نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

10.22096/esp.2012.26176

چکیده

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده‌های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه‌های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می‌توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس‌تر از زنان می‌باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می‌یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می‌کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می‌دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می‌دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند‌داری را جانشین کار می‌کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors affectings on Youth Labor Supply (Case Study of Iran)

نویسندگان [English]

 • Saleh Ghavidel 1
 • Fateme Bahari 2

1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch

2 Master student of Islamic Azad University, Firoozkooh Branch

چکیده [English]

The aim of this paper is to study the role of the factors affecting on youth labor supply during the period of 1961-2006 in Iran. The main question is to identify that whether the variables such as wages, income per capita, education, being married or single have different effects on various age groups of men and women or not? The findings show that the per capita GDP is the most important factor affecting to all age groups of youth labor supply. In the age group of 15-19, the wage has the least effect while it is relatively observed that men are more sensitive to wage changes than women, the effect of income per capita for women of this group is negative. This implies that increase in income per capita by improving in household income level causing the women to decrease their work participation rate. Also, the findings indicate that the coefficient of education among the women is greater than men and thus women are more interested in education. In the age group 20-24, the coefficient of the "Ratio of University Graduates" for both women and men are positive and the coefficient on income per capita, for women is lower than men. With increasing the age group (moving from 20-24 to 25-29) the effect of income per capita for women is rising. In the age group of 25-29, the coefficient of the "Ratio of University Graduates" for men is greater than women and the coefficient of marriage for women is negative. This indicates that women in this age group prefer the leisure to work and after getting married, and lower their participation rate in labor force.

کلیدواژه‌ها [English]

 • labor market
 • Youth Participation Rate
 • Labor Force
 1. الف- فارسی

  1. امینی، علیرضا؛ اسکندری، آتوسا؛ خالصی، امیر؛ عوامل مؤثر بر نرخ­های مشارکت استان بوشهر و پیش‌بینی آن در برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، معاونت برنامه­ریزی، 1385.
  2. زراء نژاد، منصور؛ منتظرحجت، امیرحسین؛ «عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه­های سنی مختلف (مطالعه موردی استانخوزستان)»، نامه اقتصادی، 1385، شماره 54.
  3. فرجادی، غلامعلی؛ نیروی انسانی، بازار کار و اشتغال، مطالعات آماده‌سازی تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جلد 3، سازمان برنامه و بودجه، 1378.
  4. طایی، حسن؛ «تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده­های خرد» پژوهش­های اقتصادی ایران، 1385، شماره 29 .
  5. قویدل، صالح؛ «بررسی بازار کار استان گلستان و برآورد اشتغال و بیکاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، طرح پژوهشی معاونت راهبردی ریاست جمهوری استان گلستان، 1387.
  6. نوفرستی، محمد؛ ریشه واحد و هم­جمعی در اقتصادسنجی، جلد1، انتشارات رسا، چاپ سوم، 1389.
  7. محمودیان، حسین؛ «بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استان­ها در سال 1355، 1365، 1375»، نامه علوم اجتماعی، 1382، شماره21.

  ب- لاتین

  1. Becker Gary S; (1976),"The Allocation of Time and Goods over Time", In The Economic Approach to Human Behavior.
  2. Elhorst, J; (1996), "A Regional Analysis of Labour Force Participation Rates across the Member States of the European Union," Regional Studies, Taylor and Francis Journals, vol. 30(5), pages 455-465, August.

  3. Heckman, J. & T. E. MaCurdy; (1980), "a Life Cycle Model of Female Labor Supply", Review of Economic Studies, V. XLVII, PP. 47-74.

  4. Klaveren .V and Ghysel. J; (2010), "Collective Labor Supply and Child Care Expenditures:Theory and Application", TIER WORKING PAPER SERIES TIER WP 10/13.

  5. Jeffry; (1996), "Labor Market and Unemployment", IMF.

  6. Prowse, L, V; (2009), "Estimating labour supply elasticities under rationing: a structural model of time allocation behaviour", Canadian Journal of Economics, Vol 42, Issue 1, PP.90-112.

  7. Tanda, p; (1994), "Marital Instability, Reproductive Behaviour and Women's Labour Force Participation Decisions", Labour, Vol.8, pp. 279-301.

CAPTCHA Image