شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین( مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین( مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)

الهه بهلولوند؛ سید هادی عربی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 168-197

چکیده
  فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می‌کند و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، ...  بیشتر
بلای منابع و اثر آزمندی
بلای منابع و اثر آزمندی

جعفر خیرخواهان

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 121-158

چکیده
  بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت), به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی, عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل ...  بیشتر