نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

الگوی مصرف یکی از عناصر محوری در نظام اقتصادی اسلام است. برای ترسیم الگوی مصرف، لازم است، سطوح مختلف مصرف در اسلام مورد بررسی واقع شود.
مقاله حاضر درصدد است دریچه هایی از این بحث را بگشاید. پس از ذکر مقدمه به طبقه بندی سطوح مصرف، سطح ممنوع مصرف و مصرف در فقه اسلامی، اشاره خواهد شد. بخش پایانی به جمع بندی و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance at the Consumption Level in Islam

نویسندگان [English]

 • Yadaleh Dadgar 1
 • Mojtaba Bagheri Todeshki 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Mofid University

2 Mofid University PhD student in economics

چکیده [English]

Consumption pattern is one of the key elements in Islamic economic system and its examination is of special importance. The present paper tries to open up some perspectives of the issue. Following the introduction, it studies the classification of consumption levels: the forbidden level of consumption and consumption in Islamic jurisprudence. The final part is devoted to the conclusion and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economy
 • Consumption
 • Islamic Economy
 1. منابع

  1. ابن قدامه، محمد ابن احمد، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1319.
  2. النتظری، حسینعلی، الخمس، دارالفکر1412، ص198.
  3. حر العاملی، محمدابن الحسن،‌وسایل الشیعه، المطبعه موسسه آل البیت، 1416.
  4. حکیم، سید محسن،‌مستمسک العروق الوثقی، دارالکتب العلمیه، 1389.
  5. حکیمی،‌محمدرضا، محمد، علی، الحیاه،‌دفتر نشر فرهنگ و اندیشه اسلامی1410.
  6. خمینی، روح..، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  7. خویی، ابوالقاسم،‌مبانی العروه، المضاربه، 1406.
  8. رازی، احمد ابن محمد ابن یعقوب، ابن مسکویه، تطهیرالاعراق، انتشارات بیدار،‌1411.
  9. زحیلی ، وهبه، نظریه الضروره الشرعیه، الطبعه، الرابعه،‌1985،‌بیروت.
  10. صدوق، محمدبن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه،‌تصحیح علی اکبر غفاری، منشورات جماعه المدرسین.
  11. الطباطبایی، محمدحسین، المیزان، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1973.
  12. کاشانی، ملا محسن، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء،‌قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  13. کرکی، علی ابن الحسن، جامع المقاصد، موسسه آل البیت علیهم السلام لا حیاء التراث، 1411.
  14. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌المکتبه الاسلامیه.
  15. المکارم الشیرازی،‌ناصر، انوارالفقاهه، انتشارات نسل جوان، 1416، ص341.
  16. نجفی،‌محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبه الاسلامیه، 1366.
  17. نراقی،‌احمد، عواید الایام، انتشارات مرکز النشر لمکتبه الاعلام الاسلامی، 1375.
  18. نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران،‌چاپ خانه سپهر1326، ص390.
  19. اردبیلی، احمد، مجمع الفوایده و البرهان،‌منشورات جماعت المدرسین، 1413.
  20. صدر، محمدباقر، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ترجمه فخر الدین شوشتری، انتشارات بدر، 1359.
  21. طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان،‌مکتبه العلمیه الاسلامیه.
  22. مروارید،‌علی اصغر، ینابیع الفقهیه، دار الفکر، 1404.
  23. نراقی،‌احمد، معراج السعاده، انتشارات رشیدی.
CAPTCHA Image