نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال‌های 1363-1395 می پردازد. براساس نتایج؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه تسهیلات مشارکتی، اگرچه باعث افزایش نرخ سود حقیقی می شود، ولی این تسهیلات به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران ختم نشده و باعث کاهش 2 و 0.6 درصدی آنها می شود. بعبارتی با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه‌ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در اینصورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد، لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Participation Contracts in Non-Usury Banking of Iran with Emphasis on Oil Price and Money Shocks on the real economy

نویسندگان [English]

  • farshid salimi Qarasaqal 1
  • Akbar Komijani 2
  • Seyed Zia-Adin Kia-Alhosein 3

1 Ph.D. Student, University of Economics, Mofid qom

2 Faculty of Economics, University of Tehran

3 Assistant Professor, mofid qom

چکیده [English]

The present study examines the effect of participatory incentive with emphasis on oil price and monetary impacts on the real sector of Iran's economy using the SVAR model for 1984-2016. According to the results, a impulse from the oil price zone, a 5 percent reduction in production and a 1 percent decline in employment. Also, the impetus from the cooperative facility area, although raising the real interest rate, does not end in the production and employment of the Iranian economy, which reduces them by 2% and 0.6%. In the meanwhile, by increasing foreign exchange earnings due to rising oil prices, these funds, instead of being part of the real economy, are mere imports, which are generally carried out in order to deal with inflation. In this case, many manufacturing sectors will be severely damaged and eliminated from the production cycle, so part of the investments made in the economy are left unused and production and employment are reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation contracts
  • Real sector of the economy
  • Oil and money shock
  • SVAR model
CAPTCHA Image