نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران.

2 استاد اقتصاد دانشگاه تهران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف‌گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست‌گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست‌های اعـلام شـده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 ـ 1368 بر اساس داده‌های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه‌ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می‌باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه‌ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف‌گذاری نرخ ارز، الزام سیاست‌گذار به نرخ رشد پول قاعده‌مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه‌ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان از ابزار هدف‌گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه‌ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Time Inconsistency of Monetary Policy in the Approach of Exchange Rate Targeting Rule in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rahimzadeh Namvar 1
 • Mansour Khalili Araghi 2

1 PhD student in Economics, University of Tehran.

2 Professor of Economics, University of Tehran.

چکیده [English]

This research assesses the time inconsistency of monetary policy in Iran using the exchange rate targeting approach. The level of alignment of Nominal anchor (money growth) with the actual values of the economy indicates weak credibility of monetary policy. The empirical model uses seasonal data for the period of 1989-2017 based on generalized method of moments (GMM). The results show that the effect of the output gap on the reduction of the exchange rate deviation in the floating exchange rate is more than the fixed system. It is observed that, contrary to the output, the effect of the inflation rate gap on the exchange rate deviation in the floating exchange rate system is less than the fixed exchange rate system. This suggests that in terms of exchange rate targeting and commitment to a ruled monetary policy, the impact of the inflation gap is higher on the exchange rate gap in the fixed exchange rate system compare to floating one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate
 • inflation rate
 • time inconsistency
 • commitment policy
 • discretion
 1.  1 . فارسی

  • اسنودن، برایان و ون، هاوارد (1383)، راهنمای نوین اقتصادکلان، ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، تهران: انتشارات برادران.
  • اوجی مهر، سکینه؛ صمدی، علی حسین و مرزبان، حسین (1396)، «محاسبه‌ اریب تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی سیاست‌های پولی و مالی در برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه‌ اقتصادی کشور»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 23، دوره 6، صص 61-84.
  • باستانی­فر، ایمان (1393)، «آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 4، دوره 49، صص 699-727.
  • جبل­عاملی، فرخنده و برادران شرکاء، حمیدرضا (1382)، «انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سال­های (1375-1352)»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 15، دوره 5، صص 121-141.
  • خلیلی عراقی، منصور و یزدان گودرزی فراهانی (1394)، «آیا مشکل ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران وجود دارد؟»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 19، دوره 10، صص 77-100.
  • سلیمانی موحد، مریم؛ افشاری، زهرا و پدرام، مهدی (1394)، «سیاست پولی بهینه با استفاده از قاعده مشارکت اسلامی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 76، دوره 23، صص 115-144.
  • صادق­زاده، محمد امین (1394)، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
  • نصیری، حسین (1387)، «بررسی و تبیین مشکل ناسازگاری زمانی»، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره 2، دوره 13، صص 152-96.
  1. لاتین
  • Davis, S (2014). "Inflation targeting and the anchoring of inflation expectations: Evidence from Consensus forecasts",­­ Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper, No. 174. PP.1-15.
  • Davis, Scott. J; Fujiwara, Ippei & Wang, Jiao (2017). "Dealing with time-inconsistency: Inflation targeting vs. exchange rate targeting", CAMA Working Papers 2017-54, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, No. 54 ,PP. 1-30.
  • Kanalici Akay, H. & Nargelecekenler, Mehmet (2007). "Is There the Time-Inconsistency Problem in Turkey", Journal of Economic Studies, Vol. 5, No. 34, PP. 389-400.
  • Kamenik, O. & Kumhof, M (2014). "Trade Openness and Exchange Rate Regimes", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 46, Issue. 46, PP. 1657–1686.
  • King, R. (2006). "Discretionary Policy and Multiple Equilibria", Federal Reserve Bank of Richmond (Economic Quarterly), 92/1, PP. 1–9.
  • Leitemo, K. O. Roisland & Torvik R. (2002). "Time inconsistency and the exchange rate channel of monetary policy", Scandinavian Journal of Economics, Vol. 104, No. 3, PP. 391-397.
  • Wang, X (2010). "Sole reliance on exchange rate changes cannot effectively adjust the current account: Changes in the relative price of China’s tradable and non-tradable goods and the current account", International Economic Review, Vol. 4, No. 3, PP. 26-29.
  • Zivot, Eric & Donald W. K. Andrews (1992). "Further evidence on the great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis", Journal of Business and Economic Statistics­, Vol. 10, No. 3,PP. 251-270.
  • Zhu, J. (1997). "Exchange rate regimes for emerging markets: Reviving the intermediate option", Policy Analyses in International Economics 60, Peterson Institute for International Economics, 11 ,No. 1 ,PP. 15-38.
  • Kydland & Prescott, Edward C. (1997). "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, Vol. 85, No.3, PP. 473-491.
CAPTCHA Image