تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی
تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی

محمدرضا شریف آزاده؛ مهدی بصیرت

دوره 0، شماره 24 ، دی 1392، ، صفحه 181-200

چکیده
  نفت و گاز طبیعی مهم‌ترین منابع تأمین انرژی هستند و در معادلات اقتصادی سیاسی جهان اهمیت استراتژیکی دارند و در روابط بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کنند. از این رو، انتقال و جابجایی این مواد پرارزش از مسائل ...  بیشتر
اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران
اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران

محسن نظری؛ سعید محمودی

دوره 0، شماره 5 ، آبان 1383، ، صفحه 119-136

چکیده
  در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، ...  بیشتر