بررسی همبستگی شرطی پویا و رابطه علیت میان قیمت رمزارزها با تاکید بر نقش ساز و کار خلق و اجماع در آن ها
بررسی همبستگی شرطی پویا و رابطه علیت میان قیمت رمزارزها با تاکید بر نقش ساز و کار خلق و اجماع در آن ها

محمدکاظم صادقیان؛ کاظم یاوری؛ عباس علوی راد

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 125-152

چکیده
  ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین‌المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت ...  بیشتر
ارزیابی اثر ریسک سرایت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران و شناسایی بانک‎های پیوسته برای شکست (TCTF)
ارزیابی اثر ریسک سرایت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران و شناسایی بانک‎های پیوسته برای شکست (TCTF)

مصطفی سراج؛ رضا تهرانی؛ سعید فلاح پور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 153-175

چکیده
  بازار بین بانکی و فعالیت بانک‌ها در بازارهای مالی باعث به هم‌پیوسته شدن بانک‌ها شده است. این به هم ‎پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می‌شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به ...  بیشتر
تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386
تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386

نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره‌بابا؛ الهام لرستانی

دوره 0، شماره 22 ، دی 1391، ، صفحه 153-170

چکیده
  انباشت سرمایة انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر تشکیل و انباشت سرمایة فیزیکی و رشد اقتصادی که در عین حال بر یکدیگر نیز تأثیر می‌گذارند، محسوب می‌شوند. انباشت سرمایة انسانی، هم به پارامترهای ...  بیشتر
بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت
بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت

سعید کریمی؛ محمد علیزاده

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 147-165

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه علیت بین هزینه‌های ‌جاری و کل هزینه‌های دولت با درآمدهای دولت در اقتصاد ایران برای دوره (84-1357) است. در این تحقیق با بکارگیری آزمون ایستایی و هم‌چنین با استفاده از ARDL و مدل تصحیح ...  بیشتر