نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله ضمن مروری بر مبانی نظری مدل‌های رشد درونزا؛ اثرگذاری سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صادرات بر رشد اقتصادی و بهره‌وری کل عوامل تولید و با بهره‌گیری از مطالعات تجربی صورت گرفته در این خصوص، در سه بخش تولید محصولات اولیه آهن و فولاد، تولید محصولات اساسی آلومینیومی و تولید محصولات اساسی مسی در دوره (1385-1373) ضمن برآورد موجودی سرمایه فیزیکی، اقدام به برآورد تابع تولید و محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید گردید. ملاحظه گردید کشش سرمایه فیزیکی بیشترین مقدار کشش نهاده تولید را داشته و کشش هزینه تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار کوچک بوده و کشش صادرات و سرمایه انسانی معنی‌دار نمی‌باشد. نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در هر سه بخش مورد مطالعه روندی مشابه داشته و در چهار سال 75، 79، 83 و 85 دارای رشدی مثبت و در بقیه سال‌ها منفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Factors Affecting on the Productivity of Total Factor Productivity in the Iranian Mining Industries

نویسندگان [English]

 • Akbar Komijani 1
 • Javad Salahi 2

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

In this article while reviewing on the theoretical principals of endogenous growth models, the impact of human capital, research and development (R&D), information and communication technology (ICT) and export on economic growth, and total factor productivity (TFP) are studied. In this regard, the three sectors of production for steel, aluminum and copper in the period of 1373-1385 has been reviewed and while making an estimation of  physical capital, effort 
has been made to estimate the production function and calculation of the total factor productivity(TFP). It is noted that the elasticity of physical capital is the greatest factor and the elasticity of R& D and ICT is the smallest. The elasticity of export and human capital is insignificant. The growth rate of total factor productivity (TFP) of the three studied sectors follows a similar trend. The trend is positive for the years 1375, 1379, 1383 and 1385 and negative for the remaining years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Capital
 • Research and Development
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Total Factor Productivity (TFP)
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، جلد دوم، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1373.
  2. پالوچ، قاسم، برآورد کشش جانشینی نهاده‌های تولید در صنایع فلزات اساسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1383.
  3. جهانگرد، اسفندیار، ارزیابی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای و رشد اقتصادی ایران، رساله دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1383.
  4. طاهری، عبدا...، ساختار مزد در صنایع ایران و ارتباط آن با بهره‌وری نیروی کار، رساله دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1382.
  5. کمیجانی، اکبر و ابوالفضل شاه آبادی، بررسی اثر فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره‌وری کل عوامل تولید، پژوهشنامه بازرگانی، 1380، شماره 18.
  6. کمیجانی، اکبر و بیژن صفوی، بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان، مجله نامه اقتصادی مفید، 1385، شماره 1.
  7. مرکز آمارایران، آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی بالای 50 نفر کارکن، تهران، مرکز آمار ایران، سال‌های مختلف.
  8. مقدم تبریزی، ناهید و پروین ولیزاده زنوز، بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران، روند، 1385، شماره 49.
   1. Adeola, F. Adenikinju & Olumuyiwa, B. Alaba, "Energy Use & Productivity Performance in Nigerian Manufacturing Sector (1970-90)", OPEC Review, Vol.23, No. 3,1999.
   2. Barro, J. Robert, "Economic growth in a cross section of countries" Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, Issue 2, 1991.
   3. Becchetti, Leonard, David Andres Londono Bedoya and Luigi Paganetto, ICT investment, productivity and efficiency: evidence at firm level using a stochastic frontier approach, CEIS Tor Vergata, No. 29, 2003.
   4. Cameron, Gavin, James Proudman and Stephen Redding, Technological convergence, R&D, trade, and productivity growth, European Economic Review, No 49, 2005.
   5. Coe, David T., Elhanan Helpman and Alexander W. Hoffmaister ,North-South R&D spillovers, IMF Working Paper, 1994, WP/94/144.
   6. Feder, Gershon, On exports and economic growth, Journal of Development Economics, No 12, 1982.
   7. Gholami,Roghieh, Sang-Yang, Tom Lee and Almas Heshmati, The causal relationship between information and communication technology (ICT) and Foreign direct investment (FDI), Paris, 11th European conference on information systems, 2003, ECIS 2003.
   8. Jones, I.C., Introduction to Economic Growth, New York, w.w. Norton, First Edition, 1998.
   9. Khan, Tehmina, S., Productivity growth, technological convergence, R&D, trade, and labor markets: evidence from the French manufacturing sector, IMF Working Paper, 2006, WP/06/230.
   10. Lee, Il houng and yougesh Khatri, Information Technology and productivity growth in Asia , IMF Working Paper, 2003, WP/03/15.
   11. Medda, Giuseppe, Claudio Piga and Donald S. Siegel, On the relationship between R&D and productivity: A treatment effect analysis, Rensselaer Working Papers in Economics, Number 0307, 2003.
   12. Miller, Stephen, M. and Mukti P. Upadhyay, The effects of trade orientation and human capital on total factor productivity, Department of Economics Working paper Series, University of Connecticut, 1997, 1997-07.
   13. Romer, Paul M. Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, No. 94, 1986.
   14. Stiroh, Kevin J., What drives productivity growth?, Economic Policy Review, 2001, 7 March.

  ب ـ لاتین

   

   

CAPTCHA Image