سهم‌بری نیروی کار در مکاتب اقتصادی با تأکید بر نظریات اقتصادی آیت‌الله موسوی اردبیلی
سهم‌بری نیروی کار در مکاتب اقتصادی با تأکید بر نظریات اقتصادی آیت‌الله موسوی اردبیلی

ابوالفضل پاسبانی صومعه؛ سید ضیاءالدین کیاءالحسینی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می‌سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضة نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر ...  بیشتر
کمیابی مطلق و کمیابی نسبی در اقتصاد اسلامی و متعارف: بازخوانی مفهوم
کمیابی مطلق و کمیابی نسبی در اقتصاد اسلامی و متعارف: بازخوانی مفهوم

علیرضا لشکری

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن‌رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می‌رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین‌کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام ...  بیشتر
تناسب پایه و هدف در مالیات خمس با تاکید بر آیه خمس و تعمیم آن بر مصادیق آن در روایات
تناسب پایه و هدف در مالیات خمس با تاکید بر آیه خمس و تعمیم آن بر مصادیق آن در روایات

مجتبی باقری تودشکی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 314-297

چکیده
  با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، ...  بیشتر