نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده
در این مطالعه به کمک مجموعه دادة منحصر به فردی که تاکنون در ایران استفاده نشده است به تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین در منطقه هشت‎ شهر تهران می‌پردازیم. نتایج تحقیق با تئوری‌های اقتصاد شهری سازگار است و نشان می‌دهد که با افزایش فاصلة زمین تا مراکزی که دسترسی به آن‌ها ارزشمند است، مانند میدان، پارک و بزرگراه قیمت زمین کاهش می‌یابد؛ در حالی که با افزایش مساحت زمین، تراکم مجاز ساخت‌و‌ساز و رتبه اجتماعی محله، قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند. همچنین برای مقایسه روش‌های برآورد مختلف، مدل را به روش شبه‌پارامتریک نیز برآورد می‌کنیم، اما استفاده از این روش بهبودی در نتایج ایجاد نمی‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hedonic Analysis of Land Price(A Case Study in Tehran, Zone 8)

نویسندگان [English]

 • Morteza Saharkhiz 1
 • Seyed Farshad Fatemi 2
 • Seyed Mahdi Barakchian 2

1 Master of Economics from Sharif University of Technology

2 Assistant Professor of Economics, Sharif University of Technology

چکیده [English]

In this study, we employ hedonic modeling to explain price of land, utilizing a unique dataset for Tehran. The dataset contains actual transaction records for Tehran's Zone 8 in 2010. Our results are consistent with the urban economic theories: Variables such as lot size, social status of neighborhood and permitted building volume have positive effects on the price of land, but the distance of land from places such as parks and highways has a negative effect on it. The parametric estimators are also compared to more flexible semi parametric estimators which do not improve the results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land Price
 • Hedonic Prices
 • Flexible Estimator
 • Semi Parametric and Nonparametric Estimation
 1. الف- فارسی

  1. اکبری، نعمت‌الله؛ «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد رهیافت اقتصادسنجی فضایی در روش هدونیک»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ‎1383، شماره 11-12.
  2. منیری‌جاوید، سلیمه؛ «بررسی تغییرات فضایی قیمت مسکن با رویکرد اقتصادسنجی فضایی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1389.
  3. وصاف، اسماعیل؛ «بررسی نظام فضایی قیمت زمین مسکونی رویکرد تابع قیمت هدونیک»، وزارت مسکن و شهرسازی - دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد و مسکن، 1388.

   ب- لاتین

    

  4. ‎Anglina, Paul‎ ‎and R‎amazan‎Gencay; 1996, "Semiparametric Estimation of A Hedonic Price Function"‎,‎ Journal of Applied

  5. Econometrics, ‎Vol‎. ‎11‎‎.

  6. Cameron, ‎Colin‎‎and P‎ravin‎Trivedi‎; 2006, MicroEconometrics‎: ‎Methods and Applications‎, New York, Cambridge University Press, 1st Edition.

  7. Evans, A. W.,Economics; 2004, Real Estate and the Supply of Land, Blackwell Publishing, Oxford.

  8. Hannonen, ‎Marko, On The Hedonic Modeling of Land Prices‎, ‎Doctoral Thesis‎, ‎Helsinki University of Technology‎, ‎Espoo.

  9. ‎Hardle Wolfgang‎ ‎& E‎nno‎Mammen; 1993, "Comparing nonparametric versus parametric regression fits", Annals of Statistics‎, ‎Vol‎. ‎21‎‎.

  10. ‎Malpezzi‎, ‎Stephen‎; 2002, "Hedonic Pricing Models‎: ‎A Selective and Applied Review", ‎In K‎. ‎Gibb and A‎. ‎O’Sullivan (eds.)‎, Housing Economics‎: ‎Essays in Honor of Duncan Maclennan.

  11. Park‎, ‎Heonsoo‎‎and S‎u‎Y‎oun‎Jyoung‎; 2002, "Parametric and Semiparametric Estimation of Land Value", the AREUEA/AsRES International Meeting, ‎Seoul‎, ‎Korea.

  12. ‎Robinson‎, ‎P‎. ‎M; 1988, "Root-N-Consistent Semiparmetric Regression",‎ Econometrica,‎Vol‎. ‎56‎‎.

  13. ‎Rosen‎, ‎Sherwin; 1974, "Hedonic Prices and Implicit Markets‎: ‎Product Differentiation in Pure Competition"‎, Journal of Political Economy‎, ‎‎Vol‎. ‎82‎.

  14. ‎Sheppard‎, ‎Stephen‎; 1999, "Hedonic Analysis of Housing Markets"‎, ‎In P‎. ‎C‎. ‎Chesire and E‎. ‎S‎. ‎Mills (eds.)‎, Handbook of Regional and Urban Economics‎, ‎vol. 3.

  15. Thorsnes, Paul‎ & Daniel‎ McMillen; 1998, "Land Value and Parcel Size‎: ‎A Semiparametric Analysis", Journal of Real Estate Finance and Economics‎, ‎Vol‎. ‎17.‎

CAPTCHA Image