نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، گروه اقتصاد، دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید.

چکیده

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست‌و‌یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می‌شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی‌سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت‌ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس‌انداز، رشد اقتصادی، هزینه‌های دولت، ارزش دارایی‌ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه‌های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی‌سازی تجربیات و تطبیق آن‌ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه‌ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت‌شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه‌های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، و جامعه‌شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Economics of Aging and Presenting Lesson Plans for Education in Iranian Universities

نویسندگان [English]

 • Hadi Arabi 1
 • Mahdie Shahjamali 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Qom University.

2 PhD student, Faculty of Economics, Mofid University

چکیده [English]

Objective: Population aging is a 21st century phenomenon. Decreased fertility, increased life expectancy and life expectancy in old age increase the share of the elderly in the population worldwide. The phenomenon of population aging, which is unprecedented in human history, with large changes in population and capacity, has led to fundamental changes in consumption and savings, economic growth, government spending, the value of assets and the labor market. It has been done. Therefore, there is a need for training and deliberation in the economic field of changes in the age structure of the population. Methodology: To achieve this goal, the existing experiences regarding the education of geriatric economics in American institutions and universities have been reviewed and collected. Also, in order to localize the experiences and adapt them to the conditions of Iran, using a questionnaire method, a survey on the necessity and method of teaching aging economics in Iran has been conducted by researchers and researchers in the field of aging and economics. Results: In this study, after examining the experience of demographic and aging institutions in the United States and also a survey of researchers in the field of aging and economics in Iranian universities, the lesson plan related to the course of aging economics for education in higher education centers is proposed. Conclusion: The results of this study indicate that it is very necessary to provide 2 or 3 units of geriatric economics courses in the fields of management, economics, insurance and sociology at the undergraduate and graduate levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Population
 • Elderly
 • Economics
 • Economics of Aging
 • Education
 • . فارسی

  • اردهانی،‌علی و محمودیان، حسین (1393)، «تحلیل علل مهاجرت داخلی در ایران در سرشماری های 1385 و 1390»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 6، شماره 3، صص 375-390.
  • حسینی­نیا، نرگس (1395)، «آمارنامه صندوق بازنشستگی کشور»، دفتر برنامه­ریزی و توسعه سیستم­ها، چاپ اول.
  • حیدری، غلامرضا (1389)، «آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راه­کارها»، فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، شماره 14، صص71-106.
  • راسل، مهدی و اردلان، علی (1386)، «آینده سالمندی و هزینه­های خدمات سلامت: هشداری برای نظام سلامت کشور»، مجله سالمندی ایران، شماره 4 ، صص 300-305.
  • ساروخانی، باقر و قریب، مینا (1393)، «ساختار خانواده و تأثیر آن بر جایگاه سالمندان»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 2، دوره 6 ، صص 21-32.
  • سازمان برنامه و بودجه کشور (1395)، «سالمندی جمعیت، چالش­ها و پیامدهای اقتصادی»، امور اقتصاد کلان، صص 1-37.
  • سید میرزایی، سید محمد (1386)، «ملاحظاتی پیرامون ابعاد سالمندی با نگاهی به تجربه ژاپن»، پژوهش­نامه علوم انسانی، شماره 53، صص 201-222 .
  • صفرخانلو، هلیا و رضایی قهرودی، زهرا (1396)، «تحولات جمعیت سالمندان در ایران و جهان»، نشریه آمار، شماره 25، صص 8-16 .
  • ملکی­نیا، عماد (1395)، «بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فعالیت­های اقتصادی»، کنگره ملی آموزش عالی ایران.
  • میر، سید جواد؛ گنجیان، مهدی و فروهش تهرانی، غلامرضا (1393)، «چالش­ها و راهکارهای صندوق­های بازنشستگی در ایران، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی»، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، شماره 7، صص111-139.
  • میکانیکی، جواد؛ اربابی، ابوالاحد و کاسب، ساغر (1396)، «ارزیابی سالمندی جمعیت و تأثیرات فضایی آن بر اقتصاد روستایی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی SAW»، پژوهش­های مکانی فضایی، شماره 4، صص 115-130 .
  • نوفرستی، محمد و احمدی، محبوبه (1387)، «بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر پس­انداز جامعه»، پژوهش­های اقتصادی، شماره 1. دوره 8، صص 116-138.
  • یاوری، کاظم؛ باسخا، مهدی؛ صادقی، حسین و ناصری، علیرضا (1394)، «مقاله مروری: نگاهی بر آثار اقتصادی پدیده سالمندی»، نشریه سالمندی، شماره 1، دوره 10، صص 92-105.
  • لاتین
  • Gokhale J. & Smetters K. (2003). Fiscal and generational imbalances: new budget measures for new budget priorities, Washington D.C.: AEI Press.
  • Jimento JF; Rojas JA. & Puente S (2008). "Modelling the impact of aging on social security expenditures", Economic Modelling, Vol. 2, No. 25, pp. 24–201.
  • Kalache A.; Aboderin I. & Hoskins I (2002). "Compression of morbidity and active ageing: key priorities for public health policy in the 21st century", Bulletin of the World Health Organization, Vol. 3, No. 80, pp. 4-243.
  • Mackellar, Landis (2003). "Population aging in japan", Asia-Pasific Development Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 97-122.
  • World Bank (1994). Averting the old age crisis: Policies to protect the old and promote growth, Washington, D.C.: Oxford University Press.
  • Zaicava A. & Zimmermann K.F. (2016). Handbook of the Economics of Population Aging, 1A, pp. 119-177.

   

   

  ب- وب سایت ها

   

CAPTCHA Image