نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهشی گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

چکیده مطالعات در مورد ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی را در پی داشته است. برخی، به وجود ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و تورم اشاره داشته‌اند و برخی دیگر عدم وجود ارتباط معنی‌دار و یا حتی ارتباط مثبت میان متغیرهای مذکور را گزارش کرده‌اند. در سال‌های اخیر مطالعات محدودی به غیرخطی بودن رابطۀ رشد اقتصادی و تورم پرداخته‌اند. در همین راستا، مطالعه حاضر به تصریح و برآورد یک رابطۀ غیرخطی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دورۀ 1338 تا 1386 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه‌ای پرداخته است. نتایج حکایت از وجود یک رابطۀ غیرخطی به صورت U معکوس میان رشد اقتصادی و تورم در ایران دارد. نقطۀ شکست تورم در این تحقیق 9 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، به منظور اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی باید سرلوحه سیاست‌گذاری‌های تورمی بانک مرکزی قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nonlinear Effects of Inflation on Iranian Economic Growth

نویسندگان [English]

 • Akbar komijani 1
 • Saied Bayat 2
 • Seyed Mohammad Mahdi Sobhanian 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master of Research, Modeling Department, Monetary and Banking Research Institute

3 PhD student, University of Tehran

چکیده [English]

Some studies show that inflation decreases the economic growth, while some others claim that inflation has positive effect on economic growth. Recently, several studies have examined the nonlinear effects of inflation on economic growth. This paper tries to explain the effects of inflation on Iranian economic growth based on a nonlinear model, TAR-ECM. Data are applied during 2004-2007. Our results support a nonlinear inverse-U shape effect of inflation on economic growth. The threshold level is 9 percent. This means that inflation below 9 percent can increase economic growth, but inflation above that will decrease the economic growth. Our results indicate that the central bank can peg inflation target at 9 percent level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation
 • economic growth
 • TAR-ECM
 1. الف- فارسی

  1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ گزارش اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
  2. لقایی، کوروش؛ جلالی نائینی، سید احمدرضا؛ طبیبیان، سید محمد و فرجادی، غلامعلی؛ «تورم و رشد اقتصادی»، مجله برنامه و بودجه، 1379، 54 و 56.
  3. دادگر، یدالله؛ صالحی رزوه، مسعود؛ «کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1383، شماره 33.
  4. طباطبایی قمی، زهرا؛ «بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران»، مجله بانک و اقتصاد، 1380، شماره 20.
  5. کمیجانی، ‌اکبر؛ ‌علوی، سید محمود؛ «اثر متقابل رشد و تورم در ایران؛ یک تحلیل اقتصاد‌سنجی با تأکید بر علل تورم و منابع رشد»‌، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1378.
  6. گرجی، ابراهیم؛ مدنی، شیما؛ سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های تئوری‌های کلان اقتصادی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1384.
  7. نوروزی‌، حسن علی؛ «‌تأثیر بی‌ثباتی بر رشد»، پژوهش‌های اقتصادی‌، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، 1378.
  8. مردوخی، ژیان؛ «بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران: تحلیلی آماری به روش اقتصاد‌سنجی»، برنامه و بودجه، 1378، شماره 36‍‍

  ب- لاتین

   

  1. Alesina and et al; 1997,"Central bank independence and macro economic Performance", journal of money, credit and banking, vol. 25, pp. 152-162.
  2. Andres, Javier and Ignacio; 1997, "Does Inflation Harm Economic Growth? Evidence from the OECD", NBEER working paper.
  3. Barro, Robert; 1995, "Inflation and Economic Growth", Bank of England Quarterly Bulleti, No. 34(2), PP.166-184.
  4. Bhagwafi, J; 1978, "Foreign Trade Regimes and Economic Development", Anatomy and Consequences of Exchange ControlRegimes, New York, National Bureau of Economic Research.
  5. Bruno, M and Easterly W;. 1998,"Inflation crises and Long run Growth", journal of monetary economics, vol.42, pp. 3-26.
  6. Cukierman, alex; 1992, central bank sterateady, and independence, MIT press, Cambridge, MA.
  7. Dornebush, R; 1989, "Financial Factors in Economic Development", American Economic Review, Vol. 79.

   

CAPTCHA Image