نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق

2 استادیار دانشگاه امام صادق

چکیده

خدمات وقفی می تواند نقش زیادی در تامین خدمات عمومی و توزیع درآمد در جوامع بشری داشته باشد؛ برخی از شواهد تاریخی و اقدامات فراگیر در جهان کنونی نشانگر این نقش ارزنده برای این گونه خدمات خیریه است. در مورد رقبات منفعتی دستیابی به این نقش، منوط به وجود درآمدهای زیاد برای این گونه رقبات است که مطابق با نیات واقفان هزینه شوند. با وجود این، نتایج این بررسی نشان می دهد که درآمد رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران چندان زیاد نیست. در این مطالعه، این موضوع از طریق فرضیه های پایین بودن نسبت درآمد رقبات منفعتی به ارزش آنها، پایین بودن متوسط درآمد رقبات وقفی اداری در مقایسه با رقبات غیر متصرفی، هیات امنایی و املاک شخصی آزمون می شود. پس از آن به شناسایی و تعیین اثر عوامل و متغیرهای مستقل موثر بر درآمدهای وقفی می پردازیم و توابع درآمد رقبات وقفی و تقاضا برای مغازه های بازار تهران برآورد خواهند شد.
ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی ها و حق  اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور و فعال سازی مشارکت بخش خصوصی در تولیت موقوفات از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این مقاله در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the stat of economic utilization of profitable Units of southern Tehran's awquf (benefice) Department

نویسندگان [English]

  • Hojjatullh Souri 1
  • Kazem Yavari 2

1 Graduated from Imam Sadegh University, PhD in Economics

2 Assistant Professor of Imam Sadegh University

چکیده [English]

Islamic Charity (wagti) services have an important role in serving the public causes and income distribution in human societies. Some historical evidences and inclusive activities reveal the worth of this valuable role. As far as profitable units are concerned, assuming such a role depends on the extent of the yielded returns that arc to he spent according to the benefactors' intentions. However, the results of this study indicate that the return of profitable units in southern Tehran is not considerable. In this research, we test the hypothesis that profitable units yield a lower return in proportion to their values and average return of the administrative units is proportionately lower than other forms of charity units(such as those run by the board of trustees) and personal properties. Thenceforth, we identify and determine the effects of independent variables on charity units returns and estimate the return functions of charity units and the demand for Tehran bazaar stores. Reforming the management of charity units, annualizing lease contracts, modernization and reconstruction of profitable units, allocation of parts of incomes to long term investments, relbnning the laws and regulations concerning wag': and setting the stage for the participation of private sector in the management of mawqufat are the major policy prescriptions of this research to help improve the state of charity returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charity services
  • waqf
  • altruism
  • returns of waqf
منابع
فارسی
1-      انصاری،‌ حسین و دیرباز، محمود و کرمی، احمد، «درآمدی بر مبانی اقتصاد با نگرش اسلامی»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی، 1378
2-      ادنال،‌ روهان، «بررسی راه های افزایش بهره وری موقوفات،‌سازمان اوقاف و امور خیریه»،‌میراث جاویدان،‌سال اول،‌شماره 2، 1376.
3-      صنعتی، محمد، «بررسی نقش وقف در اقتصاد اسلامی»، پایان نامه فوق لیسانس، تهران، مجتمع آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،‌1379.
4-      انصاف پور،‌ غلامرضا، «تاریخ زندگی روستاییان»،‌جلد اول تهران،‌نشر فرهنگ،‌1362.
5-      سپنتا، عبدالحسین،«‌تاریخچه وقف اصفهان»، تهران،‌امیرکبیر،‌1360.
6-      خالصی،‌ مجتبی، «برآورد تابع تقاضای زمین های واقع در محدوده شهری تهران»، پایان نامه ردوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی،‌13701.
7-      جناتی، محمد ابراهینم، « وقف از دیدگاه مبانی اسلامی»، مجله میراث جاویدان،‌شماره5،‌1373.
8-      شهابی،‌علی اکبر،‌«تاریخچه وقف در اسلام»،‌تهران، دانشگاه تهران،‌1370.
9-      تاجگردون، غلامرضا، « بررسی وضعیت سرقفلی در ایران»، تهران،‌سازمان برنامه و بودجه،‌1378.
انگلیسی
10-  Borcherding, thomas. E, 1972, "The dimand for the services of non federal governments, american economics review", December. Vol 62.
11-  Warr, peter g, 1982 "The optimal redistribution and private, gharity, jounatal of public economics", vol. 19.
12-  Haitiwanger, John and wakdman, michael, 1993 "The role of altruism in economic interaction, journatl of economic bahavior & organization", vol. 21, no, 1.
13-    Hollander, heinz, 1990, "A social exhange approach to voluntary cooperation, american economic reveiew", vol. 80, no. 5.
14-  Raberes, Russell, "A Postive Model of Private and Public Transfes, Journal of Political Economic", 1984 vol 92.
15-  Sadr Kazem, 1976, land ues analysis in a developing region; a study of a five country region is southeast o hio the o hio state university.
CAPTCHA Image