchange fund in different countries. Secondly, we have discussed the losses and negative effects of uncertainty of oil revenues on economic growth. Hence, we have used a production function, which is derived and explained on the basis of economic growth rate. In such a function, growth rate of national production is a function of labor and capital growth. In the mean time the capital growth rate, which represents the public and private investment seems to be highly dependent on oil revenues. Accordingly, we have measured the uncertainty of oil revenues and its impact on economic growth by measuring the effects on uncertainty in oil revenues on capital growth rate. the findings show that uncertainty of oil revenues has had a significant negative effect on economic gowth during 1966-2000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • uncertainty of oil export
  • Economic growth
  • foreign exchange reserve fund
منابع: فارسی
1-      بانک جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی ایران به قیمت های ثابت و جاری1379-1338،‌اسفندماه، 1381.
2-  &n
CAPTCHA Image