نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه مفید

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

10.22096/esp.2013.26113

چکیده

با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین‌المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران، یکی از روش‌های تأمین منابع ارزی جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور انتشار اوراق مشارکت ارزی است. لکن بدون شناسایی ریسک‌های این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می‌شود. به ‌همین منظور تحقیق حاضر، ضمن شناسایی ریسک‌های این اوراق و مقایسه آن با اوراق قرضه بین‌المللی، درجه ریسک این اوراق را با استفاده از تکنیک‌های ریاضی AHP و TOPSIS و به کمک داده‌های میدانی (پرسش‌نامه‌ای) و با بهره‌گیری از نظرات فعالان بازارهای مالی اندازه‌گیری نموده و به دنبال اثبات این فرضیه است که اوراق مشارکت ارزی نسبت به اوراق قرضه بین‌المللی از ریسک کمتری برخوردار می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان‌دهندة این است که ریسک اوراق مشارکت ارزی بیشتر از اوراق قرضه بین‌المللی می‌باشد. در این بین ریسک‌های سیاسی، تورم و شریعت به ترتیب مهم‌ترین ریسک‌های این اوراق ارزیابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Analysis of the Participation Securities Based on Foreign Currency in Secondary Markets in Comparison to International Bonds

نویسندگان [English]

 • Akbar Komijani 1
 • Mohammad naqi Nazarpour 2
 • Ayoub Khazaei 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor of Mofid University Economics

3 PhD student in Economics, Mazandaran University

چکیده [English]

Due to international politics and Reluctance of foreign investors to direct investment in the Iranian markets, one of the various ways of absorbing foreign exchange resources is issuing the Participation securities based on foreign currency. But without analysis of its risks, its acceptance faces with uncertainty. Therefore, this paper using AHP and TOPSIS methods ranks the security risks in comparison to international bonds and seeks to prove this hypothesis that the Participation securities risks are less than international bonds.
 The results show that Participation securities risks are higher than international bonds. Political, inflation risks and shariah rules have most impact on investor decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Participation Securities
 • Financial Markets
 • Risk
 1. الف- فارسی

  1. آذر، عادل؛ رجب‌زاده، علی؛ تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM)، تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم، 1387.

  2. آئین‌نامه اجرائی ماده (6) قانون بودجه 1388.

  3. اسدی‌پور، نوشین؛ نظارت بر بانک‌ها و شیوه‌های اجرای آن، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، 1388.

  4. باتاچاریا، گوری؛ جانسون، ریچاردآرنولد؛ مفاهیم وروش‌های آماری، ترجمه شهرآشوب و میکائیلی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1369.

  5. ختایی، محمود؛ «گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378.

  6. راعی، رضا؛ سعیدی، علی؛ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1383.

  7. سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (کمیته بازارهای نوظهور)، «عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور»، ترجمه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 1388.

  8. سروش، ابوذر؛ صادقی، محسن؛ «مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 1386، شماره 27.

  9. السویلم، ابراهیم؛ پوشش ریسک در مالی اسلامی، ترجمه محمد علیزاده اصل، مهدی عسگری و مهدی حاجی رستم‌لو، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.

  10. فلاح شمس، میرفیض؛ رشنو، مهدی؛ «ریسک در صکوک و مصون سازی آن بر اساس موازین شرعی»، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1387.

  11. کدخدایی، حسین؛ «چالش عدم اطمینان ریسک‌های طبیعی در ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، 1378، شماره 55.

  12. کمیجانی، اکبر؛ نظرپور، محمدنقی؛ «تأمین مالی طرح های اقتصادی از طریق اوراق استصناع»، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1386.

  13. موسویان، عباس؛ ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.

  14. نظرپور، محمدنقی؛ خزائی، ایوب؛ «پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار»، مجله علمی پژوهشی سیاست‌های اقتصادی (نامه مفید)، 1389، شماره۸۱.

   

  ب)لاتین

   

  1. Adam, Nathif j & Thomas, Abdulkader; 2004, Islamic Bonds, "Your Guide to issuing, structuring and investing in Sukuk", Euromoney Books.
  2. Arsalan Tariq, Ali; 2004, "Managing Financial Risks of Sukuk Structures", Loughborough University, September.
  3. Arsalan Tariq, Ali & Dar, Humayon; 2007, "Risks of Sukuk structures: Implications for resource mobilization", Thunderbird International Business Review, 49 (2), March-April.
  4. Deng, H & Yeh, C & Willis, R; 2000, "Inter-company Comparision Using Topsis, With Objective Weights", Computer & Operation Research, no.27.
  5. Fry, M. J; 1978, "Money and Capital or Financial Deeping in Economic Development?", Journal of Maoney, Credit and Banking, 10(4): 464-475.
  6. Gelb, A. H; 1989, "Financial Policies, Growth and Efficincy", World Bank, Working Paper, No. 20, June.
  7. Global Investment House (Global research GCC); 2008, "sukuks- A new dawn of Islamic finance era", January.
  8. Goldsmith, R; 1969, Financial Structure and development, New Haven, Yale University Press.
  9. Greenwood, J. & Smith, B; 1997, "Financial Market in Development, and the Development of Financial Markets", journal of Economic Dynamics and Control, 21(1): 145-181.
  10. Hicks, J. A; 1969, A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press.
  11. Khan,T and Ahmed, H; 2001, Risk Management: An Analysis of issues in Islamic Financial Industry, Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
  12. King, R. G. & Levine, R; 1993, "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right", Quarterly Journal of Economics, 108 (3): 717-737.
  13. Levine, R; 1991, "Stock Markets, Growth and Tax Policy", Journal of Finance.
  14. Levine, R. & Zervos, S; 1996, "Stock Market Development and Long-Run Growth", World Bank, Policy Research Working Paper, No. 1582, March.
  15. Mckinnon, R; 1973, "Money and Capital in Economic Development", Washington, DC: Brooking Institution.
  16. Moor, B. J; 1986, "Inflation and Financial Deepening", Journal of development Economics, 20(1): 125-133.
  17. Obaidullah, M; 2002, "Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency", International Journal of Islamic Financial Services, V01.04, No.3.
  18. Patrick, H. T; 1966, "Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries", Economic Development Cultural Change, 12(2): 174-189.
  19. Shaw, E; 1973, Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford University Press.
CAPTCHA Image