نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه علیت بین هزینه‌های ‌جاری و کل هزینه‌های دولت با درآمدهای دولت در اقتصاد ایران برای دوره (84-1357) است. در این تحقیق با بکارگیری آزمون ایستایی و هم‌چنین با استفاده از ARDL و مدل تصحیح خطا (ECM) رابطه بین هزینه‌های دولت و درآمدهای دولت به تفکیک درآمدهای مالیاتی و کل درآمدهای دولت مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج به‌دست آمده نشانگر وجود رابطه دو طرفه‌ بین درآمدهای عمومی و کل هزینه‌های دولت است. بر اساس این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین مخارج جاری با درآمدهای مالیاتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causality Test between Government Expenditures and Revenues

نویسندگان [English]

  • Saeed Karimi 1
  • Mohammad Alizadeh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University

2 PhD student in Economic Sciences, Mazandaran University

چکیده [English]

The aim of this article is to investigate the causality between current and total government expenditures with government revenues in Iran،s economy during 1357-84.
In this article ARDL and Error Correction Model are used to find the relation between government expenditures and revenues through separation to tax revenues and total government revenues.
The result shows the mutual relationship between public revenue and total government expenditure. Based on this research، there is no meaningful relationship between the current expenditure and the tax revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Expenditure
  • Government Revenue
  • Tax
  • Grenger Causality

منابع

الف- فارسی

1 -       بانک مرکزی، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال‌های 1384-1357.
2 -       بانک مقاله و داده‌های اقتصادی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی. (IELDB3).
3 -       بدخش، مینا، بررسی توابع هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری عمومی دولت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
4 -       پورمقیم، سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی، نشرنی، چاپ پنجم، 1378.
5 -       جعفری صمیمی، احمد، اقتصاد بخش عمومی (1)، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ هشتم، 1385.
6 -       سیدکاظمی، مهدی، بررسی رابطه علیت زمانی هزینه‌ها و درآمدهای دولت در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1381.
7 -       میرزامحمدی، سعید، تأثیر هزینه‌های‌های دولت بر رشد اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1370.
8 -       نوفرستی، محمد، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصاد سنجی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول،1378.

ب - لاتین

9 -       Anderson، W.، M. S. Wallace، and J. T. Warner، (1986). “Government Spending and Taxation: What Causes What?”، Southern Economic Journal، Vol. 52، pp. 630-639.
10 -    Barro، Robert، (1974). “Are Government Bonds Not Wealth?”، Journal of Political Economy، Nov. -Dec.، pp. 1095-1118.
11 -    Bhat، K. Sham، V. Nirmala and B. Kamaiah، (1993). “Causality between Tax Revenue and Expenditure of Indian States”. The Indian Economic Journal، Vol. 40، No. 4، pp. 109-17.
12 -    Cheng، Benjamin S، (1999). “Causality between Taxes and Expenditures: Evidence from Latic American Countries”، Journal of Economics and Finance. Vol. 23، No. 2، pp. 184-192.
13 -    Fasano Ugo and Qing Wang، (2002). “Testing the Relationship Between Government Spending and Revenue: Evidence from GCC Countries” http://www. imf. org/external/pubs pp. 1-28
14 -         Furstenberg George M، von، R. Jaffery Green and Jin Ho Jeong، (1986). “Tax and Spend، or Spend and Tax”. The Review of Economics and Statistics، May، No. 2، pp. 179-188.
15 -    Haider Hussain. M، (2005). “On the Causal Relationship between Government Expenditure and Tax Revenue in Pakistan”. http: //ideas. repec. org/p/wpa/wuwpma/0509014. html
16 -    Hindriks، J & Gareth D. Myles(2006)، “Intermediate Public Economics”، The MIT press، 2006.
17 -    Marlow، M. L & N. Manage، (1987). “Expenditures and Receipts: Testing for Causality in State and Local Government Finances”، Public Choice، Vol. 53، pp. 243-55.
18 -    Owoye، O، (1995). “The Causal Relationship between Taxes and Expenditures in the G7 Countries: Co-integration and Error Correction Models”، Applied Economic Letters، 2، pp. 19-22.
19 -    Paul Wachtel، (1984)، “MacroEconomics”. McGraw-Hill. International Editions Economics Serie.
20 -     Richard K. Vedder& Lowell E. Gallaway (1998)، “Government size and Economic Growth”. Washington، D. C. http://www.house.gov/jec/growth/govtsize/govtsize. htm.
21 -    Song Han & Casey B. Mulligan (2001)، “Inflation and size of Government”.
22 -    http: //www. federalreserve. gov/pubs/feds/2002/200201/200201pap. pdf
23 -    Tanzi Vito & Prakash Tej (2001)، “The Cost of Government and the Misuse of Public Assetst”. Washington، DC.: IMF. Märkused: Working paper series، No. 180.
 
 
CAPTCHA Image