نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد‌های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می‌باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد‌های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد درآمد‌های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oil Revenue, Exchange Rate and Stock Market Investment in Iran: Evidence from Markov Switching Model

نویسندگان [English]

  • Monireh Dizaji 1
  • Azam Hajipour 2

1 Assistant professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Master student of economic, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of oil revenues and exchange rates on the amount of investment in the stock market in Iran using seasonal data in the period 2008-2016. To this end, the impact of oil revenues and exchange rates and the amount of liquidity on investment in the stock market in Iran has been estimated using the Markov-Switching two-mode model. The results of model estimation show that oil revenues, exchange rates and liquidity have different effects on investment in the stock market in Iran. Second regime are related to the variance and high average ( Prosperity) and diet (2) are associated with variance and low average (recession) regimes. It should be noted that in regime (1) only the volume of liquidity has a positive and significant effect on the amount of investment in the stock market, but in regime (2) the exchange rate has a negative and significant effect and oil revenues have a positive and significant effect on the amount of investment in the market Has had shares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenue
  • Exchange Rate
  • Liquidity volume
  • Stock Market
  • Markov- Switching
الف- منابع فارسی:
 
امامی، کریم، و مهدی ادیب‌پور. «بررسی اثرات شوک‌های نامتقارن نفتی بر تولید»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 3، شماره 4 (زمستان  1388): 26- 1.
امیدی‌پور، رضا. «بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده‌ واقعی سهام در اقتصاد ایران»، نشریه بررسی‌های بازرگانی 10، شماره 52 (فروردین و اردیبهشت 1391): 100- 112.
بهمن‌یار، ساناز، و محمدحسین فطرس. «بررسی اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL»، فصلنامه تخصصی اقتصاد توسعه‌ و برنامه‌ریزی 1، شماره 2 (پاییز و زمستان 1391): 40-11.
پیش‌بهار، اسماعیل، و مریم باغستانی. «بررسی اثرات اقتصادی شوک‌های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیر­های کلان اقتصادی»، نشریه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 4، شماره3 (پاییز 1393): 64-45.
جلال‌پور، طبیبه، و سیدیحیی ابطحی. «بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با بورس‌های آسیایی»، دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه‌خشک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه (1392). https: //www.civilica.com/Paper-SDARIDR02-.
حیدری، حسن، حمیدرضا فعال‌جو، و فاطمه کرمی. «بررسی تجربی تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رهیافت آزمون کرانه‌ها»، فصلنامه علمی-پژوهش پژوهشکده علوم اقتصادی 13، شماره 49 (تابستان 1392): 176-151.
حیدری، حسن، و سحر بشیری. «بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 3، شماره 9 (پاییز 1391): 92-71.
دلاوری، مجید، شمس‌الله شیرین‌بخش، و زهرا دشت‌بزرگی. «بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از هم‌گرایی نامتقارن»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 5، شماره 18 (پاییز 1387): 80- 65.
صمدی، سعید، ابوالفضل یحیی‌آبادی، و نوشین معلمی. «بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 17، شماره 52 (زمستان 1388): 26- 5.
صمدی، علی‌حسین، و مصیب پهلوانی. همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد. چاپ اول، تهران: انتشارات نور علم، 1388.
طاهری، حامد، و میلاد صارم صفاری. «بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران؛ با استفاده از رویکرد ( ARDL )»، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی 19، شماره 6 (1390): 80- 63.
عباسی، غلامرضا. «بررسی تطبیقی اثر نوسانات قیمت نفت بر شاخص بازار بورس در کشور­های صادرکننده و واردکننده نفت (مطالعه کشورهای ایران و آلمان)»، کنفراس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان (1391)، https://www.civilica.com/Paper-CAFM01-CAFM01_095.html.
عباسی‌نژاد، حسین، و سجاد ابراهیمی. «اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 21، شماره 68 (زمستان 1392): 83-108.
فطرس، محمدحسن، و مریم هوشیدری. «بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و دوبی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام ( WTI)»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 6، شماره 22 (تابستان 1396): 171- 195.
کازرونی، علیرضا، حسین اصغرپور، سیاوش محمدپور، و صابر بهاری. «بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصاد در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ»، مجله اقتصادی دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی 12، شماره 7و8 (مهر وآبان 1391): 26-5.
مهرگان، نادر، و یونس سلمانی، «شوک‌های قیمتی پیش‌بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران با رهیافت مدل‌های چرخشی مارکوف-سوئیچینگ»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 3، شماره 12 (پاییز 1393): 208-183.
 
