نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشسته، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می‌کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت‌ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است.
ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal foundations of the dynamic economy

نویسنده [English]

 • Mahmoud Motevaseli

Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

From a point of objectivity, agriculture, which is working for a given product with a degree of quality, is sure to depend on some cases, including the following: Type or strength of seed, land fertility, environmental conditions and handling the process of cultivation and production. For a dynamic economy, the utilization of the potential capacity of Manpower, improvement of a skill, cognition, and cultivation of the mindset and social and cultural environment after agents are at the stake. Having in mind that they are indispensable principles if we believe in this scientific statement: “ institute is the product of institutions”, then it necessitates to provide appropriate institutions for an established and systematic order, which was the ideal mission of J R Commons at all his life. In this study, we concentrate on the importance of legal foundation of market economy and the process of forming these foundations by the bottom-up approach, which involves Full participation of agents subjected to the rule of law through collective negotiation and bargaining between stakeholder
The necessity of initiative in legislation to economic actors, not lawyers and legislators from the philosophical point of view, are discussed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nstitutions
 • dynamic economy
 • economic development
 • Legal foundations
 • corporations
 • منابع:

   

  • " An Introduction to Value Theory,2006" The Writings of F.A. Harper - Volume 5: Short Essays, pp. 93-25. https://mises.org/library/introduction-value-theory
  • Gardner, H.E. (2008). Multiple lenses on the mind. 5040/9781350091320.ch-001.
  • Wood, A W.(2009). Kant's Moral Religion. Cornell University Press
  • The Economics of Collective Action, John R. Commons. University of Wisconsin Press; New impression edition (1970)
  • Smith, Craig (2006). _Adam Smith's Political Philosophy: The Invisible Hand and Spontaneous Order_. Routledge.
CAPTCHA Image