تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب
تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب

مریم سرفراز محمدیار؛ محمد سخنور؛ الناز انتظار

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402، ، صفحه 243-272

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در ۱۴ کشور منتخب جهان (با لحاظ شاخص توسعه انسانی بالا) طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۸ با استفاده ...  بیشتر
تأثیر کارآفرینی بر توسعۀ بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته
تأثیر کارآفرینی بر توسعۀ بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ محمدرضا رهواردارزاده

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 62-87

چکیده
  کارآفرینی با بسط فعالیت‌های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را ...  بیشتر
تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی آقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم
تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی آقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی؛ زهرا صادقی معتمد

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 31-55

چکیده
  رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید ...  بیشتر