نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

10.22096/esp.2013.26150

چکیده

اعمال سیاست‌های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست‌های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم‌زاست. در این مقاله، با استفاده از داده‌های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می‌باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می‌باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست‌های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست‌هایی نظیر افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می‌آورند متوسل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Long Run Neutrality and Super-Neutrality of Money in Iran

نویسندگان [English]

 • Akbar komijani 1
 • Saied Bayat 2
 • Seyed Mohammad Mahdi Sobhanian 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 PhD student, Faculty of Economics, University of Tehran

3 PhD student, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Expansionary monetary policy for improving economic growth and financing budget deficit through oil revenues has caused continuous increase in money and liquidity. If money is neutral, it can be accepted that the above mentioned policies are only inflationary and don’t affect real variables.
In this paper, using Iranian economic data since 1973 to 2009 and based on Fisher-Seater method, long run neutrality and super-neutrality of money were tested. Our results show that neutrality of money doesn’t depend on money definition such that both money and liquidity are neutral. Also, because money and liquidity growth are integrating with degree one (I) and don’t have long run trend, we cannot discuss about long run super-neutrality of money and liquidity based on Fisher-Seater method. So, we can conclude that expansionary monetary policy cannot increase output in long run and policymakers should focus on labor and capital productivity improvement for attaining sustainable economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neutrality
 • Super-Neutrality
 • Monetary policy
 • economic growth
 • Fisher-Seater Method
 1. الف- فارسی

  1. تشکینی، احمد؛ شفیعی، افسانه؛ «متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول». فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 1384، شماره 35.
  2. حیدری، ابراهیم؛ «رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، زمستان 1387، شماره85.
  3. خشادوریان، ادموند؛ «سیاست‌های پولی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 1378، شماره 13.
  4. دلالی اصفهانی، رحیم؛ شجری، هوشنگ؛ رنانی، محسن؛ دل‌انگیزان، سهراب؛ «بررسی آثار تغییر فروض در مدل انتظارات و خنثایی پول کلاسیک»، فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 1387، شماره اول.
  5. کمیجانی، اکبر و منجذب، محمد رضا؛ «آزمون توهم پولی بر اساس انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران»، ششمین کنفرانس سیاست پولی و ارزی، 1379.
  6. مهرآرا، محسن؛ «تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، 1377، شماره 53.
  7. یاوری، کاظم؛ اصغرپور، حسین؛ «وقفه‌های تولید، سیاست‌های پولی و پویایی قیمت». مجله تحقیقات اقتصادی. 1382، شماره 60.

  ب- لاتین

  1. Alfred, A.Haug and Robert, F. lucas; 1997, "Long-Run Neutrality and Supernutrality in an ARIMA Framework: Coment", The American Economic Review, Volume 87, Issue 4, 756-759.

  2. Bae, S. and R.A. Ratti; 2000, "Long-run neutrality, high inflation, and bank insolvencies in Argentina and Brazil", Journal of Monetary Economics 46, 581-604.

  3. Ball, L. and and Mankiw, N.G. and Romer, D; 1988, "The New Keynesian Economics and Output-Inflation Trade-off", Brooking Papers on Economic Activity, No. 1, 1-65.

  4. Ball, L. and and Mankiw, N.G; 1990, "real rigidities and non-neutrality of money", Review of Economic Studies, 57, 183-202.

  5. Ball Laurence and Croushore Dean; 2003, "Expectations and the effects of Minetary Policy", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 35, No.4, pp.437-484.

  6. Barro, R. J; 1976, "Rational expections and the role of monetary policy", Journal of Monetary Economics, no 2.

  7. Blanchard, O; 1987, "Why Does Money Affect Output? A survey", NBER Working Paper, no 2285.

  8. Boschen, J.F. and C.M. Otrok; 1994, "Long-run neutrality and superneutrality in an ARIMA framework: Comment", American Economic Review 84, no. 5, 1470-1473.

