نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران،ایران

2 دانش‌آموخته دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

10.22096/esp.2010.26220

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست‌های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک‌های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می‌گذارند. مانند تمام مدل‌های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه‌یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می‌شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده‌های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست‌های پولی بر انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده‌اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک‌های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق‌الذکر نشان می‌دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک‌های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک‌های نفتی خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monetary Policy Role in Transmission of the Effects of Oil Shocks on Iran’s Economy

نویسندگان [English]

 • Mahmoud motavaseli 1
 • Ilnaz Ebrahimi 2

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran

2 PhD student, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

This paper analyzes monetary policy role in transmission of oil shocks on Iran’s economy as an oil exporting country. To achieve this, we develop a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Within this framework, oil sector and oil export revenues have been modeled as a separate sector and one of the government budget resources, respectively. Also, oil shocks affect the economy both separately and through their effects on money growth rate. Like all other New Keynesian models, nominal rigidities and monopolistic competition have been introduced in the model. Optimizing, solving and calibration of the model show that business cycle moments generated by the model and those of actual statistics from the Iran’s economy match closely. In the next step, we suggest two ways to examine the effects of monetary policy on transmission of oil shocks on the economy. These approaches are; 1. Examination of the complete transmission of oil shocks on money growth rate, 2.Examining the effect of the zero transmission of oil shocks on money growth rate. With calibrating the model, considering these two assumptions, we find that monetary policy channel has very important effect on transmission of oil shocks on the economy and blocking this channel would reduce the fluctuations arising from oil shocks considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

 • oil shocks
 • Monetary policy
 • New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
 • Calibration
 1. الف- فارسی

  1. امینی، علیرضا؛ نشاط، حاجی محمد؛ برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1381، مجله برنامه و بودجه، 1384، شماره 90.
  2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی ایران و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف.
  3. داوودی، پرویز؛ زارع‌پور، زهرا؛ نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تأکید بر شاخص دیویژیا، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1385، شماره 29.
  4. شاهمرادی، اصغر؛ بررسی اثرات تغییر قیمت‌های انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران، وزارت اقتصاد و دارایی، 1387.
  5. شهرستانی، حمید؛ اربابی، فرزین؛ الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، 1388، سال نهم، شماره اول.
  6. طائی، حسن؛ تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده‌های خرد، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1385، شماره 29.
  7. عباسی‌نژاد، حسین؛ کاوند، حسین؛ (1386)، محاسبه معیاری برای بهره‌وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386، شماره 31.
  8. کاوند، حسین؛ تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1388.
  9. متوسلی، محمود؛ شاهمرادی، اصغر؛ کمیجانی، اکبر؛ ابراهیمی، ایلناز؛ طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت، مقاله در دست داوری.

  ب- لاتین

  1. Al- Anshasy, A, Oil prices, fiscal policy, and economic growth in oil exporting countries, Ph.d. Dissertation, Colombian Collage of Arts and Sciences, 2006.
  2. Bernanke, B.S, M. Gertler and M. W. Watson, Systematic monetary policy and the effects of oil price shocks, Brookings Papers on Economic Activity, 1997, 91-157

  3. Bugarin, M. ,M. Muinhos, J. Silva and M. Araujo, 2005, The effects of adverse oil price shocks on monetary policy and output using a dynamic small open economy general equilibrium model with staggered price for Brazil, Central Bank of Chile Working Paper, 2005, NO. 348.

  4. Carlstrom, Ch. And T. Fuerst, Oil prices, monetary policy and counterfactual experiments, Federal Reserve Bank of Cleveland, Working paper, 2005, 05-10.

  5. Castillo, P., C. Montoro and V. Tuesta, "MEGA-D: Modelo de Equilibrio General Aggregado con Dolarizacion Parcial Para la Economia Peruana", Central Reserve Bank of Peru, 2008.

  6. Chang, J, Oil Shocks in New Keynesian Models: Positive and Normative Implications, Ph. d Dissertation, School of Arts and Science, Georgetown University, Washington, DC, 2005.

  7. Clarida, R., Jordi Gali, and Mark Gertler, "The science of monetary policy: a New-Keynesian perspective", Journal of Economic Literature, 1999, 37, pp. 1661-707.

