بانک‌های خصوصی: نیروی محرک گسترش بازار صکوک در اقتصاد اسلامی
بانک‌های خصوصی: نیروی محرک گسترش بازار صکوک در اقتصاد اسلامی

احسان منصوری؛ مهدی مرادی گوهره

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 103-124

چکیده
  بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح‌ها دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌های تأمین مالی بانک‌ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانۀ تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت ...  بیشتر
دوباره خوانی رابطه بهره و ربا
دوباره خوانی رابطه بهره و ربا

کامران ندری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 281-300

چکیده
  دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می‌کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر ...  بیشتر
بررسی نظری برخی قابلیت‌ها و محدودیت‌های نرخ سود مشارکت مدنی به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری پولی
بررسی نظری برخی قابلیت‌ها و محدودیت‌های نرخ سود مشارکت مدنی به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری پولی

علی صادقی همدانی؛ محمد صادقی همدانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 301-331

چکیده
   ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی می‌شود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانک‌ها با متقاضیان تسهیلات ...  بیشتر
نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام
نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام

یداللّه دادگر؛ مجتبی باقری تودشکی

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 115-136

چکیده
  الگوی مصرف یکی از عناصر محوری در نظام اقتصادی اسلام است. برای ترسیم الگوی مصرف، لازم است، سطوح مختلف مصرف در اسلام مورد بررسی واقع شود.مقاله حاضر درصدد است دریچه هایی از این بحث را بگشاید. پس از ذکر مقدمه ...  بیشتر