نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مفید (مسئول مکاتبات)

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مفید

چکیده

رابطه بین فعالیت حقیقی اقتصاد و نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که در زمینه اقتصاد کلان همواره مورد توجه بوده است. در این میان، اکثر ادبیات اقتصادی معطوف به استفاده از منحنی فیلیپس در راستای کشف و تبیین رابطه بین فعالیت حقیقی اقتصاد و نرخ تورم هستند. منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینه‌های نظری مورد انتقاد قرار گرفته است، لیکن در پاسخ به این انتقادات شکل‌های متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است؛ که از این بین می‌توان به منحنی فیلیپس جدید کینزین (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فرو ریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهده‌ای است که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویا تصادفی (DSGE) استفاده و با بکارکیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می‌دهیم. بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده می‌شود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی در تورم را مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Philips Curve Collapse for Iranian Economy after the Great Recession

نویسندگان [English]

 • Nasser Elahi 1
 • Amirhossein Najafzadeh 2
 • mitra olia 3

1 Associate Professor of Mofid University Economics

2 Ph.D. Student, Department of Economics, Mofid University, Qom, (Corresponding Author)

3 .D. Student, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The relationship between real activity of an economy and the rate of inflation is one of the noteworthy issues in the field of macroeconomic. The majority of economic literature has focused on the use of the Philips curve in order to discover and clarify the the relationship between the real economic activity and the rate of inflation. The first Phillips curve has been criticized in the theoretical grounds, but in response to these criticisms, various forms of Phillips curve has developed; in which New Keynesian Philips Curve (NKPC) is one of them. Several types of research show that the Phillips curve relationship seemed to have broken down during the Great Recession. The basis for this argument is the observation that real activity dropped sharply without generating a corresponding drop in inflation. In this research, we use a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) approach and by applying NKPC we test this hypothesis for the Iranian economy. According to the results, there is a sharp drop in output without a corresponding decline in inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Keynesian Philips Curve
 • Collapse
 • Output
 • Unemployment
 • Inflation
 1. الف- فارسی

  1. امامی، کریم؛ علیا، میترا؛ «برآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1391، شماره اول.
  2. امیری، حسین؛ رحمانی، تیمور؛ میثم، رافعی؛ «استخراج منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید و تحلیل مدل‌های قیمت‌گذاری»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 1391، شماره 3.
  3. توکلیان، حسین؛ «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، مجله تحقیقی اقتصادی، 1391، شماره 3.
  4. جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ بالونژاد نوری، روزبه؛ ابراهیمی، ایلناز؛ «استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 1394، شماره چهارم.
  5. جلائی، عبدالمجید؛ شیرافکن، مهدی؛ «تأثیر سیاست‌های پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیوکینزین در ایران، پژوهش‌نامه علوم اقتصادی»، 1388، شماره 2.
  6. متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغر؛ کمیجانی، اکبر؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر‌کننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1389، شماره ۴.

  ب- لاتین

  7.Aruoba, S.B., Cuba-Borda, P., Schorfheide, F. 2013, "Macroeconomic Dynamics near the ZLB: A Tale of Two Countries", NBER Working Paper Series.

  8.Ball, L., Mazumder, S., 2011, "Inflation Dynamics and the Great Recession", Brookings Papers on Economic Activity, Spring.

  9.Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Evans, C.L., 2005, "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a shock to Monetary Policy", Journal of Political Economy, Vol. 113.

  10.Christiano, L.J., Eichenbaum, M.S., Trabandt, M., 2014a, "Understanding the Great Recession", International Finance Discussion Papers, No. 1107.

  11.Christiano, L.J., Motto, R., Rostagno, M., 2014b, "Risk Shocks", American Economic Review, Vol. 104.

  12.Coibion, O., Gorodnichenko, Y., 2013, "Is The Philips Curve Alive and Well After All? Inflation and Expectations and the Missing Disinflation", NBER Working Paper.

  13.De Graeve, F., 2008, "The External Finance Premium and the Macroeconomy: US Post-WWII Evidence", Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 32

  14.Del Negro, M. Schorfheide, F., 2008, "Forming Priors for DSGE Models (and How it Affects the Assessment of Nominal Rigidities)", Journal of monetary Economics, Vol. 55.

  15.Del Negro, M., Schorfheide, F., 2012, "DSGE Model-Based Forcasting", Federal Reserve Bank of New York: Staff reports, No. 554.

  16.Del Negro, M. Schorfheide, F. 2013, "DSGE Model-Based Forcasting", in Handbook of Economics Forecasting, Ed. By Elliott, G., and Timmermann, A. Elsevier, Vol. 2.

  17.Dotsey, M., king, R.G., 2005, "Implications of state-dependent pricing for dynamic macroeconomic models", Journal of Monetary Economics, Vol. 52.

  18.Eichenbaum, M., Fisher, J., 2007, "Estimating the Frequency of Price Reoptimization in Calvo-style models", Journal of monetary Economics, Vol. 54.

  19.Erceg, C.J., Levin, T., 2003, "Imperfect Credibility and Inflation Persistence", Journal of monetary Economics, Vol. 50.

  20.Gali, J., Gertler, M., 1999, "Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis", Journal of Monetary Economics, Vol. 44.

  21.Greenwood, J., Hercovitz, Z., Krusell, P., 1998, "Long-Run Implications of Investment-Specific Technological Change", American Economic Review, Vol. 87.

  22.Gust, C., Leduc, S., Vigfusson, R.J., 2007, "Trade Integration, Competition, and the Decline in Exchange-rate Pass-through", Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Paper No. 864.

  23.Kimball, M., 1995, "The Quantitative Analysis of The basic Neomonetarist Model", Journal of money, Credit and Banking, Vol. 27, No. 4.

  24.King, R.G., Charles, I.P., Sergio, T.R., 1988, "Production, Growth and Business Cycles: I. The Basic Neoclassical Model", Journal of monetary Economics, Vol. 21.

  25.King, R.G., Watson, M.W., 2012, "Inflation and Unit Labor Cost", Journal of Money, credit and Banking, Vol. 44.

  26.Levin, A., Lopez-Salido, D., Yun, T., 2006, "Strategic Complementarities and Optimal Monetary Policy", Kiel Institute for the World Economy, Kiel Working Paper, No. 1355.

  27.Primiceri, G., 2006, "Why Inflation Rose and Fell: Policymakers Beliefs and US Postwar Stabilization policy", Quarterly Journal of Economics, Vol. 121.

  28.Reynaga, N.C., Rendon, S., 2012, "The Frisch Elasticity in Labor Markets with High Job Turnover", IZA Discussion Paper Series, No. 6991.

  29.Sargent, T.J., Zha, T., Williams, N., 2006, "Shocks and Governement Beliefs: The Rise and Fall of American Inflation", American Economic Review, Vol. 94.

  30.Sbordene, A.M., 2005, "Do Expected Future Marginal Costs Drive Inflation Dynamics?" Journal of Monetary Economics, Vol. 52.

  31.Sbordone, A.M., 2010, "International Dimensions of Monetary Policy", University of Chicago Press, ISBN 0-226-27886-7.

  32.Smets, F., Wouters, R., 2003, "An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area", Journal of the European Economic Association, Vol. 1.

  33.Smets, F., Wouters, R., 2007, "Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach", American Economic Review, Vol. 97, No. 3.

CAPTCHA Image