اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى)
اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى)

سید کاظم صدر؛ حبیب الله سلامی؛ سید محمد ضیاء فیروزآبادى

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 49-74

چکیده
  بهره­برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال­­ها پیش در کشورهاى اسلامى از جمله ایران فعالیت مى­کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابى مناسب بهره­ورى است. این مطالعه تلاش نموده است با ...  بیشتر