ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران
ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران

مینو امینی میلانی؛ محمد صادق علیپور؛ علیرضا محمودزاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 83-110

چکیده
  بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره ...  بیشتر
بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران
بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران

علیرضا اقبالی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 107-132

چکیده
  پیش‌تر اعتقاد بر این بود که سیاست‌های مالی نقش مؤثری را در سیکل‌های تجاری ایفا نمی‌کنند اما بحران‌های به‌وجود‌آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست‌های مالی جلب کرده است. ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE
بررسی مقایسه‌ای اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE

مسعود سعادت مهر؛ هادی غفاری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 51-74

چکیده
  در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست‌های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست‌های مالی بر اقتصاد ...  بیشتر