نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

توزیع درآمد و رفاه اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاد­دانان و سیاستمداران بوده است. در این راستا معیارهای مختلفی برای بررسی آنها مطرح شده است. رالز و سن از معروفترین دانشمندانی  هستند که در این راه گام­­های بزرگی برداشته­اند. تابع رفاه اجتماعی ارائه شده توسط سن، هم شامل معیار توزیع درآمد است و هم با دخیل کردن درآمد سرآنه افراد، وضعیت کلی جامعه را در نظر گرفته و بدین صورت نواقص توابع دیگر ارائه شده را رفع کرده است.
در این مقاله نیز به منظور بررسی رفاه اجتماعی کشور ایران پس از بررسی توابع رفاه اجتماعی مختلف، بر اساس داده­های 1383-1370 و با استفاده از تابع رفاه اجتماعی سن به محاسبه آن پرداخته شده است. برخلاف وجود مشکلات در محاسبه این شاخص­های کیفی، مهمترین نتیجه مقاله حاضر افزایش رفاه اجتماعی ایران در سال­های مورد بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Sen Social Welfare in IRAN: A Theoretical and Empirical Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Sayyad Zadeh 1
  • Seyed Mohammad Mehdi Ahmadi 2

1 PhD student in the Faculty of Economics, Mazandaran University

2 Master student of the Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Income distribution and economic welfare always have been considered by economists and politicians. Therefore, many different measures have been established for their surveys. Rawls and Sen are the most famous scientists that have taken great steps in this field. In this essay, to investigate Iran social welfare, first we reviewed social welfare functions and then applied Sen. Social welfare function for Iran data from 1370 to 1383. In spite of problems in calculation of qualitative indexes, we found that Iran social welfare have increased in this period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Welfare Function
  • GINI Coefficient
  • Optimal Pareto
  • Income Distribution
منابع
1-    سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ، گزارش اقتصادی سال 1383 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، تهران، تک گل،1384.
2-    مرکز آمار ایران، آمار بودجه خانوار سال­های مختلف.
3-    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب­های ملی، سال­های مختلف www.cbi.ir .
 
4-       Brunner. N & Mihara. H, Arrow's Theorem, Weglorz' Models and the Axiom of Choice, Oxford Economic Papers, 1999.
5-       Fleurbaey, Marc & Mongin, Philippe, The News of the Death of Welfare Economics is Greatly Exaggerated, Center National De La Recherché, Scientifique, 2004. http://ceco.polytechnique.fr/.
6-       Joseph E. Mullat, Judging Social Welfare Policy with the Solving of the Bargaining Problem، independent researcher، assoc. Prof.، Economic Division، Tallinn Technical University (1979 – 1980)، Estonia,2005.
7-       Pundarik Mukhopadhaya, a Generalized Social Welfare Function، Its Decomposition and Application، Department of Economics، Working Paper, 2001, No. 0119. http://www.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp/wp0119.pdf.
8-       Pundarik Mukhopadhaya, Efficiency Criteria and the Sen-type Social Welfare Function، Department of Economics، Working Paper, 2001, No. 0114، http://www.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp/wp0114.pdf.
9-       Rawls، J, A Theory of Justice، HarvardUniv. Press: Cambridge، Mass, 1971.
10-    Reiko Gotoh، and Naoki Yoshihara, a Class of Fair Distribution Rules à la Rawls and Sen, 2002.
11-    Segal. U & Sobel. J, Min, Max, and Sum, Department of Economics, Boston College, Chestnut Hill, MA 02467, USA,2001.
12-    Sen، A. K, Equality of What? In Tanner Lectures on Human Values. Vol. 1، (edited by McMurrin، S.)، CambridgeUniv. Press: Cambridge, 1980.
13-    Sen، A. K, Poor،Relatively Speaking, Oxford Economic Papers 35, 153-69, ،1983.
14-    Sen، A. K, “Well-being، Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984،” The Journal of Philosophy 82،, 169-224, 1985a.
15-    Sen، A. K, Commodities and Capabilities، North-Holland: Amsterdam, 1985b.
16-    Sylvie Charlot، Carl Gaign´e، Fr´ed´eric Robert-Nicoud،Jacques-Francois Thisse, Agglomeration and Welfare: the core-periphery model in the light of Bentham، Kaldor، and Rawls, 2003.
CAPTCHA Image