اثر بهره‌وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب‌آوری اقتصادی
اثر بهره‌وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب‌آوری اقتصادی

صفیه پورمتقی آلمانی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ نادر مهرگان

دوره 9، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 36-7

چکیده
  بحران‌‌های اقتصادی و مالی، مخاطرات، بلایای طبیعی و... جزء جدایی‌ناپذیر زندگی امروز بشر هستند که دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهند. وقوع تکانه­ های مشترک با عکس ...  بیشتر
برآورد تاثیر حکمرانی خوب بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب
برآورد تاثیر حکمرانی خوب بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب

اسماعیل صفرزاده؛ ندا مظفری پور

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 244-265

چکیده
  امروزه رشد اقتصادی کم و نابرابری‌های گسترده، رشد فراگیر را در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار داده است. رشد فراگیر یک مفهوم توسعه‌ای است که بر فرآیند رسیدن به رشد تمرکز دارد و با مشارکت مردم در فرآیند ...  بیشتر
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد

عبدالعلی منصف؛ علی صادقی تهراتی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 95-120

چکیده
  اصولا وقتی اقتصاد دانی دربارة بازارهای کارآمد سخن می‎گوید، بی‎گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست ؟ و چگونه می‎توان آن را محقق کرد ...  بیشتر