  8. Cooley, Thomas, Frontiers of Business Cycle Research, Princeton University Press, 1995.

  9. Devereux, M, P. Lane and J. Xu, "Exchange Rate Regime and Monetary Policy Rules for Emerging Markets", Economic Journal, 2005.

  10. Dib, Ali and L. Phaneuf, An Econometric U.S. Business Cycle Model with Nominal and Real Rigidities, Working Paper, 2001, No. 137, CREFE.

  11. Harrison, R., K. Nikolov, M. Quinn, G. Ramsay, A. Scott and R. Thomas, The Bank of England Quarterly Model, Bank of England, 2005.

  12. Ireland, P, "A Method for Taking Models to the Data", Journal of Economic Dynamics and Control, March 2004, 1205-1226.

  13. Ireland, P. N, A Small, Structural, Quarterly Model for Monetary Policy Evaluation, Carnegie- Rochester Series on Public Policy, 1997, 47: 83-108

  14. Ireland, Peter, Money’s Role in the Monetary Business Cycle, NBER, 2002.

  15. Kamps, Ch. And Ch. Pierdzioch, "Monetary policy rules and oil price shocks", Kiel Working Paper, 2002, No. 1090.

  16. Kydland, F. and Edward Prescott, "Time to build and aggregate fluctuations", Econometrica, 1982, 50, pp. 1350-72.

  17. Leduc, S. and K. Sill, Monetary Policy, Oil Shocks, and TFP: Accounting for the Decline in U.S. Volatility, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, 2006, No. 873.

  18. Leduc, S. and K. Sill, "A quantitative analysis of oil price shocks, Systematic Monetary Policy, and economic downturns", Journal of Monetary Economics, 2004, 51, 781-808.
  19. Lucas, R. Jr, "Econometric policy evaluation: a critique", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1976, 1, pp. 19-46.
  20. Maih, Jonior, Asymmetric Trade and Nominal Rigidities in a DSGE Perspective: Implications for the Transmission of Shocks and Real Exchange Rate Dynamics, PhD Dissertation, Department of Economics, University of Oslo, 2005.
  21. Medina, J. and C. Soto, Oil Shocks and Monetary Policy in an Estimated DSGE Model for a Small Open Economy, Central Bank of Chile, Working Paper, 2005, No. 353.
  22. Medina, J. and C. Soto, "Copper Price, Fiscal Policy and Business Cycle in Chile", Central Bank of Chile Working Papers, 2007a, No. 458.
  23. Medina, J. and C. Soto, "The Chilean Business Cycle through the Lens of a Stochastic General Equilibrium Model", Central Bank of Chile Working Papers, 2007b, No. 457.
  24. Medina, J. and C. Soto, "Copper Price, Fiscal Policy and Business Cycle in Chile", Central Bank of Chile, Research Department, 2006.
  25. Mehrara, M. and K. Niki Oskoui, The sources of macroeconomic fluctuations in oil exporting countries: A comparative study, Economic Modelling, doi: 10.1016/j.econmod.2006.08.005.
  26. Murchison, S. and A. Rennison, "ToTEM: The Bank of Canada’s New Quarterly Projection Model", Bank of Canada Technical Report, 2006, No. 97.
  27. Pieschacón, Anamaría, "Oil Booms and Their Impact through Fiscal Policy", Graduate School of Business and Department of Economics, Stanford University, 2009.
  28. Available at: http://www.stanford.edu/~apiescha
  29. Pieschacon, Anamaria, Oil Booms and Their Impact Through Fiscal Policy, Working Paper Series, 2007.
  30. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=938197
  31. Rotemberg, J. and Michael Woodford, An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy, NBER Macroeconomics Annual, 1997a,12, pp. 297-346.
  32. Saez, F. and L. Puch, Trade Shocks and Aggregate Fluctuations in an Oil-Exporting Economy, Venezuela Central Bank Working Paper, 2002.
  33. Sosunov, K. and O. Zamulin, Monetary policy in natural resource based economy: the case of Russia, New Economic School Working paper, 2005, NO.37.
  34. Villarreal, Romero, Essays on Monetary Policy in Oil Producing Economies, Ph.d Dissertation, Department of Economics, Princeton University, 2007.
  35. Walsh, Carl, Monetary Theory and Policy, MIT Press, 2003.
  36. Wohltmann, M. and J. Winkler, Anticipated raw material price shocks and monetary policy reaction- a new Keynesian approach, Working Paper, 2006, No5.
  37. Woodford, Michael, Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press, 2003.
CAPTCHA Image