ب- سایت‌های اینترنتی:
بانک اطلاعاتی سری‌های زمانی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های مختلف)، https://www.cbi.ir/page/4275.aspx.
نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های مختلف)، https://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx.
Energy Information Admini stration (EIA), US Department of Energy, National Energy Information Center, www.eia. Doe. Gov/emeu/cabs.
 
ج) منابع لاتین:
Adam, Anokye M., and George Tweneboah. “Foreign direct investment and stock market development: Ghana’s evidence”, MPRA paper, International Research Journal of Finance and Economics 1, no. 27 (February 2008): 1-13.
Adjasi, Charles Komla Delali, Simon Kwadzogah Harvey, and Prof. Daniel Agyapong. “Effect of exchange rate volatility on the Ghana stock exchange”, African Journal of Accounting, economics, Finance and Banking Research 3, no. 3 (December 2008): 25-47.
Alagidede, Paul, Theodore Panagiotidis, and Xu Zhang. “Causal relationship between stock prices and exchange rates”, Journal of International Trade and Economic Development 20, no.1 (February 2010): 67-86.
Apergis, Nicholas, and Stephen M Miller. “Do structural oil- market shocks affect stock prices?”, Energy Economics 31, no. 4 (2009): 569- 575.
Aydemir, O., and Erdal Demirhan. “The relationship between stock prices and exchange rates eveidence from Turkey”, International Research Journal of finance and Economics 1, no. 23 (January 2009): 207- 215.
Bahar, Ramaprasad, and Biljana Nikolova. “Oil prices and equity returns in the BRIC countries”, World Economy 32, no. 7 (July 2009): 1036-1054.
Basher, Syed Abul, Alfred A. Haug, and Perry Sadorsky. “The impact of oil shocks on exchange rates: A Markov-Switching approach”, Energy Economics 54, no. C (February 2016): 11-23.
Beer, F., and F. Hebein. “An Assessment of the stock market and exchange rate dynamics in industrialized and emerging market”, International Business of Economics Research Journal 7, no. 8 (February 2008): 59-70.
Bhar Ramaprasad, and Biljana Nikolova. “Global oil prices, oil industry and equity returns: Russian experience”, Scottish Journal of Political Economy 57, no. 2 (May 2009): 169- 186.
Cover, James Peery. “Asymmetric effects of positive and negative money- supply shocks”, Quarterly Journal of Economics 107, no. 4 (February 1992): 1261- 1282.
Emerah Ajevata Apollos, Emmanuel Adeleke, and David Joseph Olusegun. “Exchange rate volatility and economic growth in Nigeria”, Journal of Empirical Economics 4, no.2 (2015): 109- 115.
Jammazi Rania, and Chaker Aloui. “Wavelet decomposition and regime shifts: Assessing the effects of crude oil shocks on stock market returns”, Energy policy 38, no. 4 (March 2010): 1415-1435.
Jiménez-Rodríguez, Rebeca and Marcelo Rodrigo Sánchez. “Oil price shocks and real growth: Empirical evidence for some OECD countries”, Working paper, European Central Bank 37, no. 2 (February 2004): 201- 228.
liang, Chin-Chia, Jeng-Bau Lin, and Hao-Cheng Hsu. “Reexamining the relationships between stock prices and exchange rates in ASEAN- 5 using panel granger causality approach”, Economic Modelling 32, no. 4 (May 2013): 560- 563.
Morley, Bruce. “Exchange rates and stock prices in the long Rrun and short Run”, Working paper, Department of Economics, University of Bath,  no. 5/09 (January 2009): 1-23.
Morten O. Ravn, and Martin Sola. “A reconsideration of the empirical evidence on the asymmetric effects of money- supply shocks: Positive vs. negative or big vs. small?”, Working paper, Birbeck College, no. 6 (February 1996): 1-23.
Subair, Kolawole, and Olalekan Musa Salihu. “Exchange rate volatility and the stock market: The Nigerian Experience” (July 2010): 1-14, Available at: www. aabri. com/OC2010 Manuscripts/ OC 10113. Pdf.
Yucel, T., and G. Kurt. “Foreign exchange rate sensitivity and stock price: Estimating economic exposure of Turkish firms”, European trade (2003): 1-11, Available at: https://docplayer.net/12774175-Foreign-exchange-rate-sensitivity-and-stock-priceestimating-economic-exposure-of-turkish-companies.html.
CAPTCHA Image