نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

10.22096/esp.2013.26118

چکیده

در طول سال‌های گذشته، ایران به واسطة همسایگی با کشورهای عراق و افغانستان که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات چندانی ندارند، شاهد سیل عظیمی از مهاجرین خارجی بود. در این میان، وضعیت خاص کشور افغانستان در طول سال‌های گذشته، وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات زبانی و مذهبی ما بین دو کشور شرایطی را فراهم کرده که اکثریت اتباع خارجی ایران را افاغنه تشکیل می‌دهند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیرماهر و غیرقانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیت‌های مرتبط با بخش ساختمان مشغول به کارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مقاله با استفاده از داده‏های سری‌زمانی و برآورد معادلات رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS)  در اقتصادسنجی، به مطالعه تأثیر حضور افاغنه بر روی سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان می‌پردازد. نتایج مطالعه نشان می‌دهند که در طول دوره مورد بررسی (1355-1385)، در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Economic Effects of Afghan Immigrants on Employment and Wage Level in Construction Sector of Iranian Economy

نویسندگان [English]

 • Saeid Eisazadeh 1
 • Jahanbakhsh Mehranfar 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University

2 Master of Economic Development and Planning

چکیده [English]

During last few decades, Iran has experienced a massive flow of immigrants from two countries of Afghanistan and Iraq as a result these countries social, political and economic instability. For the time being, the majority of immigrants in Iran are Afghans. Difference in level of economic development between Iran and Afghanistan is the main contributing factor to this phenomenon, while the cultural and religious commonalities also should not be ignored. The majority of Afghan immigrants are typically unskilled and illegal workers. They expect lower wages than their Iranian counterparts and are ready to work in difficult conditions. Keeping in mind that a high percentage of Afghan immigrants are working in the construction sector, it is expected that most effects take place in this sector of the economy. In this paper we study the impacts of Afghan immigrants on the employment and average real wages of construction sector in Iran, through time series data analysis and estimating regression equations using Ordinary Least Square (OLS) method. Results indicate that during the period under study (1976-2006), Iranian workers have been replaced by Afghan workers, and their employment rate has declined in the construction sector. Declining average wage rate in construction sector due to existing Afghan workers in Iranian labor market is another important result of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Afghan Immigrants
 • labor market
 • Construction Sector
 • employment
 • Wage Rate
 1. الف- فارسی

  1. امینی، علیرضا و همکاران؛ «بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران (1385-1355)»، مجله برنامه و بودجه، 1387، شماره 102.
  2. بانک مرکزی ایران، گزارش شاخص‌های اقتصادی سال‌های 1355 تا 1385.
  3. کریمی، زهرا؛ «تأثیر مهاجرین افغانی بر سطح دستمزد و اشتغال در ایران، تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران»، 1383، شماره 18.
  4. رشیدزاده، سردار؛ «اثرات اقتصادی مهاجرین خارجی در بازار کار»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بو علی سینا همدان به راهنمایی دکتر سعید عیسی‌زاده، 1383.
  5. عیسی‌زاده، سعید؛ «اثرات اقتصادی مهاجرین افغانی در بازار کار ایران»، طرح تحقیقاتی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1384.
  6. محمودیان، حسین؛ «مهاجرت افغان‌ها به ایران»، تهران، نامة انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 1386، شمارة 4.
  7. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، سالنامه آماری سال‌های مختلف.
  8. نوفرستی، محمد؛ ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، تهران، مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا، 1387.

  ب- لاتین

  1. Altonji, J. G., and Card, D; 1991, The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Lessskilled Natives, In J. Abowd and R. Freeman (eds), Immigration, Trade, and the Labor Market (pp. 201–234). Chicago, IL: University of Chicago Press.

  2. Asadul, Islam; 2003, "Labor Market Effects of Immigration: Evidence from Canada", A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Arts in the Department of Economics, University of Saskatchewan, Canada.

  3. Aydemir, A, and Borjas, G. J; 2007, "Cross-country Variation in the Impact of International Migration: Canada, Mexico, and the United States", Journal of the European Economic Association, 5, 663–708.

  4. Beaudry, P., M. Doms, and E. G. Lewis; 2006, "Endogenous Skill Bias in Technology Adoption: City-Level Evidence from the IT Revolution", Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper No. 06-24.

  5. Borjas, George J; 2006, The Impact of Immigration and the Labor Market, Harvard University.

  6. Borjas, George J; 2005, Labor Economics, Third Edition, McGraw-Hill/Irwin. 

  7. Borjas, George J; 2003, "The Labor Demand Curve Is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market", Quarterly Journal of Economics, November 2003, 1335-1374.

  8. Borjas, George J; 1995, "The Economic Benefits from Immigration", Journal Of Economic Perspectives-Volume 9, Number 2-Spring 1995-Pages 3- 22.

