نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

هدف مقاله حاضر الگویی برای ارزشگذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. در این مقاله از رویکرد بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور محاسبه هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک در دوره زمانی 1388-1397 استفاده شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر مربوط به داده های آماری مربوط به معاملات ادغام و تملیک از اطلاعیه های عرضه عمده سهام مدیریتی کنترلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران از سال 1388 تا 1397 بوده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تحقیق بیانگر این بود که ادغام تملیک نوعی رشد در فعالیت‌ها وعملیات شرکت به شمار می‌رود که باعث متنوع‌تر شدن فعالیت‌های شرکت می‌شود و ازجمله استراتژی‌های شرکت‌ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می‌شود. نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که هم افزایی هزینه‌ها و درآمد منجر به افزایش در NPV مربوط به کل هم افزایی‌ها می-شود. با توجه به نتایج بدست آمده و به ویژه بخش پیامدهای ناشی از بکارگیری راهبردها، پیشنهاد می‌گردد تا شاخص بدست آمده در مورد شرکت‌های نمونه تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته تا تغییرات واقعی مربوط به فرآیند ادغام و تملیک در شرکت‌ها و استراتژی‌های مورد انتخاب ارزیابی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mergers and Acquisitions Synergies Using Monte Carlo Simulation and Real Option Approach

نویسندگان [English]

 • Sadegh Ghasemi 1
 • Reza Tehrani 2
 • Abotorab Alirezaee 3
 • Ghanbar Abbaspour Esfanden 4
 • Shadi Shahverdiani 4

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

4 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده [English]

The purpose of this article is to model a synergistic valuation of integration and acquisition using Monte Carlo simulation and real option approach. Today, global competition has increased so much that relying on the firm's internal performance and strengths alone does not sustain and grow companies. With group synergy, they stand up against the threats of a competitive environment. In this paper, after describing the real discretion analysis method and its variants, we introduce the problem of stochastic optimization and Monte Carlo simulation in the period of 1388-1398. In this study, Monte Carlo simulation method is used to solve the problem numerically. The results of the estimation of the research model indicate that integration is a kind of growth in the activities and activities of the company that makes the activities of the company more diversified, including the strategies of companies to increase their competitive position and It is considered an important and strategic decision in financial management. The results indicated that both increased costs and revenue led to an increase in NPV of total synergies. The results also showed that the synergy of growth and improvement in corporate taxation led to an improvement in the synergy of borrowing, which increased the net present value of total synergy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integration
 • syntax
 • synergy
 • uncertainty
 • real option
 • Monte Carlo simulation
CAPTCHA Image