نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم مقاله

چکیده

 
مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عین حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک‏لاپ با روش بسیار مؤثرى به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم اثباتى و دستورى و تقابل یا عدم تقابل آنها اشاره مى‏کند. مفاهیم علم و هنر و امور هنجارى و دغدغه اقتصاددانان در این رابطه و هنجارى بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدى را تشکیل مى‏دهند. مک لاپ در این بررسى با اعمال شیوه تتبع عالمانه، جزئیات موضوع را مورد کنکاش قرار مى‏دهد. دیدگاههاى مختلف را ذکر مى‏کند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهاى مربوط به موضوع یاد شده را، شفاف مى‏سازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Positive and Normative Economic

نویسندگان [English]

  • Fritz Machlup
  • yaddullah Dadgar
  • mohammad Naghi Nazarpar

Article translator

چکیده [English]

In view of the fact that the methodology of economics is a seminal and significant field and professor Machlup is a prominent economist and a well known theoritician of methodology a brief elucidation may be worth while. Frits Machlup (1902-1983) wrote his doctoral dissertation under Von Mises (a pioneer of Austrian School). Ile lectured at the University of Vienna before going to America whereupon he taught at Johns Hopkins and Princeton universities. In 1971 he moved to Newyork university and remained there for the rest of his life. lie was elected president of "American Economic Association in 1967". Among his many contubutions to economics is his extensive research in the theory of firm and international economics (publishing 100 articles and 17 books on the subject). To teach economics to students more precisely, he addressed the issue of methodology of economics. The present paper is a Persian translation of one of 26 articles from his book "Methology of Economics and Other Social Sciences". 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology of Economics
  • welfare economics
  • science and urt. positive and normative
CAPTCHA Image