  9. Bruno, M. and J.W. Easterly; 1998, Inflation crises and long run growth, Journal of Monetary Economics 41, 3-26.

  10. Butlin, M.W; 1977, "A preliminary annual database 1900/01 to 1973/74", Research Discussion Paper 7701, Reserve Bank of Australia (Sydney).

  11. Campbell, J.Y. and P. Perron; 1991, Pitfalls and opportunities: What macroeconomists should know about unit roots, in: O.J. Blanchard and S. Fischer, eds., NBER Macroeconomics Annual (MIT Press, Cambridge, MA).

  12. Coe, P.J. and J.M. Nason; 2002, "The long-horizon regression approach to monetary neutrality: how should the evidence be interpreted?", Economics Letters 78, 351-356.

  13. Coe, P.J. and J.M. Nason; 2004, "Long-run neutrality and long-horizon regressions", Journal of Applied Econometrics, forthcoming.

  14. Danthine, J.P. and J.B. Smith; 1987, "On the superneutrality of money in a stochastic dynamic macroeconomic model", Journal of Monetary Economics 20, 475-499.

  15. Edners, Walters; 1995; Applied Econometrics Time Series, pp. 228-234.

  16. Fisher, M.E. and J.J. Seater; 1993, "Long Run Neutrality and Superneutrality in an ARIMA Framework", American Economic Review, 83, pp.402-415

  17. Friedman, Milton; 1968a, "The role of monetary policy", American Economic Review, 58(1),1-17.

  18. Gochoco, Maria. S; 1986, "Tests of Monetary Neutrality and Rationality Hypotheses: The Case of Japan 1973-1985", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 18, No.4.

  19. Harris, L; 1981; Monetary Theory, McGraw-Hill, New York.

  20. Hoover, Kevin D; 1995, The New Classical Macroeconomics, Blackwell, USA

  21. Kydland, F.E. and Prescott, E.C; 1990, "Business Cycles: Real Facts and The Monetary Myth", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review.

  22. King, R.G. and M.W. Watson; 1992, "Testing long run neutrality", Working Paper No. 4156, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

  23. Lucas, R.E; 1972, "Expectations and the neutrality of money", Journal of Economic Theory 4, 103-124.

  24. McCallum, B.T; 1990, Inflation: theory and evidence. In: Friedman, B.M., and F.H. Hahn (eds.), Handbook of Monetary Economics, Vol.2. North-Holland, Amsterdam, pp.963-1012.

  25. Newey, W.K. and K.D. West; 1994, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticit and autocorrelation consistent covariance matrix", Econometrica 55, 703-708.

  26. Olekalns, Nilss; 1995, "Some further evidence on the long-run neutrality of money", Economic Letters 50 (1996) 393-398.

  27. Reis Ricardo; 2007, "The analytics of Monetary non-neutrality in Sidrauski model", Economic Letters, Vol.94 , pp. 129-135.

  28. Rotemberg, Julio J., John C. Driscoll, and James M. Poterba; 1995, "Money, Output, and Prices: vidence from a New Monetary Aggregate", Journal of Economic and Business Statistics, vol. 13, pp. 67-84.

  29. Sargent, T.J and Wallace, N; 1976, "Rational Expectation And The Theory Of Economic Policy", Journal of monetary Economics, April, Vol 2, pp.169-83.

  30. Shelley, G.L. and Wallace, F.H; 2003, "Testing for long run neutrality of money in Mexico" artículo de trabajo, no publicado.

  31. Snowdon, B., Vane, H. and Wynarczyk, P; 1994, A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited, Hants, UK.

  32. Solow, Robert; 1969, Price Expectations and the Behavior of the Price Level, Manchester, U.K.: Manchester University Press.

  33. Tobin, James; 1965, "Money and Economic Growth", Econometrica, vol. 33, pp. 84-671.

  34. Wallace, F.H; 2005, "Long-run Money Neutrality: The Case of Guatemala", Latin American Journal of Economic Development, 5, 127-138.

  35. Yamak, Rahmi and Yakup Kucukkale; 1998, "Anticipated Versus Unanticipated Money in Turkey", Yapi Kredi Economic Review, 9(1), pp. 2-15.

   

CAPTCHA Image