نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیاردانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

3 دانشجو دکتری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

سیاست‌ها و تکانه‏های پولی از مهم‏ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی‌های مالی و فیزیکی می‌باشند. افزایش نوسان قیمت دارایی‌ها برخاسته از این تکانه‏ها، بر فعالیت‌های سفته‌بازی فعالین بازار که در پی کسب سود (به خصوص در کوتاه‌مدت) هستند، تأثیر بسزایی دارد و می‌تواند ثبات مالی کشور را به مخاطره اندازد. حال آنکه سیاست‌گذاران پولی با آگاهی از تأثیر سیاست‌های پولی بر قیمت دارایی‌ها، برآورد منطقی‌تری را در استفاده از ابزارهای پولی به منظور سیاست‌گذاری پیش روی خود دارند. به همین منظور در این مقاله به دنبال یافتن تأثیر سیاست‌های پولی بر قیمت دارایی‌های ارز، طلا، سهام و زمین هستیم.
به دلیل رابطة دوسویه سیاست پولی و قیمت دارایی‌ها، بررسی تأثیر سیاست پولی بر تغییرات قیمت دارایی‌ها دچار مشکل درونزایی می‌شود، همچنین به دلیل وجود متغیرهای اثرگذار بر متغیرهای مذکور، برآورد واکنش قیمت دارایی‌ها به سیاست پولی با اشکالاتی مواجه می‌شود. به طوری ‌که ترکیب این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق برآوردهای رویکردی مشکل می‌سازد. به ‌همین دلیل در این تحقیق از تکنیک معادلات همزمان حداقل مربعات سه‌مرحله‏ای استفاده می‌شود. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی (1378-1391) حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر نرخ ارز، مسکن و طلا و تأثیر منفی بر قیمت سهام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary Policy on Financial and Real Price Instability

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Nasser Elahi 2
  • Tahereh Bijani Mirza 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University

3 PhD Student, Faculty of Economics and Political Science, Mofid University

چکیده [English]

Monetary policy and impulses are the most important factors which influence the financial and physical assets markets. Increased volatility in asset prices arising from the impulses has an important effect on the market speculators activities which seek profit (especially in short run) and can jeopardize financial stability of the economy.
However, monetary policy makers are aware of the effect of monetary policy on asset prices, have a more reasonable estimate in using monetary instruments to implement policies. The purpose of this paper is to explore the effect of monetary policy on the price of monetary assets such as; exchange rate, gold, stocks and proprieties.
Due to existence of the mutual relationship between monetary policy and asset prices, estimation of the effect of monetary policy on asset prices confronted with the problem of endogeneity. Also, the role of other variables affecting on this relationship, estimation of the impact of monetary policy on asset prices is faced with some problems. So, due to these problems, identification of this effect through estimation is faced with problems. Therefore, in this study we used three-stage least squares simultaneous equation techniques. Our monthly estimates during 1999 and 2012 indicate that expansionary monetary policy has positive impact on exchange rates, mortgages and gold, while a negative impact on stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Monetary Policy
  • Asset Prices
  • 3SLS

الف-فارسی

 
1-ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین؛ «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تأکید بر نقش سیاست پولی»، فصلنامه علمی پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، 1390، شماره 1.
2-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی.
3-شهبازی، کیومرث و کلانتری، زهرا؛ «اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران»، سال بیستم، 1391، شماره 61.
4-کمیجانی، اکبر و مجتبی، حاثری؛ «نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 1392، شماره 5.
5-قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز؛ «بررسی سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 1387، دوره 5، شماره 3.
6-نظری، محسن و فرزانگان، الهام؛ «سیاست پولی و حباب مسکن در تهران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1389، شماره 91.
7-مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نشریات و داده‌های آماری.
8-مرکز آمار ایران.

ب- لاتین

1.Akerlof, G; 1970, "The Market of ‘Lemons’: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism", Quarterly Journal of Economics, No. 84(3).
2.Alexandre, F; 2002, Monetary Policy, Investment and Non-Fundamental Shocks, Birkbeck College, Mimeo.
3.Bernanke, B. S & Gertler M. L; 2000, Monetary Policy and Asset Price Volatility, NBER Working Paper No. 7559.
4.Bordo, Michael and Wheelock, David C; 2004, Monetary Policy and Asset Prices: A Look Back at Past U. S. Stock Market Booms, Federal Reserve Bank of St.Louise Review 86 (6).
5.Chow, H, K & Choy, K, M; 2009, Monetary Policy and Asset Prices in a Small Open Economy: A Factor-Augmented VAR Analysis for Singapore, SMU Economics and statistics, working paper series Paper No. 11.
6.Duran, M; Özlü P & Ünalmıs D; 2010, Measuring The Impact of Monetary Policy on Asset Prices in Turkey,CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY, working paper, No. 10/17. 
7.Ehrmann, M and Fratzscher M; 2004, "Taking Stock: Monetary Policy Transmission to Equity Markets", Journal of Money, Credit and Banking 36(4).
8.Filardo, A; 2004, Monetary Policy and Asset Price Bubbles: Calibrating the Monetary Policy Trade-Off, BIS Working Paper No. 155.
9.Friedman, M; 1956, The quality theory of money: a restatement, in M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press.
10.Kiss, G. and Vadas G; 2005, The Role of the Housing Market in Monetary Transmission, National Bank of Hungary Background Studies No. 3.
11.Lucas Jr, R.E; 1972, "Expectations and the neutrality of money", Journal of Economic Theory, No. 4.
12.___________ ; 1973, "Some international evidence on output – inflation trade- offs", American Economic Review, No. 63.
13.Mishkin, F S; 2001, "The Transmission Mechanism and the Role of Asset Prices in Monetary Policy", NBER Working Paper, No. 8617.
14.Muth, J.F; 1961, "Rational expectations and the theory of price movements", Econometrica, No. 29.
15.Phillips, A.W; 1958, "The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 1861- 1957", Economica, No. 25.
16.Rezessy, A; 2005, "Estimating the Immediate Impact of Monetary Policy Shocks on the Exchange Rate and Other Asset Prices in Hungary", National Bank of Hungary, Occasional Papers, No. 38.
17.Rigobon, R; 2003, "Identification through heteroskedasticity", The Review of Economics and Statistics, No. 85
18.Rigobon, R. and Sack B; 2003, "Measuring the response of monetary policy to the stock market", Quarterly Journal of Economics, No. 118.
19.Rigobon, R and Sack B; 2004, "The impact of monetary policy on asset prices", Journal of Monetary Economics, No. 51.
20.Shin, Hyung, Song; 2005, Financial system liquidity, Asset Prices and Monetary Policy.
21.Stock, J. H and Yogo M; 2005, "Testing for weak instruments in linear IV regression. In Identification and Inference for Econometric Models: Essays" in Honor of Thomas Rothenberg, ed. D. W. K. Andrews and J. H. Stock, Cambridge: Cambridge University Press.
22.Taylor, J; 2000, "The Monetary Transmission Mechanism and the Evaluation of Monetary Policy Rules", Monetary Policy: Rules and Transmission Mechanisms,
23.Yao, SH. And Luo, D. and Loh, L; 2011, "On China’s Monetary Policy and Asset Prices", Discussion paper 71 (The university of Nottingham).
 
CAPTCHA Image