نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

حمید سپهردوست؛ شبیر مطیعی

دوره 0، شماره 19 ، تیر 1390، ، صفحه 131-144

چکیده
   این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان‌های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (1386-1383) ...  بیشتر