نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار موسسه پژوهش‌های پیشرفته تهران، دانشگاه خاتم

چکیده

بازارکار ایران از نظر تغییرات «خالص تعداد شاغلین»، در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 ، پدیده «رشد بدون اشتغال» و در فاصله سال‌های 1391 تا 1395، پدیده «اشتغال بدون رشد» را تجربه کرده است..مقاله حاضر از میان «چگونگی» و «چرایی» بروز این دو پدیده معماگونه، به چگونگی وقوع آن در بازارکار می‌پردازد. از آنجا که متغیرِ «خالص تعداد شاغلین» به تنهایی اطلاعات مورد نیاز برای توضیح چگونگی تحولات اینچنینی را فراهم نمی‌کند، در این مقاله با اتکای به ادبیات بازار کار، مولفه‌های استخدام و جدایی از بازار کار، تحت عنوان «جریان‌های نیروی‌کار» بر حسب ویژگیهای مختلف محاسبه شده و نشان داده می‌شود که رشد قابل توجه تعداد شاغلین در فاصله سال‌های 1391 تا 1395، همزمان با کاهش جدایی نیروی‌کار و کاهش خروج شاغلین از بازار کار بوده و نه افزایش استخدام نیروی‌کارجدید. محاسبات انجام شده همچنین نشان می‌دهد که از سال 1391 به بعد، وضعیت فعالیت بازارکار از نظر میزان تغییر وضعیت شاغلین، بیکاران و جمعیت غیر فعال، از ثبات بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evidence from Labor Flows in the Period of Jobless Growth and Growthless Employment

نویسندگان [English]

  • Kiarash Hosseini 1
  • Masoud Nili 2
  • Hosein joshaghani 3

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 Faculty of Graduate School of Management and and Economy, SHarif University of Technology

3 Tehran institute of advanced studies, Khatam University

چکیده [English]

From 1384 to 1395, Iran's labor market experienced two puzzling behaviors in the total number of employees, which we call: “puzzles of jobless growth (1384-1390) and growthless employment (1391-1395)". These two puzzles cannot be explained by focusing only on the net changes in the total number of employees. Alternatively, we need to focus on the dynamic labor market indicators. For this purpose, we estimated the labor flow rates for these two periods. Our results indicate that the sharp increase in the total number of employees between 1391 and 1395 was correlated with a sharp reduction in the separation rate and, contrary to expectation, the hire rate did not increase. We also found that, in the second period, workers became more stable in their current activity status in comparison to the first period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • labor Flow
  • Hire
  • Separation
  • Job to Job Transfer
الف- فارسی
1.
بهنیا, مهران و علویان، آرش. (1396). «بررسی دینامیک بازار کار ایران و پیشبینی دوره 1395-99 با استفاده از داده‌‌های جریان.» ماهنامه مدیریت بازار کار ایران، شماره 14، صص 91-117.
2.
فلاح محسن‌خانی, زهره. (1395). «تحلیل نیروی‌کار ایران با استفاده از آمارهای جریان.» مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی)، سال 26، شماره2، صص 201-230
3.
بهنیا, مهران و علویان، آرش. (1393). «بررسی ورود و خروج به جمعیت شاغل در اقتصاد ایران.» اولین کنفرانس اقتصاد ایران. 14،15 دی 1393
 
