نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده

یکی از پدیده‌های گسترده جهانی شدن در دهه اخیر برون سپاری بین‌المللی منابع است، به طوری که برای صنایع دارای تولید انبوه کاربرد زیادی می‌یابد، و بهره‌وری آن را ارتقاء می‌بخشد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن از عوامل تعیین‌کنندة منابع سرمایه‌گذاری و انتقال‌دهندة فناوری و تکنولوژی پیشرفته هستند که البته بهره‌وری را در کشور میزبان نیز بهبود می‌دهند. در مجموع، باز کردن اقتصاد به روی تجارت، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را افزایش داده که از طریق آن آثار مثبتی را بر سطح بهره‌وری عوامل تولید در کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد می‌کند.
در این مقاله، هدف این است که نقش تعیین‌کننده‌هایی مثل برون سپاری، سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مخارج تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه بررسی شوند. بدین منظور با تکیه بر یک چارچوب نظری، داده‌های اقتصادی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا در دوره زمانی (2005 - 1996) در تخمین یک مدل اقتصاد‌سنجی به روش داده‌های تابلویی بکار گرفته می‌شوند، نتایج حاصله تأکید بر تعمیق روابط تجاری بین این دو بلوک آسیا دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of International Outsourcing on Total Factor Productivity Improvement in the Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • Zahra Zamani 2

1 Associate Professor of Economics, University of Isfahan

2 Master of Economics

چکیده [English]

Outsourcing has become a widespread phenomenon of globalization in recent decades, while it is quite applicable to promote productivity of large industries. On the other hand, foreign direct investment (FDI) and its spillovers have been also recognized widely as a growth factor in investment. FDI not only provides capital but also introduces advanced technology that can improve the factor productivity of the host countries. In addition, trade openness can improve competitive characteristics so that they have positive effect on total factor productivity (TFP), particularly in developing countries.
The objective of this research is to explore the main determinants of TFP, and particularly to know how FDI spillovers, R&D expenditures and international outsourcing affect TFP in the selected East and West Asian countries. Accordingly, a panel TFP regression model is estimated using data of the considered countries over the period 1996-2005.
The implication of the study is in fact a plan for integration between two Asian blocks (East and West) through enhancing trade relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity
  • International Outsourcing
  • FDI Spillovers
  • R&D Expenditures
  • East West Asia

منابع

1-       Baltagi, B. H., Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, NewYork, 2005.
2-       Bayoumi, T., C. T. David. and E. Helpman, “R&D Spillovers and Global Growth”, Journal of International Economics, Vol. 47, 1999, pp. 399-428.
3-       Blomström, M., A. Kokko, and M. Zejan, Foreign Direct Investment: Firm and Host Country Strategies, London: Macmillan Press, 2000.
4-       Bloom, N., M. Schankerman and A. V. Reenen, “Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry”, CEPR Discussion Papers, 4912, 2005.
5-       Chen, Y., J. Ishikawab, and Z. Yu, “Trade Liberalization and Strategic Outsourcing”, Journal of International Economics, Vol. 63, 2004, pp. 419– 436.
6-       Coe, D. and E. Helpman, “International R&D Spillovers”, European Economic Review, Vol. 39, 1995, pp. 859-887.
7-       Coe, D., E. Helpman and A.W. Hoffmaister, “North-South R&D Spillovers”, The Economic Journal, Vol. 107, 1997, pp. 134-149.
8-       Coe, D. T. and A. W. Hoffmaister, “Are there International R&D Spillovers among Randomly Matched Trade Patterns? A response to Keller”, IMF Working Paper, WP/99/18, 1999.
9-     Feenstra, R. C. and G. H. Hanson, “the Impact of Outsourcing and High Technology Capital on Wages: Estimates for the United States, 1979–1990”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, 1999, pp. 907–940.
10-    Grossman, G. M. and E. Helpman, “Managerial Incentives and the International Organization of Production,” Journal of International Economics, Vol. 63, 2004, pp. 237– 262.
11-    Head, K. and J. Ries, “Offshore Production and Skill Upgrading by Japanese Manufacturing Firms”, Journal of International Economics, Vol. 58, 2002, pp. 81–105.
12-    Hsiao, C, Analyze of Panel Data, New York, Cambridge University Press, 1986.
13-    Hyun, J. J. and W. W. Koo, “Offshore Hedging Strategy of Japan-based Wheat Traders under Multiple Sources of Risk and Hedging Costs”, Journal of International Money and Finance, Vol. 25, 2006, pp. 220-236.
14-  Kao, C., M. H. Chiang and B. Chen, “International R&D Spillovers: An Application of Estimation and Inference in Panel Cointegration”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 0305-9049, 1999.
15-    Keller, W, “Are International R&D Spillovers Trade-Related? Analyzing Spillovers among Randomly Matched Trade Partners”, European Economic Review. Vol. 42, 1998, pp. 1469-1481.
16-    Krugler, M, “Spillovers from Foreign Direct Investment: Within or between industries?, Journal of Development Economics, Forthcoming, 2006.
17-    Lopez, E. and G. Serrano, “Complementary between Human Capital and Trade in Regional Technological Progress”, Regional Quantities analysis Research Group, University of Barcelona, 2003.
18-    McLaren, J, “Globalization and Vertical Structure”. American Economic Review, Vol. 90, 2000, pp. 1239– 1254.
19-    Takii, S, “Productivity Spillovers and Characteristics of Foreign Multinational Plants in Indonesian Manufacturing, 1990–1995”, Journal of Development Economic, Vol. 76, 2005, pp. 521– 542.
20-    Tayebi, S. K, “Outsourcing, FDI Technology Spillovers, and their Effects on Productivity”, 4th International Logistics and Supply Chain Management Congress, Izmir, Turkey, 1 December 2007.
21-    Van Pottelsberghe de le P. and F. Lichtenberg, “Does foreign direct investment transfer technology across borders?” The Review, Vol. 83, 2000, pp. 490-497.
 
پیوست:

جدول (1- پ): فهرست کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا

و کشورهای دارای بازارهای نوظهور 2005 - 1996

کشورهای شرق آسیا
کشورهای غرب آسیا
کشورهای دارای بازارهای نوظهور
چین
سنگاپور
ایران
لبنان
آرژانتین
هنگ کنگ
تایلند
اردن
عمان
الجزایر
اندونزی
ژاپن
ترکیه
بحرین
برزیل
کره جنوبی
پاکستان
عربستان سعودی
-
مصر
مالزی
هند
کویت
-
مراکش
فیلیپین
-
قطر
-
مکزیک

 

CAPTCHA Image