  9. Borjas. G; 1994, "The Economic Benefit of  Immigration", journal of Economic Literature, Vol. 32 (4), pp. 1667-1717.

  10. CRS report for congress; 2007, "Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects".

  11. Card, D; 2001, "Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration", Journal of Labor Economics, 19(1), 22-64.

  12. Carrasco, R., Jimeno, J. F., and Ortega, A. C; 2008, "The Effect of Immigration on the Labor Market Performance of Native-born Workers: Some Evidence for Spain", Journal of Population Economics, 21 (3), 627-48.

  13. Caselli, F., Esquivel, G., and Lefort, F; 1996, "Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross country Growth Empirics", Journal of Economic Growth, 1 (3), 363-89.

  14. Doms, M., and Lewis, E. G; 2006, "Labor Supply and Personal Computer Adoption", Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 06-10.

  15. Dustmann, C., and Glitz, A; 2005, "Immigration, Jobs and Wages: Theory, Evidence and Opinion", London,CEPR-CReAM.

  16. Dustmann Christian, Glitz Albrecht, and Frattini Tommaso; 2008, "The labor market impact of immigration", Oxford Review of Economic Policy, Volume 24, No. 3, pp.477-49.

  17. Eisazadeh, et al; 2006, "Afghan household and workers in IRAN, Profile and impact; A study funded by the European Commission", International Migration Program, International Labor Office-Geneva.

  18. Friedberg, R. M; 2001, "The Impact of Mass Migration on the Israeli Labor Market", Quarterly Journal of Economics, 116 (4), 1373-408.

  19. Gartner, Manfred; 2006, Macro Economics, Second Edition, FT Prentice Hall, Harlow.

  20. Grogger, J., and Hanson, G. H; 2008, "Imperfect Substitution between Immigrants and Natives: A Reappraisal", NBER Working Paper No. 13887.

  21. Gaston, N., and Nelson, D; 2000, "Immigration and Labor-market Outcomes in the United States: A Political-economy Puzzle", Oxford Review of Economic Policy, 16 (3), 104-14.

  22. Glitz, A; 2006, "The Labor Market Impact of Immigration: Quasi-Experimental Evidence", CReAM Discussion Paper No. 12/06.

  23. Gonzalez, L., and Ortega, F; 2007, "How Do Very Open Economies Adjust to Large Immigration Flows? Recent Evidence from Spanish Regions", Universitat Pompeu Fabra Working Paper No. 1059

  24. Grossman, J. B; 1982, "The Substitutability of Natives and Immigrants in Production", Review of Economics and Statistics, 64 (4), 596-603.

  25. Greenwood, M. J. and Mc Dowell, J. M; 1986, "The factor market consequences of U.S. immigration", Journal of Economic Literature, Vol. 24, pp. 1738-1772.

  26. Hanson, G. H. and Slaughter, M. J; 2002, "Labor-market Adjustment in Open Economies: Evidence from US States", Journal of International Economics, 57 (1), 3-29.

  27. Hunt, J; 1992, "The Impact of the 1962 Repatriates from Algeria on the French Labor Market", Industrial and Labor Relations Review, 45 (3), 556-72.

  28. Islam, N; 1995, "Growth Empirics: A Panel Data Approach", Quarterly Journal of Economics, 110 (4), 1127-70.

  29. Lolaond, Rob J., and Robert H.Topel; 1991, "Labor market adjustment to increased immigration".

  30. Manacorda, M., Manning, A., and Wadsworth, J; 2006, "The Impact of Immigration on the Structure of Male Wages: Theory and Evidence from Britain", CReAM Discussion Paper No. 08/06.

  31. Nakanishi, Hisae; 2005, "Afghan refugees and migrants in Iran", Discussion Paper for Peace-building Studies, No. 06.

  32. Lewis, E. G; 2005, "Immigration, Skill Mix, and the Choice of Technique", Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 05-8.

  33. Lewis, E. G; 2004, "Local Open Economies within the U.S: How Do Industries Respond to Immigration", Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 04-1.

  34. Ottaviano, G. I., and Peri, G; 2006, "Rethinking the Effects of Immigration on Wages", NBER Working Paper No. 12497.

  35. Peri, G; 2007, "Immigrants Complementarities and Native Wages: Evidence from California", NBER Working Paper No. 12956.

  36. Pischke,s.and Velling, J; 1997, "Employment effects of immigration to Germany: An analysis based on local labor markets", Review of economic and statistics, Vol. 79, pp. 549-604.

  37. Rybczynski, T. M; 1955, Factor Endowments and Relative Commodity Prices, Economica, 22 (88), 336-341.

  38. Sabrina, Kay Golden; 2008, "Immigration and construction: An analysis of the impact of immigration on construction project costs", Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 2008.

CAPTCHA Image