ب- لاتین
Baldwin, John, Timothy Dunne, and John Haltiwanger. (1998). “A Comparison of Job Creation and Job Destruction in Canada and the United States.” Review of Economics and Statistics 80(3): 347–56.
4.       
Bassanini, Andrea, and Andrea Garnero. (2013). “Dismissal Protection and Worker Flows in OECD Countries: Evidence from Cross-Country/cross-Industry Data.” Labour Economics 21: 25–41.
5.       
Bellmann, Lutz, Hans-Dieter Gerner, and Richard Upward. (2018). “Job and Worker Turnover in German Establishments.” The Manchester School 86(4): 417–45
6.       
Belzil, Christian. (2000). “Job Creation and Job Destruction, Worker Reallocation, and Wages.Journal of Labor Economics 18(2): 183–203.
7.       
Bilsen, Valentijn, and Jozef Konings. (1998). “Job Creation, Job Destruction, and Growth of Newly Established, Privatized, and State-Owned Enterprises in Transition Economies: Survey Evidence from Bulgaria, Hungary, and Romania.” Journal of Comparative Economics 26(3): 429–45.
8.       
Bingley, Paul, Tor Eriksson, Axel Werwatz, and Niels Westergård-Nielsen. (1999). “Beyond Manucentrism: Some Fresh Facts about Job and Worker Flows. (No. 1999, 74). SFB 373 Discussion Paper.
9.       
Bojnee, Štefan, and Jozef Konings. (1999). “Job Creation, Job Destruction and Labour Demand in Slovenia.” Comparative Economic Studies 41(2–3): 135–49.
10.  
Burda, Michael, and Charles Wyplosz. (1994). “Gross Worker and Job Flows in Europe.European Economic Review 38(6): 1287–1315.
11.  
Davis, S. J., and J. Haltiwanger. (1992). “Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation.The Quarterly Journal of Economics 107(3): 819–63.
12.  
Davis, Steven J., and John Haltiwanger. (1999). “Chapter 41 Gross Job Flows.Handbook of Labor Economics 3: 2711–2805.
13.  
Davis, Steven J., and John Haltiwanger. (2001). “Sectoral Job Creation and Destruction Responses to Oil Price Changes.Journal of Monetary Economics 48(3): 465–512.
14.  
Davis, Steven J., John Haltiwanger, and Scott Schuh. (1996). “Small Business and Job Creation: Dissecting the Myth and Reassessing the Facts.Small Business Economics 8(4): 297–315.
15.  
Esfahani, HS, and K Yousefi. (2017). “Rash Credit Injection, Hasty Job Creation, and Firm Bifurcation in Iran’s Manufacturing.”
16.  
Foote, C. L. (1998). “Trend Employment Growth and the Bunching of Job Creation and Destruction.” The Quarterly Journal of Economics 113(3): 809–34.
17.  
Fuchs, Michaela, and Antje Weyh. (2010). “The Determinants of Job Creation and Destruction: Plant-Level Evidence for Eastern and Western Germany.” Empirica 37(4): 425–44.
18.  
Haltiwanger, John C, and Milan Vodopivec. (2002). “Gross Worker and Job Flows in a Transition Economy: An Analysis of Estonia.Labour Economics 9(5): 601–30.
19.  
Klette, Tor Jakob, and Astrid Mathiassen. (1996). “Job Creation, Job Destruction and Plant Turnover in Norvegian Manufacturing.Annales d’Économie et de Statistique (41/42): 97.
20.  
Konings, Jozef. (1995). “JOB CREATION AND JOB DESTRUCTION IN THE UK MANUFACTURING SECTOR.Oxford Bulletin of Economics and Statistics 57(1): 5–24.
21.  
Lin, Ching-Yang, and Hiroaki Miyamoto. (2012). “Gross Worker Flows and Unemployment Dynamics in Japan.Journal of the Japanese and International Economies 26(1): 44–61.
22.  
Moreno, CD, JEG Sánchez - Investigaciones Económicas, and Undefined 2000. (2000). “Job Creation, Job Destruction and the Dynamics of Spanish Firms.Investigación Económica 3: 545–61.
23.  
Mortensen, D. T., and C. A. Pissarides. (1994). “Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment.The Review of Economic Studies 61(3): 397–415.
24.  
Salehi-Isfahani, Djavad, and Mohammad-Hadi Mostafavi. (2016). “Cash Transfers and Labor Supply: Evidence from a Large-Scale Program in Iran.” SSRN Electronic Journal.
25.  
Shryock, HS, JS Siegel, and EA Larmon. (1973). The Methods and Materials of Demography. (June 5, 2018). US Bureau of the Census.
26.  
Stiglbauer, Alfred, Florian Stahl, Rudolf Winter-Ebmer, and Josef Zweimüller. (2003). “Job Creation and Job Destruction in a Regulated Labor Market: The Case of Austria.Empirica 30(2): 127–48.
27.  
Voulgaris, Fotini, Theodore Papadogonas, and George Agiomirgianakis. (2005). “Job Creation and Job Destruction in Greek Manufacturing.Review of Development Economics 9(2): 289–301.
28.  
CAPTCHA Image