سنجش رانت اقتصادی در ایران با استفاده از منطق فازی
سنجش رانت اقتصادی در ایران با استفاده از منطق فازی

,وحید شقاقی شهری؛ شیوا علیزاده؛ ندا جمشیدی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 245-266

چکیده
  رانت اقتصادی پدیده‌ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال‌های اخیر مطالعاتی در اندازه‌گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده ...  بیشتر
برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)
برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)

حسین صادقی سقدل؛ امین گلوانی؛ اعظم خوشخو

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 153-170

چکیده
  امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان می‌باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران ...  بیشتر
تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)
تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)

محمد رضا شریف آزاده؛ محمد حسین حسین‌زاده بحرینی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 159-192

چکیده
  سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تأثیر پذیری از متغیّرهای اقتصادی مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیّرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف ...  بیشتر